AutoCAD Map 3D

autocad map 3d shopAutoCAD® Map 3D umožňuje inženýrům, plánovačům, mapovým specialistům, zeměměřičům a GIS profesionálům přímý přístup k širokému spektru CAD a prostorových dat, jejich úpravu, vizualizaci a analýzu. AutoCAD Map 3D umožňuje používat nástroje aplikace AutoCAD při udržování širokého spektra informací nad systémy CAD a GIS, neboť poskytuje přímý přístup k nejpoužívanějším datovým formátům v oblasti GIS. AutoCAD Map 3D umožňuje používat nástroje aplikace AutoCAD při udržování širokého spektra informací.

 

AutoCAD Map 3D je součástí pronájmu aplikace AutoCAD. Pro více informací zde.

Popis

Novinky AutoCAD Map 3D

 • kompatibilita s Windows 10;
 • pouze verze 64bit;
 • záložky otevřených výkresů pro snadnější přepínání;
 • podpora souřadnicových systémů AutoCAD;
 • vylepšená práce se souřadnými systémy a geolokace;
 • podpora on-line silničních map Live Map Nokia a MS Bing v souřadných systémech;
 • vylepšený inteligentní příkazový řádek;
 • vylepšené prostředí pro práci s Autodesk 360;
 • vylepšen esport GIS FDO entit do AutoCAD;
 • vylepšená integrace s Autodesk aplikacemi: Infrastructure Map Server,Autodesk Infraworks,Autodesk Utility Design.
 • Zdokonalené nástroje pro styly.
  Nové uživatelské rozhraní a soustava stylů umožňují vytvářet komplexní mapové styly využívající nástroje pro popisky prvků a anotace.

 • Více souřadných systémů.
  Vyhledávejte nebo vytvářejte souřadné systémy využívající uživatelské soubory osnov, využívejte moderní algoritmy pro transformaci souřadných systémů. Můžete pracovat s více než 4 000 reálnými souřadnicovými systémy, nebo definovat a spravovat vlastní souřadný systém. Provádějte průběžné transformace souřadnic a používejte nástroje pro transformaci, transformaci s plochou a sledování souřadnic pro přesnější georeferencování návrhových dat aplikace AutoCAD®.

 • Desktopové a podnikové modely
  Začleňte složité normy, datové modely a asociace využívající vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické modely.

 • Nové analytické funkce pro průmyslové modely
  Využívejte informace o přípojkách, které jsou zahrnuty v průmyslových modelech, k identifikaci připojeného vybavení a analýze dopadu vašich kroků na infrastrukturu.

 • Vylepšené editační nástroje aplikace AutoCAD
  Používejte známé kreslicí a editační příkazy aplikace AutoCAD přímo s nejrůznějšími geoprostorovými formáty pro zvýšení produktivity.

 • Zdokonalený přístup k datům a vylepšená správa
  Vylepšené funkce pro práci s tabulkami z aplikace Excel® umožňují propojit grafická data s popisnými informacemi a upravovat data Excelu přímo v GIS mapovacím softwaru AutoCAD Map 3D. Vylepšené nástroje pro prostorové databáze navíc umožňují uložit a použít několik geometrických znázornění infrastrukturního majetku. Poskytují tak možnost vybrat si takovou geometrii, která nejlépe vyhovuje požadavkům konkrétního úkolu.

 • Vytváření povrchu z tzv. Mračen Bodů (technologie Lidar)

 • Zobrazení rastru i u nepravoúhlých souřadnicových systémů

 • Zrychlení práce s daty ve formátu FDO

 • Vylepšené funkce pro Automatizování postupů

 • Možnost práce s několika souřadnicovými systémy najednou

 • Vylepšené funkce pro Automatizování postupů


AutoCAD® Map 3D
 přináší přímý přístup k informacím potřebným pro plánování, navrhování a řízení projektů infrastruktury. Pomáhá inženýrům, projektantům, zeměměřičům a profesionálům z oblasti GIS, kteří pracující v oblasti dopravy, rozvoje území, vodohospodářství a energetice tvořit lepší návrhy, zvyšovat produktivitu a zlepšovat kvalitu dat. AutoCAD Map 3D umožňuje uživatelům jednodušeji shromažďovat katastrální, užitné, topografické, environmentální, obrazové, laserově zaměřené či finanční informace, lépe vizualizovat a hodnotit existující podmínky i zlepšovat rozhodovací proces pomocí analýzy koridorů, sítí a stavenišť. Pomáhá při výměně dat v CAD a GIS formátech s úřady, správci sítí nebo dodavateli.

map_3d_img_1

Postaveno na nové platformě AutoCAD

 

AutoCAD Map 3D je postaven na nejnovější verzi softwaru AutoCAD a je vylepšen sadou geoprostorových nástrojů. Obsahuje všechny vlastnosti a funkčnost softwaru AutoCAD, který se s produktem AutoCAD Map 3D automaticky nainstaluje, takže máte jistotu, že pracujete s osvědčeným, spolehlivým a špičkovým softwarem.

Souřadnicové systémy

 

Můžete pracovat s více než 4000 reálnými souřadnými systémy anebo definovat své vlastní. Návrhová data uložená v AutoCAD můžete přesně georeferencovat pomocí nástrojů jako jsou Transform, Rubbersheeting a Track Coordinates.Díky open source technologii Feature Data Object (FDO) poskytuje AutoCAD Map 3D přímý přístup k prostorovým datům z různých zdrojů dat včetně souborů ve formátu ESRI SHP a prostorových databází Oracle®, Microsoft® SQL Server™, MySQL® a ESRI® ArcSDE®. Získejte přístup k leteckým a satelitním snímkům v datových formátech Mr.SID, ECW či TIFF, připojte se k webovým mapovým službám - web mapping services (WMS) a web feature services (WFS) a využijte veřejně přístupná data. Přímým přístupem se rozumí, že není vyžadován žádný převod dat, což pomáhá zaručit jejich integritu.

Přímý přístup k datům

 

Software AutoCAD Map 3D integruje data z CADu s geografickým informačním systémem (GIS). Můžete v něm přímo pracovat s prostorovými daty z nejrůznějších zdrojů včetně souborových formátů DWG™ nebo ESRI SHP a databází jako Oracle® a ESRI® ArcSDE®. Také můžete používat databáze Oracle, Microsoft® SQL Server™ a MySQL® k ukládání prostorových dat bez nákladného middlewaru. Můžete přistupovat k rastrovým snímkům a připojovat se k webovým službám WMS (Web Map Service) a WFS (Web Feature Service), jež zpřístupňují veřejné zdroje dat. Přímým přístupem se rozumí, že není vyžadován žádný převod dat, což zaručuje jejich integritu.

Výměna dat

 

Aplikace AutoCAD Map 3D spolupracuje s nejpoužívanějšími návrhovými a GIS aplikacemi, takže můžete číst, zapisovat a převádět data mezi standardními formáty DWG, Arc/Info®, SHP a E00 ze systémů ESRI, MapInfo MIF/MID™, MapInfo TAB, MicroStation® DGN (V7 a V8), GML 3.1.1 (Generalised Markup Language), Survey MasterMap (DNF) (GML2, pouze čtení), Vector Product Format (VPF, pouze čtení), ASCII, LandXML, Autodesk SDF a SDTS (Spatial Data Transfer Standard, pouze čtení). Zpracovaná data můžete zachovat v souboru DWG, převést je do externího souboru, nebo je přesunout do prostorové databáze.

Automatické čištění dat

 

Pomocí nástrojů pro začišťování dat můžete automatizovat časově náročné opravy běžných chyb ve výkresech a digitalizaci. Odstraníte jimi duplicity, opravíte nedotažené čáry, přetažené objekty apod. Začištěná a přesná prostorová data potom lze snáz začlenit do GIS nebo mapového systému.

DWG dotazy

 

Pomocí DWG dotazů může několik uživatelů souběžně přistupovat, prohledávat a upravovat stejnou sadu souborů DWG nebo základních map. Tento efektivní a spolehlivý způsob týmové práce s informacemi uloženými v souborech DWG snižuje nutnost řízení verzí a minimalizuje čas ztracený čekáním na data.

CAD úpravy geodetických dat

 

Data načítaná technologií FDO lze přímo editovat standardními příkazy AutoCADu jako Pedit, Ořezat, Přeruš, Spoj, Ekvid, Prodluž, Otoč, Posun a Vyjmout/Kopírovat/Vložit. Novými funkcemi pro rozdělení a slučování můžete snadno upravovat polygonové objekty a novým nástrojem Tvorba výrazů můžete zaplnit atributy datovými kalkulacemi a vlastnostmi vnitřních objektů.

Klasifikace dat

 

Objekty na výkresu můžete uspořádat podle reálných objektů, které znázorňují (například silnice, parcely, kabely nebo vodovodní potrubí). Objekt vytvořený pomocí objektové klasifikace automaticky převezme vlastnosti a hodnoty z příslušné objektové třídy, takže je ve vašem výkresu zachována konzistence a jsou dodrženy vytvořené normy. Použijete-li na stávající nebo nový objekt klasifikaci, máte záruku, že bude odpovídat vašim normám pro datový obsah i zobrazení. Navštivte internetovou stránku AutoCAD Map 3D Extensions a získejte více informací o bezplatných* oborově specifických sadách nástrojů, která vám pomohou proces klasifikace urychlit.

Souřadnicová geometrie(COGO)

 

Zadávací a dotazové nástroje vám pomohou vytvářet a měřit souřadnicovou geometrii (COGO) čar, křivek, uzavřených polyčar a polygonů. Tato funkčnost optimalizuje proces kreslení parcel, neboť umožňuje zadávat geometrii určením orientace, směru, odchylky a azimutu. Využijte souřadnicovou geometrii pro přesné zjištění polohy a vytvořte objekty zaznamenané pomocí tradičních geodetických metod. Urychlete proces kreslení pozemků a skutečného stavu vkládáním vstupních informací o geometrii podle těchto hledisek: orientace/vzdálenost, azimutu/vzdálenost, úhel/vzdálenost, odchylka/vzdálenost, ortogonální/odsazení, orientace/orientace, vzdálenost/vzdálenost a inverzní zpráva.

Geodetické funkce

 

Geodetické funkce řešení AutoCAD Map 3D se soustředí na sběr majetkových dat a mapování. Tyto nástroje vám umožní v terénu získaná data uspořádat, spravovat a efektivně používat v prostředí AutoCADu Map 3D. Nástroje nabízí: import bodových ASCII dat a dat LandXML, datový sklad a schéma pro geodetická data, skupiny bodů, vytváření FDO objektů z geodetických dat

Tvorba a stylizace map

 

Kartografické nástroje vám umožní vytvářet mapy bez nutnosti použití dalšího GIS softwaru. Můžete snadno vytvářet informačně bohaté mapy, jež zvýrazňují specifické objekty nebo informace - například servisní oblasti, okrskové zóny, využití půdy, data uložení potrubí a kabelů a jejich průměry i řadu dalších informací. Odkazy na detaily můžete opatřit popiskami vycházejícími z atributů, které obsahují text a umožňují spojovat křivky a segmenty. Při kombinování dat můžete využít průhlednost či možnost ukládání stylů pro opakované použití v jakémkoli projektu, což vám ušetří čas a zoptimalizuje produkci map. Od základních CAD náčrtů můžete přejít k pokročilým kartografickým výstupům a prezentacím.

Nástroje pro analýzy

 

Díky analytickým nástrojům najdete odpovědi na své otázky a budete moci o svých datech lépe rozhodovat. Propojte informace ve vektorových i tabulkových formátech, dotazujte se na data, vytvářejte tématické mapy, budujte topologie, generujte sestavy, analyzujte obalové zóny (buffery), provádějte trasování, analýzy překrytí či řadu dalších prostorových funkcí. Pomocí integrovaných GIS nástrojů umožňuje AutoCAD Map 3D snadno vizualizovat a posuzovat vytvářené návrhy a projekty.

Povrchy a 3D vizualizace

 

Můžete vizualizovat a analyzovat převýšení, sklon a polohu v rozsáhlých souborech topografických informací – v digitálních elevačních modelech (DEM) a souborech ESRI GRID - a také vytvářet vrstevnice a provádět studie zaměřené na množství denního světla se znázorněním stínu vrhaného kopci. Pomocí funkcí překrytí můžete spojovat topografická data s leteckými snímky a vektorovými daty a vytvářet působivé a názorné 3D vizualizace, které lze publikovat do souborů 3D DWF™. Ty si potom mohou běžní uživatelé prohlížet v bezplatné aplikaci Autodesk® Design Review.

Integrace databází

 

AutoCAD Map 3D poskytuje otevřenou podporu databází založenou na databázových standardech. CAD objekty tak můžete snadno připojit k běžně používaným databázím jako je Microsoft® Access, CAD i GIS data můžete snadno ukládat v oblíbených prostorových relačních databázích včetně Oracle®, Microsoft® SQL Server™ a MySQL® bez nákladného middlewaru nebo se připojit k databázím spravovaným systémem ESRI ArcSDE.

Nástroje pro správu dat

 

Efektivně spravujte prostorová data v téměř jakémkoliv formátu. Pomocí intuitivních nástrojů rychle a snadno vytvoříte uživatele, nadefinujete schémata (databází a souborů) nebo prostřednictvím technologie XML Metadata Interchange (XMI) načtete datové modely ze standardních modelovacích programů. Data z jednoho úložiště můžete snadno přesunout a převést do jiného (například z databáze SDF/SHP do databáze Oracle). AutoCAD Map 3D slouží jako centrála pro správu rozsáhlých celků prostorových dat, umožňuje zpřístupnit prostorové informace v zastaralých formátech a optimalizovat pracovní procesy.

Formát SDF

 

Datový formát SDF umožňuje organizovat a spravovat data jako objekty reálného světa. Vyšší úložná kapacita z něj dělá praktický formát pro ukládání dat v souborech a je rozumnou volbou v situaci, kdy se podniková databáze nehodí. Formát SDF podporuje bohatou geometrii, více tabulek či prostorové indexování a poskytuje solidní základnu pro hladký přechod k databázi Oracle nebo Microsoft SQL Server, pokud v budoucnu tato potřeba nastane.

Tvorba a editace metadat

 

Pomocí nástrojů pro tvorbu a úpravy metadat (informací o autorovi, kontextu, době, místě, důvodu a způsobu provedení) o prostorových informacích ochráníte své investice do prostorových dat. Můžete je potom publikovat ve standardních formátech ISO 19115, 19139 a FGDC. Díky automatické tvorbě metadat můžete snadno sdílet data s ostatními uživateli ve vaší organizaci nebo externě s dodavateli a regulačními úřady.

Nástroje pro publikování dat

 

Geoprostorová data, mapy a návrhy můžete distribuovat nejrůznějšími způsoby v závislosti na potřebách vaší společnosti. Mapy vytvořené a vyprojektované v aplikaci AutoCAD Map 3D můžete rychle publikovat na internetu prostřednictvím platformy Autodesk MapGuide® Enterprise nebo je můžete distribuovat jako jednotlivé georeferencované soubory DWF, vícelistové mapové knihy ve formátu DWF a případně je také vytisknout. Tyto způsoby publikování dat pomáhají zajistit, aby zákazníci a pracovníci v rámci společnosti používali vždy nejaktuálnější informace.

Rozšiřitelnost díky open source

 

Díky technologii přístupu k datům FDO umožňuje AutoCAD Map 3D těžit z předností open source softwaru. Umožňuje rozšířit okruh použitelných zdrojů dat o zprostředkovatele FDO od jiných dodavatelů nebo od open source komunity pro úložiště dat, jež nejsou Autodeskem právě podporována (např. ESRI Personal Geodatabase nebo PostGIS).
Aby vývojáři mohli snáz rozšiřovat možnosti přístupové technologie FDO, vydal ji Autodesk jako open-source projekt nadace Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Tyto iniciativa umožňuje vývojářům po celém světě využívat skutečně výkonnou technologii přístupu ke geodetickým datům a podílet se na jejím vývoji.

Robustní API rozhraní

 

AutoCAD Map 3D obsahuje robustní programovací rozhraní založené na platformě .NET, které mohou organizace využít k vytvoření vlastních nástrojů a k automatizaci často prováděných postupů. AutoCAD Map 3D a Autodesk MapGuide Enterprise navíc sdílejí stejné geoprostorové API rozhraní a technologii přístupu k datům FDO, kterou lze využít k vytvoření vlastních aplikací se sdílenou obchodní logikou a společným kódem. Navštivte proto vývojová centra pro AutoCAD Map 3D a Autodesk MapGuide Enterprise. Získáte tak více informací o použití aplikací AutoCAD Map 3D a Autodesk MapGuide a budete moci rozšířit jejich možnosti tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Sady nástrojů pro specifická odvětví

 

Využijte sady nástrojů AutoCAD Map 3D – Industry Toolkits pro zvýšení produktivity a podporu standardizace dat pro plánovače, kresliče, inženýry a projektanty, kteří pracují na vodovodních, kanalizačních a elektrických sítích. Sady nástrojů jsou k dispozici pouze pro zákazníky registrované v programu Autodesk® Subscription.

map_3d_img_2

Doporučené systémové požadavky pro verzi 64-bit:

 • Windows 10 (doporučeno) Professional edition

 • AMD Athlon™ 64 procesor s SSE2 technologií, AMD Opteron™ procesor s SSE2 technologií, Intel® Xeon procesor s Intel EM64T podporou a SSE2, nebo Intel Pentium 4 s Intel EM64T podporou a SSE2 technologií

 • 4 GB RAM minimum (8 GB doporučeno)

 • 8 GB místa na disku pro instalaci

 • 1920 x 1080 True Color video display adapter 

 • Internet Explorer 7.0 nebo následující

 • DVD mechanika

 • Citrix® XenApp™ 5.0 on Windows Server 2003 or Citrix XenApp 6.0 on Windows Server 2008 R2 (optional)

 • Feature Data Objects (FDO) Version 3.6 (optional)

Video-ukázky

video ukázky pro autocad ® map 3D

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Ke stažení

 

soubory ke stažení

 

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white