Dřevěný montovaný dům, Lojovice, okres Praha-východ | Ing.Ladislav Fornůsek | Česká republika
Použitý software : Advance Design
V rámci statického posouzení se řešila část půdorysu dřevostavby rodinného domu, kde je otevřený prostor s pohledem na konstrukci krovu. Tato část bezprostředně navazuje na část půdorysu s vazníky a podhledem. Při návrhu se vycházelo z dané situace, kdy obvodové stěny obsahují velké procento otvorů a hlavním problémem bylo zachycení vodorovných sil od nosné konstrukce střechy s malým sklonem (25 stupňů). Navíc je střecha dosti členěná a hřeben probíhá ve dvou výškových úrovních. Půdorysné rozměry řešené části jsou 10.4 x 9.66 m. V dané lokalitě a pro daný typ konstrukce byly rozhodující klimatická zatížení.
Advance Design umožňuje snadné vytváření modelu ale podporuje i import modelu v základních formátech. Navíc obsahuje integrované generátory klimatických zatížení a posuzování základních materiálů, co umožňuje přehlednou a rychlou práci.
Ing.Ladislav Fornůsekautorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white