Potrubní most v průmyslovém areálu | Statikon Solutions s.r o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu byl návrh a posouzení nosných konstrukcí pro horkovodní potrubí v rámci prodloužení potrubního mostu nad nové kolejiště. Nosná konstrukce mostu je navržena ze svařovaných ocelových profilů, které tvoří rámové podpory pro mostovku nesoucí horkovodní potrubí. Sloupy rámů a vodorovné příčle jsou navrženy profilu 2xU220. Celková výška nosné konstrukce je cca 8,5m, délka jednotlivých polí mostu je 15m – 19m. Založení nosné konstrukce je navrženo plošné, pomocí železobetonových patek rozměru 1,2x0,9m.
Potrubní most v průmyslovém areálu

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white