CADKON+ Architecture

CADKONplus Architecture img800x200

Je základním výrobním nástrojem běžné projekční kanceláře, řešící výkresovou projektovou dokumentaci stavebních konstrukcí. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a na výrobce stavebních prvků, využívá plně návyků projekční praxe.

Co Vám může nabídnout CADKON+ Architecture?

  • produkt pro tvorbu výkresové dokumentace ve stavebnictví
  • určen pro širokou klientelu stavebních projektantů
  • pokrývá všechny fáze projektové dokumentace
  • respektování ČSN a projekčních zvyklostí
  • jednoduchý postup návrhu a kreslení
  • široká kompatibilita a nezávislost vytvořených DWG výkresů
  • snadné změny v již zpracovaném projektu
  • výkazy stavebních prvků a použitého materiálu do tabulek
  • knihovny výrobců aktuálních pro náš trh

Více informací zjistíte na www.cadkon.eu, kde je pro vás ZDARMA připravena trial verze.
 

PŘEJÍT NA WWW.CADKON.EU

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white