Bytové domy Nové Chabry, Dolní Chabry, Praha | HHStatika s.r.o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Jedná se o novostavbu čtyř bytových domů uložených na společném suterénu. Konstrukční systém suterénu budovy je kombinovaný, železobetonový a zděný. Půdorysný tvar je přibližně čtvercový o maximálních rozměrech suterénu cca 65 x 68 m. V 1.PP jsou navržena garážová stání, nadzemní část se skládá ze čtveřice objektů, které mají shodně 5 nadzemních podlaží, kdy 5.NP je půdorysné ustoupené.
Model byl vytvořen na podkladu dxf, stěny pak byly rychle vytaženy do pater a výškové úrovně zakotveny v systémech jednotlivých podlaží. Klimatické zatížení a zemní tlak byly generovány automaticky. K vyloučení tahových účinků ze zdiva byl model rozdělen na jednotlivé podlaží a využita funkce pro export reakcí z podpor do zatížení.
Díky snadnému modelování, srozumitelným výsledkům a možnostem posuzování materiálů představuje Advance Design výpočetní software, který je vhodný pro každodenní využití ve statické praxi na projektech různých typů budov.
Ing. Josef VeselýSpecialista na železobetonové a zděné konstrukce ve společnosti HHStatika s.r.o.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white