Pružně uložený ocelový rám rotačního stroje | Ing. Jiří Šmejkal, CSc | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Model MKP pro výpočet pružně uloženého ocelového rámu rotačního stroje. Stroj je zjednodušeně modelován ideálními pruty. V rámci dynamického výpočtu byly analyzovány vlastní tvary kmitání konstrukce, aby se vyloučila rezonance významného tvaru kmitání s pracovní frekvencí stroje. Dále byla řešena odezva na běžné a havarijní provozní harmonické buzení a průběh odezvy konstrukce při havarijním zatížení zkratovým momentem případně momentem při selhání synchronizace. Analýza byla provedena i pro najíždění a odstavování stroje.
Program řeší dynamickou odezvu konstrukce metodou iterace podprostoru. Výsledkem jsou úrovně kmitání jednotlivých částí základového rámu a vnitřní síly vznikající při dynamickém buzení.
Ocelový rám je navržen ze svařovaných I profilů o výšce 900mm s pásnicemi širokými 300mm. Půdorysné rozměry rámu jsou 1,05 m x 4,00 m. Některé části rámu jsou navíc posíleny svislými popřípadě vodorovnými plechy a výztuhami, které nelze dostatečně přesně namodelovat prutovými prvky.
Deformace a vlastní tvar
Advance Design řeší dynamickou analýzu konstrukce na libovolné v čase proměnné zatížení. Dokáže stanovit odezvu konstrukce od jednoduchého harmonického zatížení po obecné dynamické zatížení zadané libovolnou časovou funkcí průběhu. Prostorový desko-stěnový model MKP ocelového rámu stroje umožňuje lépe vystihnout charakteristiky konstrukce v oblasti rámových styčníků než jakýkoliv prutový model. Prutový model navíc nemůže postihnout rovněž ty tvary vlastního kmitání, ve kterých se rozkmitávají stojiny a pásnice profilů a vodorovné desky uzavírající jednotlivé profily.
Ing. Jiří Šmejkal, CScautorizovaný statik

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white