TREPCAD

logo trepcadTREPCAD je snadno použitelná a výkonná aplikace pro navrhování a vytváření výrobní dokumentace schodišť na základě zadaného půdorysu.

Popis

Princip programu

TC5-Image1TREPCAD pracuje parametricky, tj. po spuštění vždy nabídne hotové schodiště a stačí jen změnit půdorysné rozměry, všechno ostatní do sebe přirozeně zapadá. Takže nejsou potřeba žádné dovednosti s CAD programy. Na levé straně okna aplikace se nachází stromová struktura s parametry pro úpravy. Velká síla TREPCAD spočívá v tom, že se parametry mohou kdykoliv změnit u každého kroku...

Automaticky vytvářené výkresy

 • PůdorysTC7-tisk600x369
 • Profily nebo schodnice
 • Výpisy materiálu
 • Řezy stupnicemi
 • Pohledy na zábradlí
 • Jednotlivé díly zábradlí
 • Výpis materiálu zábradlí
 • 3D-pohled

Všechny výkresy jsou vytvářeny v libovolném měřítku na formáty od A4 po nekončenou délku (pro plotr), takže stačí běžná kancelářská tiskárna. Kótování a zobrazení může být přizpůsobeno velikosti papíru.

Varianty půdorysu

TC7-Image2-typy schodist

 • schodiště s přímými rameny: přímé jednoramenné, 1 roh s podestou, 2 rohy s průběžnou nebo rozdělenou podestou
 • se smíšenými stupni: jednou nebo 2x lomené
 • vřetenové nebo točité schodiště

V půdorysu je možné zadat libovolný úhel každého rohu, šířky ramen mohou být rozdílné.

Druhy schodnic

 • dva nosníky (zubatice) s osedlanými stupnicemi
 • dva nosníky (zubatice) s mezilehlými stupnicemi
 • boční schodnice z plechu nebo z profilu (pro přímá ramena)
 • plechová schodnice s osedlanými stupnicemi

TC5-Image3-zabradliProfily lze vybrat z modifikovatelného seznamu. Přímé schodiště jsou možné jako průmyslové schodiště se stupni z roštů (rovněž vybíratelné z modifikovatelného seznamu), schodnice jsou pak s dírami. Pro schodnice jsou k dispozici četné varianty nástupu a výstupu.

K dispozici je editor schodnic, který umožňuje definovat tvar schodnice z pásoviny libovolným počtem bodů v návaznosti na stupně.

Pro všechny varianty konstrukcí jsou k dispozici úchyty stupňů.

Zábradlí

Volitelný modul umožňuje vytvořit ke všem typům schodišť různé varianty zábradlí – se sloupky a příčlemi nebo s výplní. Možná jsou také průmyslová zábradlí s okopem (zábradelní zarážkou). Všem prvkům zábradlí lze určit profil a také všechny prvky lze posunout vertikálně nebo horizontálně.

U zakřivených schodišť je zábradlí možné vytvořit přímé nebo přizpůsobit tvaru schodiště. U přímého schodiště může být nástup šikmý nebo kolmý.

Sloupky mohou být upevněny na nosnou konstrukci v různých variantách.

TC7-zabradli600x380

Směr stupňů

TC5-Image4-stupneSměr stupňů je TREPCADem automaticky nastaven, navíc každý stupeň je volně otočný. Program při stísněných podmínkách napasuje stupně a nastaví polohu rohového stupně automaticky. K dispozici jsou četné možnosti dodatečných úprav.

Normy

Všechny schodiště mohou být z konstrukčního hlediska posouzeny podle DIN 18065 (novelizované v červnu 2011) nebo podle ČSN EN ISO 14122-3. Statika se neposuzuje.

Podesty

Stupně jsou (v závislosti na typu schodiště) pomocí pevné šířky stupně přeměnitelné na podestu.

Rozhraní DXF

Pomocí integrovaného rozhraní DXF lze všechny 2D a 3D výkresy exportovat s komfortním nastavením hladin a barev do jiných CAD systémů nebo CNC strojů, např. pro laserová řezací zařízení.

Export 3D modelu

Pro výměnu dat s jinými 3D-CAD systémy bylo integrováno rozhraní DSTV/PSS. Speciální napojení existuje pro aplikace MegaCAD, Tenado, Advance Steel, Qomet a Metall S.

3D zobrazení

TC5-Image5-3D pohledSchodiště lze prohlížet a otáčet ve fotorealistickém zobrazení s přiřazenými materiály jako ocel, dřevo, kámen nebo sklo. To slouží jako orientační pomůcka. Toto zobrazení lze také uložit jako grafický soubor a vložit např. do nabídky.

Hardwarové požadavky

TREPCAD nevyžaduje k provozu žádný CAD program. Funguje na běžných kancelářských PC s Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7. Plotr není nutný.

Jazykové verze

TREPCAD je k dispozici v české, německé, anglické a polské jazykové verzi.

Video-ukázky

Výměna informací ve 3D mezi trepcad a advance steelyoutube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.084 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.123 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.167 seconds, 3.03 MB
Application afterRender: 3.010 seconds, 4.61 MB

Využití paměti

4938560

32 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'atn569e0q2vo2v2aldnsm0opk3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498358209' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'atn569e0q2vo2v2aldnsm0opk3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'atn569e0q2vo2v2aldnsm0opk3','1498361809','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 260)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 233
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:36:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:36:49' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='233'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='86'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 260
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 260
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 260
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 260
    LIMIT 1
 27. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 28. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 29. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 260
    LIMIT 1
 30. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 31. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 32. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný