Dřevostavba rekreační chaty, Písek | Ing. Lukáš Krbec | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu je návrh dřevěné konstrukce rekreační chaty, která sestává z uzavřené obytné části a venkovní terasy. Stavba je založena na zemních vrutech.
Rekreacni_chata_Pisek
Hlavním cílem řešeného statického výpočtu bylo definování reakcí do základových vrutů. Jak je zvykem v mé projekční praxi, opět jsem vycházel z kompletního 3D modelu stavby tak, aby byly získané výsledky co nejvěrnější a tím došly k optimálnímu návrhu zemních vrutů. Vlastní modelování proběhlo na podkladu DXF modelu zpracovaného architektem stavby a importovaného do prostředí ADVANCE DESIGN. Toto výrazným způsobem urychlí práci při přípravě výpočtového modelu. Po zpracování výpočtu a kontrole výsledků byl sestaven výstup pro dodavatele zemních vrutů, zejména pak předběžný plán pilot s popisem souřadnic a čísel jednotlivých uzlů s osazenou podporou, k tomu jsem výhodně využil otevřené nastavení zobrazení, kde se dá přehledně definovat soubor informací k jednotlivým entitám, které mají být zobrazeny. Dalším výrazným pomocníkem byl generátor výsledků s uspořádáním do tabulek. Rychlým a efektivním způsobem tak byly vybrány jednotlivé extrémy a obalové křivky požadovaných výsledků – reakcí.
Ing. Lukáš KrbecSamostatný statik

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white