Sklad stavebního materiálu, Kolín | PKD, s.r.o. | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Projekt rámové ocelové konstrukce skladové haly byl zpracován pomocí BIM řešení Graitec Advance. Statický výpočet a návrh konstrukce proběhl v programu Advance Design, včetně posouzení ocelových přípojů. Klimatické zatížení bylo generováno automaticky. Výrobní a montážní dokumentace byla vyhotovena v programu Advance Steel.
Sklad_CSAP
Protože jsme původně veškerou statiku zadávali externě, díky Advance Designu jsme získali mnohem větší flexibilitu a rychlost při zpracování projektů ocelových konstrukcí, které naše firma vyrábí. Pro Advance Design jsme se, mimo jiné, rozhodli na základě našich dlouholetých zkušeností s programem Advance Steel.
Ing. Ivan PšenčíkJednatel společnosti PKD, s.r.o.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white