Autodesk Inventor Professional

IconaInventor2017Autodesk Inventor® Professional 3D CAD pro strojírenské navrhování nabízí uživatelsky intuitivní nástroje pro 3D strojírenské návrhy součástí, dynamických sestav, tvorbu dokumentace a simulaci výrobků. Tvorba digitálních 3D modelů v software Inventor vám pomůže rychleji navrhnout a ověřit vaše výrobky před uvedením na trh, omezit náklady na vývoj a snížit počet požadavků na konstrukční změny před zahájením výroby. Snadno použitelné nástroje navíc usnadňují postup při tvorbě sestav – tak, aby do sebe všechny díly správně zapadly a snadno se měnily rozměry dle uživatelských parametrů.

Popis

Charakteristiky Autodesk inventoru

LogoInventor2017

 • volné modelování tvaru a přímé úpravy geometrie;
 • parametrické modelování;
 • obsáhlý katalog komponent spojovacího materiálu dle DIN, ISO, EN, JS, ČSN
 • kompatibilita s BIM ( Revit );
 • expresní režim návrhu velkých sestav;
 • přizpůsobitelné rozhraní Inventor Home;
 • navrhování rámových konstrukcí;
 • modelování plechových dílů;
 • návrhy svazků, kabelů, trubek a potrubí;
 • integrovaná správa dat - Vault;
 • integrovaná simulace pohybu;
 • integrovaná analýza metodou konečných prvků;
 • pokročilá realistická vizualizace;

Modelujte a ověřujte výrobky ve 3D

Produkty Autodesk Inventor zahrnují intuitivní parametrické návrhové prostředí pro rozpracování prvotních skic konceptů i kinematických modelů dílů a sestav. Inventor automatizuje pokročilou tvorbu geometrie inteligentních součástí, jako jsou plastové díly, ocelové rámy, rotující díly, potrubní rozvody, elektrická kabeláž a kabelové svazky. Produkty Inventor obsahují snadno použitelné a těsně integrované funkce pro pohybové simulace a zátěžovou analýzu MKP na úrovni součástí i sestav. S využitím simulace zatížení, průhybu a pohybu můžete optimalizovat a ověřovat svůj návrh za reálných podmínek – ještě předtím, než je výrobek vůbec vyroben.

 

Eletric

 

Automaticky navrhujte

Autodesk Inventor obnáší nástroje pro navrhování na základě pravidel a automatizaci běžných úloh, které urychlují práci a umožňují uživatelům soustředit se na konstrukční záměr místo ručního modelování geometrie. Inventor zachycuje funkční požadavky návrhu a využívá je při automatické tvorbě inteligentních komponent a zrychlení jednotlivých fází navrhování. Technologie Inventor iLogic dramaticky zjednodušuje navrhování založené na pravidlech všem uživatelům Inventoru – i těm, kteří mají jen malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Pomáhá jim definovat komplexní konfigurace výrobků, zvyšovat produktivitu vývoje a optimalizovat návrhy.

 

ilogic

 

Zlepšete spolupráci a komunikaci nad návrhem

Snižte časovou náročnost a počet požadavků na konstrukční změny před zahájením výroby s odvozováním výrobní dokumentace přímo z vašeho 3D prototypu. Inventor nabízí rychlý a přesný výstup výrobních výkresů přímo z 3D modelu. Inventor je úzce propojen s aplikací Autodesk® Vault přinášející efektivní a bezpečnou výměnu návrhových dat a dřívější podporu spolupráce mezi konstrukčními a výrobními týmy. Různé pracovní skupiny mohou spravovat a sledovat všechny součásti digitálního prototypu s bezplatnou* aplikací Autodesk® Design Review. Plně digitální řešení pro revize, odměřování, připomínkování a sledování změn.

Balíčky produktů Inventor zahrnují také aplikaci Autodesk® AutoCAD® Mechanical. Hodí se za situací, kdy potřebujete vysoce produktivní nástroje pro strojírenské 2D kreslení.

 

Revit

 

Generujte snadno výkresy a dokumentaci

Snadno generujte a sdílejte výkresy připravené pro výrobu s výrobními týmy a externími dodavateli. Autodesk Inventor umožňuje generovat technickou a výrobní dokumentaci z ověřených digitálních prototypů, což napomáhá ke snížení chybovosti a urychlení navrhování. Maximalizujte opakované využívání 2D výkresů z aplikace Autodesk AutoCAD a vytvářejte rychleji výkresy v Inventoru. Stačí jednoduše vyvolat výkresové pohledy, včetně nárysů, půdorysů, bokorysů, pohledů ISO, detailních pohledů, řezů a pomocných pohledů, a Autodesk Inventor promítne odpovídající geometrii. Generujte automatické a asociativní rozpisky součástí a kusovníky vyvinuté přímo pro strojírenství. Díky automatickým aktualizacím se změny projevují napříč celým návrhem, takže všichni mají k dispozici přesné počty dílů, jejich identifikaci a objednávky. Inventor umožňuje vytvářet 2D a 3D výkresy v originálním formátu DWG prakticky z jakéhokoli CAD zdroje.

Využívejte dynamické simulace

Jednoduše zadávejte parametry výkonu, otáček, přenášeného momentu, typu ložisek a jejich uložení, drážkování atd., a systém takto definovanou hřídel spočítá a vymodeluje. Technologie iPart umožňuje určit jeden výchozí model výrobní řady, a ostatní modely výrobku, které se liší rozměry, geometrií, materiálem apod., vzniknou nadefinováním jednoduché tabulky. Systém umožňuje vyšetřit pohyby, rychlosti a zrychlení v jednotlivých uzlech a následně je použít jako vstup pro analýzu výrobku z hlediska pevnosti – jako například napětí, deformace, vlastní frekvence apod. Uživatelé také jistě ocení možnost pevnostní analýzy rámových konstrukcí.

 

Zateze

 

Vizualizace

Využívejte reálný texturovaný náhled na povrchy součástí a sestav. Uživatel pracuje s texturami reálných materiálů, rozmisťuje světla, nastavuje stíny a vytváří prostředí, kde je výrobek umístěn. Výsledkem je nejen vyrenderovaná scéna, ale například i umístění takovýchto pohledů přímo do výkresu, který se samozřejmě automaticky zaktualizuje i při změně parametrů modelu. Vytváření 3D modelů na základě 2D výkresů.

Pořiďte si Balíček produktu Inventor a používejte vizualizační a fotorealistické nástroje typu Showcase nebo 3ds Max pro komunikaci se zákazníkem a rodinu produktů Alias pro koncepční návrh.

 

show

 Graitec podpora, Šablony a knihovny

Staňte se zákazníkem Graitec a používejte výhod naší podpory. Nejenom, že můžete využívat naši technickou podporu, která v rámci celosvětové skupiny Graitec využívá zkušenosti z nasazení v praxi, ale máte k dispozici Šablony výkresu nebo knihovnu RAL. Objevte náš web podpory CADNET a HelpDesk pro zákazníky Graitecu. 

SablonaVykresu05

Video-ukázky

Ukázková videa Autodesk Inventor

 

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white