BYTOVÝ DŮM POD DĚVÍNEM | STATIKON SOLUTIONS S.R.O. | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu byl návrh a posouzeni nosných konstrukci novostavby bytového domu "Pod Děvínem" v Praze 5. Objekt je navržen jako železobetonový monolit ve stěnovém systému a sestává ze 3 nadzemních a 2 podzemních podlaží. Půdorys je nepravidelného tvaru o největších půdorysných 20,3m x 25,8m v nadzemní časti. Zastřešen je plochou zelenou střechou.
Hlavni nosná konstrukce objektu je navržena jako příčný železobetonový monoliticky stěnový systém s železobetonovými stropními deskami. Ztuženi v podélném směru je zajištěno jednak železobetonovým jádrem a dále podélnou železobetonovou monolitickou stěnou. Spodní stavba je navržena jako tzv. "bílá vana".
BD pod Devinem

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white