CADKON Krovy

krab cadkon rcdRozšíření pro AutoCAD Architecture zaměřené na parametrické kreslení dřevěných konstrukcí krovů s efektivním vytvářením výkresové dokumentace, plně zohledňující místní zvyklosti a normu kreslení výkresů. Modul Krovy navazuje na základní rozšíření DT+.

Popis

CADKON Krovy

Rozšíření pro AutoCAD Architecture zaměřené na parametrické kreslení dřevěných konstrukcí krovů s efektivním vytvářením výkresové dokumentace, plně zohledňující místní zvyklosti a normu kreslení výkresů. Modul Krovy navazuje na základní rozšíření DT+.

kreslení prvků krovu

vykres krovy thumbS podporou kreslení krokví, vaznic, kleštin, hambalků, pásků či sloupků vytvoříme do střechy AutoCAD Architecture konstrukci krovu. Prvky kreslíme jednotlivě nebo skupinově (vkládáte do plochy střešního segmentu). CADKON hlídá logické vazby prvku vůči prvku. Krokev je vždy vztažena k horní nebo dolní střešní rovině, pozednice leží na horní hraně stěny, sloupek podpírá vaznici a zároveň leží na trámu. Využití objektové technologie je názorné při kreslení nárožní a úžlabní krokve. Pro jednotlivé polohy krokve přednastavíme odpovídající typy zakončení, které se automaticky mění podle aktuální polohy krokve. U složitějších případů (zavětrování) využijeme funkci pro kreslení obecného tvaru prvku. Praktické uplatnění najde především funkce pro vytvoření výměny pro komín, střešní okno či vikýř.

bezproblémové změny krovu

change thumbDodatečná změna tvaru střechy se promítne do konstrukce krovu. Změníme-li úhel sklonu některé ze střešních ploch, upraví se všechny prvky, kterých se změna týká (sklon krokví, délka kleštin atd.). Protáhneme-li půdorysnou délku části střechy, doplní se v této oblasti krov. Logické vazby zůstávají zachovány. Takže po změně výšky střechy „nevisí" vaznice ve vzduchu, ale nadále ji podpírá sloupek s novou výškou. Krov lze měnit také po prvcích včetně změny délky, profilu a typu zakončení. Všechny editace se provádí běžnými příkazy AutoCADu.

popisy a výkazy

Popisy a výkazyPopis obsahuje typ prvku, profil, délku, ale i položku. Položkování probíhá automaticky dvěma způsoby, které lze nastavit. První jednodušší způsob rozlišuje pouze typ a profil prvků. Druhý způsob je podrobnější a přiřazuje novou položku také prvkům rozdílné délky. Tabulka prvků pak obsahuje podrobný výpis materiálu včetně prořezu. Veškeré změny v konstrukci se automaticky promítnou do popisů a tabulek.

jednoduché ovládání a snadná výuka

CADKON Krovy využívá a navazuje na koncepci produktu AutoCAD Architecture a proto nároky na zaškolení jsou minimální. Navíc jsou k dispozici názorné video soubory, vysvětlující na praktických ukázkách funkčnost modulu.
Dostupná je možnost zaškolení -formou konzultace - pod vedením zkušených lektorů.

systémové požadavky

CADKON Krovy má stejné nároky na konfiguraci počítače jako stejná verze AutoCADu Architecture, na které je CADKON Krovy používán.
Navíc je potřeba pouze 20 MB volného místa na disku pro knihovnu.

CADKON Krovy je aktuálně dodáván pro verzi AutoCAD Architecture 2018.
 

Podporované platformy Autodesku:

AutoCAD Architecture 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.

Video-ukázky

Videoukázky

1. Rozmístění krokví

Popis: Krokve se vkládají do střech nebo střešních desek AutoCADu Architecture (ADT). Krokve je možné kreslit jednotlivě nebo použít Rozmístění krokví pro vložení celé řady krokví v zadaném oboru. Umístění krokví v rámci střechy je možné dodatečně změnit standardními příkazy AutoCADu nebo pomocí uzlů. Délka krokví se přizpůsobí novému umístění.
Spustit prezentaci

2. Nárožní krokve

popis: U nárožních nebo úžlabních krokví lze zvolit pětiboký profil odpovídající proniku sousedních střešních rovin. Prvky krovu jsou parametrické a podobně jako prvky AutoCADu Architecture jsou založeny na stylech.
Spustit prezentaci

3. Pozednice

Popis: Výšku uložení pozednice lze odečíst z vybrané stěny. Poloha vůči krokvi (osedlání) vychází z empirického vztahu (1/6 výšky krokve).
Spustit prezentaci

4. Kreslení středních vaznic

Popis: Výšku uložení vůči střeše je možné zjistit zadáním půdorysného bodu.
Spustit prezentaci

5. Vrcholová vaznice

Popis: Poloha hřebenové vaznice je určena výběrem dvou sousedních střešních segmentů.
Spustit prezentaci

6. Kleštiny

Popis: CADKON dohledá příslušné páry krokví, ke kterým lze kleštiny vykreslit. Výšku lze zadat hodnotou nebo odečíst z horní nebo dolní plochy vybrané vaznice.
Spustit prezentaci

7. Další prvky

Popis: Při kreslení dalších prvků, jako je například sloupek, lze umístění zadat volně nebo vůči jinému prvku. V takovém případě zůstane vazba mezi prvky zachována i při následných úpravách (například s posunem vaznice se posune a zkrátí i sloupek).
Spustit prezentaci

8. Úprava střechy

Popis: Změny tvaru střechy nebo sklonu jednotlivých střešních segmentů se automaticky promítnou do konstrukce krovu. Například změnou sklonu na 90° se vytvoří štít s odpovídající úpravou prvků.
Spustit prezentaci

9. Popisy, výkazy

Popis: Pro popis prvků krovu v půdorysu je připravena celá škála tvarů popisu (typ prvku, průřez, délka, atd.). Je možné si vytvořit i vlastní tvar. Každému prvku je automaticky přiřazeno pořadové číslo, kterým se rozlišuje buď typ prvku a profil nebo typ prvku, profil a délka. Veškeré změny v konstrukci krovu se automaticky promítnou do popisů i do tabulky prvků.
Spustit prezentaci

Odkazy

Související produkt – AutoCAD Architecture

Související produkt – české rozšíření -  DT+

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white