Intenzifikace a rekonstrukce ČOV | Ing. Jiří Ratzenbek | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Železobetonová monolitická nádrž je tvaru L o vnějších rozměrech 18,3x9,6m, vnější obvodové stěny i dno nádrže jsou tloušťky 400mm. Konstrukce je zatížená vnějším zemním tlakem a spodní vodou, užitné zatížení je předpokládané od parkujících vozidel, případně běžné zatížení mimo komunikace, z vnitřní strany pak působí zatížení vodou v nádrži. Pro návrh a ověření dimenzí a výztuže byly uvažovány rozhodující 4 návrhové situace – zkouška těsnosti naplněné nezasypané nádrže, působení vnějších zatížení na vyprázdněnou nádrž, maximální působení vztlaku spodní vody a plná nádrž pro určení zatížení základové spáry. Objekt nádrže dále obsahuje zastřešení dřevěným krovem, obslužnou ocelovou lávku a železobetonovou zákrytovou desku kalojemu. Součástí projektu byl i návrh provozního objektu.
Model konstrukce a kontrola šířky trhlin
U projektů vodonepropustných železobetonových nádrží je klíčový návrh výztuže podle předepsané šířky trhlin. Výpočet šířky trhliny pro dané napětí ve výztuži je v Advance Designu součástí balíku pro betonové konstrukce. Velice užitečný při zadávání zatížení působících na nádrže je generátor zemního a hydrostatického tlaku. Díky této funkci lze výrazně zrychlit tvorbu statického modelu.
Ing. Jiří Ratzenbekautorizovaný statik

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white