Rodinný Dům Nová Dubnica | Statikon Solutions s.r o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Jedná se o projekt nadstandardního patrového rodinného domu, s částečným podsklepením, který má půdorys přibližně obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 37 m x 12 m. Dům je navržen v kombinovaném stěnovém konstrukčním systému, stěny a stropy objektu jsou železobetonové monolitické. Objekt je založen na mikropilotách.
Rodinný Dům Nová Dubnica
Zpracování výkresů výztuže probíhá pomocí další aplikace softwarové řady GRAITEC Advance – Advance Concrete.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white