Rámový most ev. č. 26-023, Zbůch, okres Plzeň-sever | VPÚ DECO Praha a.s. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Železobetonový most ev. č. 26-023 se nachází v obci Zbůch jihozápadně od Plzně. Jedná se o otevřený rám založený na pilotách, šikmost mostu přesahuje 45°. Model rámu byl vytvořen na podkladu načteného z dxf z plošných prvků podepřených prutovými prvky na pružných liniových podporách. Zatížení od dopravy byly vytvářeny do jednotlivých zatěžovacích stavů ručně a následně byly kopírovány do pozic, kde je jejich působení nejnepříznivější. (Pozn.: Generátor zatížení od dopravy je dostupný od verze Advance Design 2016 + SP1)
Advance Design není možné považovat za komplexní nástroj pro specifický návrh i posouzení mostních konstrukcí. Přesto je, díky snadnému a intuitivnímu modeláři, ideální jako dílčí nástroj pro modelování geometrie a zatížení rámových mostů a výpočet vnitřních sil.
Ing. Nikolas DomínProjektant ve společnosti VPÚ DECO Praha a.s.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white