TREPCAD

logo trepcadTREPCAD je snadno použitelná a výkonná aplikace pro navrhování a vytváření výrobní dokumentace schodišť na základě zadaného půdorysu.

Popis

Princip programu

TC5-Image1TREPCAD pracuje parametricky, tj. po spuštění vždy nabídne hotové schodiště a stačí jen změnit půdorysné rozměry, všechno ostatní do sebe přirozeně zapadá. Takže nejsou potřeba žádné dovednosti s CAD programy. Na levé straně okna aplikace se nachází stromová struktura s parametry pro úpravy. Velká síla TREPCAD spočívá v tom, že se parametry mohou kdykoliv změnit u každého kroku...

Automaticky vytvářené výkresy

 • PůdorysTC7-tisk600x369
 • Profily nebo schodnice
 • Výpisy materiálu
 • Řezy stupnicemi
 • Pohledy na zábradlí
 • Jednotlivé díly zábradlí
 • Výpis materiálu zábradlí
 • 3D-pohled

Všechny výkresy jsou vytvářeny v libovolném měřítku na formáty od A4 po nekončenou délku (pro plotr), takže stačí běžná kancelářská tiskárna. Kótování a zobrazení může být přizpůsobeno velikosti papíru.

Varianty půdorysu

TC7-Image2-typy schodist

 • schodiště s přímými rameny: přímé jednoramenné, 1 roh s podestou, 2 rohy s průběžnou nebo rozdělenou podestou
 • se smíšenými stupni: jednou nebo 2x lomené
 • vřetenové nebo točité schodiště

V půdorysu je možné zadat libovolný úhel každého rohu, šířky ramen mohou být rozdílné.

Druhy schodnic

 • dva nosníky (zubatice) s osedlanými stupnicemi
 • dva nosníky (zubatice) s mezilehlými stupnicemi
 • boční schodnice z plechu nebo z profilu (pro přímá ramena)
 • plechová schodnice s osedlanými stupnicemi

TC5-Image3-zabradliProfily lze vybrat z modifikovatelného seznamu. Přímé schodiště jsou možné jako průmyslové schodiště se stupni z roštů (rovněž vybíratelné z modifikovatelného seznamu), schodnice jsou pak s dírami. Pro schodnice jsou k dispozici četné varianty nástupu a výstupu.

K dispozici je editor schodnic, který umožňuje definovat tvar schodnice z pásoviny libovolným počtem bodů v návaznosti na stupně.

Pro všechny varianty konstrukcí jsou k dispozici úchyty stupňů.

Zábradlí

Volitelný modul umožňuje vytvořit ke všem typům schodišť různé varianty zábradlí – se sloupky a příčlemi nebo s výplní. Možná jsou také průmyslová zábradlí s okopem (zábradelní zarážkou). Všem prvkům zábradlí lze určit profil a také všechny prvky lze posunout vertikálně nebo horizontálně.

U zakřivených schodišť je zábradlí možné vytvořit přímé nebo přizpůsobit tvaru schodiště. U přímého schodiště může být nástup šikmý nebo kolmý.

Sloupky mohou být upevněny na nosnou konstrukci v různých variantách.

TC7-zabradli600x380

Směr stupňů

TC5-Image4-stupneSměr stupňů je TREPCADem automaticky nastaven, navíc každý stupeň je volně otočný. Program při stísněných podmínkách napasuje stupně a nastaví polohu rohového stupně automaticky. K dispozici jsou četné možnosti dodatečných úprav.

Normy

Všechny schodiště mohou být z konstrukčního hlediska posouzeny podle DIN 18065 (novelizované v červnu 2011) nebo podle ČSN EN ISO 14122-3. Statika se neposuzuje.

Podesty

Stupně jsou (v závislosti na typu schodiště) pomocí pevné šířky stupně přeměnitelné na podestu.

Rozhraní DXF

Pomocí integrovaného rozhraní DXF lze všechny 2D a 3D výkresy exportovat s komfortním nastavením hladin a barev do jiných CAD systémů nebo CNC strojů, např. pro laserová řezací zařízení.

Export 3D modelu

Pro výměnu dat s jinými 3D-CAD systémy bylo integrováno rozhraní DSTV/PSS. Speciální napojení existuje pro aplikace MegaCAD, Tenado, Advance Steel, Qomet a Metall S.

3D zobrazení

TC5-Image5-3D pohledSchodiště lze prohlížet a otáčet ve fotorealistickém zobrazení s přiřazenými materiály jako ocel, dřevo, kámen nebo sklo. To slouží jako orientační pomůcka. Toto zobrazení lze také uložit jako grafický soubor a vložit např. do nabídky.

Hardwarové požadavky

TREPCAD nevyžaduje k provozu žádný CAD program. Funguje na běžných kancelářských PC s Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7. Plotr není nutný.

Jazykové verze

TREPCAD je k dispozici v české, německé, anglické a polské jazykové verzi.

Video-ukázky

Výměna informací ve 3D mezi trepcad a advance steelyoutube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white