Autodesk Revit

revit-2017-badge-256px-noyear

BIM software Revit je určen speciálně pro tvorbu informačního modelu budovy (BIM), včetně funkcí pro architektonický návrh, projekci TZB a projektování konstrukcí. Architecture

Obsah

Autodesk Revit Architecture je komplexní systém založen už na databázovém ukládání informací. To přináší nespornou výhodu, kdy každá kresba, každý 2D nebo 3D pohled je přímým obrazem informace z jedné databáze. Pracujete, tak jak jste zvyklí skrze všechny fáze projektu, stále v jednotném prostředí, v jednom souboru.

revit-koncept-nahledAutodesk Revit Architecture zahrnuje nástroje, určené pro tvorbu koncepčních studií, s možností volného vytváření tvarů s využitím parametrizace a možnosti analyzovat návrh již v raném stádiu. Umožní převod komplexních prvků na reálné elementy a připravit jejich dokumentaci pro výrobu. V Revitu můžete vytvářet tabulky, detaily, výkazy materiálů, sledovat kolize i připravit vizualizace návrhu. Podporuje varianty návrhu i týmovou práci.

Revit pracuje s parametrickými komponentami, tzv. Autodesk Revit Families, které jsou základními stavebními prvky modelu. Pro jejich úpravy nabízí otevřený grafický systém, který umožňuje vytváření prvků s vysoce propracovanými detaily. Používejte tyto prvky k tvorbě sestav vybavení interiérů jako např. kancelářského nábytku stejně jako pro vytváření základních uživatelských prvků stěn a sloupů.

Koncepce

Při kreslení jednotlivých pohledů, Revit ukládá veškeré informace a sám se postará o jejich koordinaci se všemi ostatními částmi projektu. Kdekoliv provedete jakoukoliv změnu, Revit automaticky tuto změnu promítne do řezů, pohledů, půdorysů, tabulek atd. Revit eliminuje chyby a přináší plně koordinovanou dokumentaci, ať už se úpravy provádějí ve výkazech nebo výkresu - jednoduše řečeno - pružně reaguje na změny.
Flexibilita stavebních komponent je výrazným urychlením zejména při dodatečných úpravách při dokončování projektu.

Produkt Autodesk Revit Architecture jsme nasadili pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Bytové domy Nová Ruda – I. Etapa". V průběhu tvorby parametrického modelu budovy a navazující projektové dokumentace jsme ocenili především okamžitý přehled o aktuálním stavu konstrukce budovy včetně možnosti detailního řešení prostorového uspořádání kritických míst, aktuální přehled o množství a poměru užitných a doplňkových ploch v rámci budovy a jednoduchou a přehlednou správu databáze celého projektu včetně rozdělení projektu do pracovních skupin a jejich vzájemného propojení. Přínosem je rovněž rychlá, přehledná a jednoduchá forma prezentace virtuálního modelu v rovinném i prostorovém zobrazení a navazující grafické výstupy.
Ing. Pavel Příhoda
STORING spol. s r.o.

Grafické rozhraní

revit-render-nahledUživatelské rozhraní Autodesk Revit Architecture nabízí velké pracovní okno a pás s ikonami, který se automaticky přizpůsobuje vašim aktuálním potřebám. Nástroje jsou organizovány do jednotlivých panelů a záložek reprezentujících jednotlivé procesy tvorby dokumentace, jako je popisování a kótování nebo spolupráce v rámci týmu, atd.. Díky pásu karet je prostředí podobné prostředí AutoCADu. Pro stejné příkazy jsou rovněž použity stejné grafické značky.

Komunikace a propojení s AutoCADem

Revit umožňuje podložení podkladů z AutoCADu i kvalitní export do formátu DWG i dalších CAD formátů (DGN, DXF, SAT).

Revit  Architecture je dodáván rovněž jako součást balíku AutoCAD Revit Architecture Suite.

S ním získáte maximální flexibilitu při řešení rozpracovaných projektů původními postupy a přechodu na BIM navrhování vlastním tempem.

BIM-galaxy2BIM pomáhá projekčním a stavebním firmám zůstat konkurenceschopnými v náročném podnikatelském prostředí, umožňuje společnostem vytvářet projekty budov šetrnějších k životnímu prostředí, přesnější výkresovou dokumentaci s minimem nedostatků. BIM optimalizuje týmovou spolupráci a umožňuje architektům a projektantům spolehlivě předávat data svým spolupracovníkům, kterými mohou být např. inženýři TZB.
Výuka a české rozšíření

K Revitu Architecture nabízíme základní dvoudenní školení a následně rozšiřující tematické konzultace a nabídku implementace.
Pro přeplatitele u společnosti GRAITEC je Revit dodáván společně s rozšířením GRAITEC Advance PowerPack pro Revit - balíčkem pro zvýšení produktivity, který obsahuje knihovnu prvků, výukové materiály a užitečné nástroje zvyšující efektivitu a pro zohlednění místních zvyklosti kreslení.

Structure

parametrický nástroj

rs1sTento inteligentní parametrický nástroj s novým přístupem k navrhování je komplexní systém založen na databázi. Každá kresba, každý 2D nebo 3D pohled je přímým obrazem informace z jedné základní databáze. Při kreslení jednotlivých pohledů, Revit ukládá veškeré informace do modelu a sám se postará o koordinaci se všemi ostatními částmi projektu. Aplikace Revit® Structure kombinuje fyzikální model budovy s plně propojeným editovatelným analytickým modelem. Fyzikální model se používá k tvorbě a koordinaci výkresů a analytický model používají aplikace jiných výrobců ke statické analýze.

Změňte cokoliv

rs2sKaždý 2D či 3D pohled, každý list výkresu, každý detail a každý výkaz v aplikaci Revit Structure jsou přímou prezentací informací ze stejné základní databáze budovy. Kdykoli provedete změny, aplikace je přenese do modelu a aktualizuje každý související půdorys, řez, výšku nebo výkaz. Tato hlavní funkce aplikace Revit Structure, jíž systém vděcí za snadné použití a rychlou odezvu, pomáhá prakticky eliminovat chyby koordinace a zlepšit celkovou kvalitu dokumentace.

stavební dokumentace

rs3sAplikace Revit Structure automatizuje opakující se ruční úlohy kreslení, které je nutné provádět v tradičních systémech CAD. Okamžitě vytvářejte řezy, výšky a pohledy detailu. Automaticky vkládejte referenční řezy, výšky a detaily podle čísel výkresů. Díky obousměrné asociativitě se každá změna v jakémkoli pohledu přenese do všech souvisejících pohledů, takže výkresy zůstávají plně koordinovány. Vytvářejte detaily z 3D modelu i s doplňkovými poznámkami nebo zcela od začátku pomocí nástrojů aplikace Revit Structure pro 2D kreslení. Případně je importujte z klasických CAD aplikací. Chcete-li ušetřit čas, importujte celé listy typických detailů ve formátu DWG z předchozích projektů. K dispozici jsou speciální kreslicí nástroje na detaily oceli a betonu, například značky svaru, kotevní šrouby, výztuž, výztuž betonové plochy a další.

formáty a propojení

rs4sAplikace Revit Structure umožňuje import, export a propojení dat s nejpoužívanějšími oborovými formáty včetně formátů DWG™, DXF™, DGN, IFC a CIS/2, takže můžete pracovat s daty libovolného konzultanta, klienta či dodavatele. Aplikace Revit Structure podporuje tradiční pracovní postup, kdy konstrukční modelování začíná se soubory DWG poskytnutými architektem, který je vytvořil pomocí aplikace AutoCAD® nebo AutoCAD Architecture.
Analytický model aplikace Revit Structure je obousměrně propojen s externími aplikacemi ke konstrukční analýze a návrhu. Výsledky analýzy přesně a automaticky aktualizují model při změně velikosti kteréhokoli prvku díky obousměrnému propojení. A technologie parametrických změn tyto aktualizace zkoordinuje ve všech výkresech projektové dokumentace.

materiály a komponenty

rs5sAplikace Revit Structure obsahuje stavební materiály jako ocel, železobeton, prefabrikovaný beton, zdivo a dřevo. Vzhledem k tomu, že budovy, které navrhujete, jsou staveny z různých stavebních materiálů, můžete stavební objekt modelovat pomocí požadovaných materiálů.
Aplikace Revit Structure nabízí úplnou sadu nástrojů pro konstrukční návrh – například stěny, systémy stropních nosníků, nosníky, příhradové nosníky, nosníky s příhradovými stojinami, prvky z prefabrikovaného betonu, betonové výztuže, ocelová spojení, ukotvení, detaily plechové krytiny a další. Parametrické definice umožňují provádět rychlé revize jakéhokoli typu objektu. Nové objekty, detaily či symboly se vytvářejí graficky a ukládají se v rodinách, které lze upravovat a opakovaně používat v jiných projektech.

sada revit structure suite

rs6sPoužíváte-li AutoCAD a zajímáte se o Revit Structure, pak AutoCAD® Revit® Structure Suite je řešení pro vás. Sada obsahuje aplikaci Revit Structure a AutoCAD. Navíc zde je rozšírení pro AutoCAD nazvané AutoCAD Structural Detailing (Robobat software). Toto rozšírení obsahuje moduly pro kreslení ocelových konstrukcí (přípoje, styky, plechy, šrouby,...), výkresů tvaru betonu (3D model, řezy, pohledy, výkazy) a výkresů výztuže betonu (prutová výztuž, síťe, tabulky, výkazy,...).

MEP

Autodesk Revit MEP umožňuje vytváření a vykazování VZT, ZTI, elektro a obecných potrubních rozvodů. Hlavními výhodami jsou možnosti spolupráce, snadné úpravy, kontrola kolizí, automatizovaná tvorba dokumentace a propojené výkazy.

Potrubní rozvody ve 3D

Autodesk Revit MEP umožňuje snadno a rychle vykreslit potrubní rozvody v půdorysech, řezech i ve 3D pohledech. Způsob práce je velice jednoduchý a jednou z hlavních výhod je možnost dodatečně měnit polohu potrubí, rozměry atd. Potrubní rozvody i vložené a připojené komponenty se chovají jako tzv. objekty.

Potrubní rozvody můžete kreslit postupně z jednotlivých tvarovek nebo použít tzv. návrh, kdy Vám program nabídne varianty nejjednoduššího řešení. U obou variant nechybí možnost výpočtu dimenzí.

12

Analýzy a hledání kolizí

Z výkresu můžete jednoduše zjistit vytápěné plochy, potřebná množství vzduchu atd. Tyto informace se dále využívají v dalších programech, jako je např. Autodesk Ecotect Analysys nebo Autodesk Green Building Studio.

Autodesk Revit MEP umí také vyhledat kolize potrubí, tvarovek, obslužných prostor, stavebních prvků atd.

3

Vytváření projekční dokumentace

Revit MEP umožňuje automatickou tvorbu půdorysů, řezů, pohledů, detailů atd. Zahrnuje to nejen popis dimenzí, ale také automatické vkládání pozic atd.

5

Spolupráce s AutoCADem a jiné formáty

Autodesk Revit MEP v sobě zahrnuje podporu načítání i ukládání DWG výkresů, PDF, naskenovaných obrázků atd. včetně jejich podložení jako externí reference.

67

Varianty produktu

Revit MEP je dodáván samostatně, nebo jako součást produktového balíku Building Design Suite (Premium, Ultimate), kde je obsažen v multioborové aplikaci Autodesk Revit (zahrnuje Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure). Po instalac je možná volba jazykové verze uživatelského prostředí (česká, anglická, ...)

revit mep_cz_prostredi

Ukázka českého prostředí Revit MEP.

Zakoupením Subscription od GRAITEC získáte technickou podporu na úrovni "GOLD" a další výhody, včetně produktivního rozšíření GRAITEC Advance PowerPack pro Revit.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white