PP4R logo_2017_250x250

GRAITEC PowerPack pro Autodesk Revit vyvinutý pro zvýšení produktivity přii práci s BIM modelem v aplikaci Autodesk Revit.

Rozšíření je určeno pro všechny uživatele aplikací Revit 2017 a 2016 a dřívějších oborových aplikací Revit Architecture / Structure / MEP 2016. Není určeno pro Revit LT, který obecně využití rozšíření neumožňuje.

Tento produktivní balíček je zdarma pro předplatitele Revitu po dobu předplatného, které pořídili přes společnost GRAITEC.

Přehled

GRAITEC PowerPack pro Revit® zahrnuje praktické nástroje každodenního užití, zaměřené na urychlení modelování, zjednodušení správy rodin, přednastavení pro vytváření poznámek a dokumentace a pokročilou provázanost s externími daty pro dramatické vylepšení pracovních postupů BIM.

V obsažených nástrojích, knihovně i šabloně projektu jsou zohledněny místní zvyklosti vytváření dokumentace. S ohledem na požadavky uživatelů jsou průběžně připravována další vylepšení pro všechny dotčené oblasti – architektonické, stavební, konstrukční i oblasti profesní TZB.

Funkce

BIM

ICO BIMlink-stin ICO KEYparam-stin ICO XLS-stin

Propojení s Exelem

Export výkazů, úprava parametrů v Excelu a import zpět do Revitu.

Klíčový parametr 

Vytvoření a naplnění parametrů prvků Revitu pomocí tabulky Excelu.

Připojit XLS

Vložení tabulky Excelu do Revitu. Využívá pomocný formát DXF.

ICO 3DCADtoRFA-stin ICO BIMconnect-stin ICO AD2017-stin

CAD do RFA

Viditelnost připojeného 3D CAD modelu, převedení DWG na rodinu Revitu s možností aktualizace.

BIM Connect

Modul pro přenos a synchronizaci modelu mezi Revitem a dalšími BIM programy sady Advance.

Advance Design Link

Export aktivního projektu Revitu do aplikace Advace Design pro statické posouzení.

Vyztužování

ICO visibility-stin ICO copyrebar-stin ICO renumber-stin

Viditelnost výztuže

Rychle nastaví viditelnost výztuže v prvku. Je možné zvolit vzhled i viditelnost výztuže.

Kopie výztuže

Kopíruje kompletní výztuž z jednoho železobetonového prvku do druhého.

Přečíslování výztuže

Přečísluje výztuž v rámci listu nebo celého projektu. Je možné zvolit jiné počáteční číslo položky pro pruty a jiné pro sítě.

2016 01_22_revit_features
 Popis funkcí PowerPacku naleznete také na globálních stránkách GRAITEC (anglicky).

Související produkty

revit-2017-badge-256px-noyear

BIM software Revit je určen speciálně pro tvorbu informačního modelu budovy (BIM), včetně funkcí pro architektonický návrh, projekci TZB a projektování konstrukcí. Více informací...

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.091 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.128 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.209 seconds, 3.05 MB
Application afterRender: 2.821 seconds, 4.64 MB

Využití paměti

4960752

36 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'b8gl4e75po8kferedbevt3ldp0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498358192' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'b8gl4e75po8kferedbevt3ldp0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'b8gl4e75po8kferedbevt3ldp0','1498361792','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 363)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 707
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:36:32' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:36:32' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='707'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='89'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT c.`id`, c.`title`, c.`alias`, c.`title_alias`, c.`state`, c.`sectionid`, c.`mask`, c.`catid`, c.`created`, c.`created_by`, c.`created_by_alias`, c.`modified`, c.`modified_by`, c.`checked_out`, c.`checked_out_time`, c.`publish_up`, c.`publish_down`, c.`images`, c.`urls`, c.`attribs`, c.`version`, c.`parentid`, c.`ordering`, c.`metakey`, c.`metadesc`, c.`access`, c.`hits`, c.`metadata`, c.`introtext`, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS c
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = c.catid
    WHERE c.access <= 0
    AND ( c.title = '835' OR c.alias = '835' OR c.id = 835 ) 
    AND c.state = 1
    AND ( c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-06-25 03:36:32' )
    AND ( c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-06-25 03:36:32' )
    ORDER BY c.ordering
    LIMIT 1
 15. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='86'
    ORDER BY g.id
 16. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 17. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 18. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 19. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 20. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 363
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 363
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 27. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 363
    LIMIT 1
 28. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 29. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 30. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 363
    LIMIT 1
 31. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 32. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 33. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 363
    LIMIT 1
 34. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 35. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 36. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný