Autodesk Inventor Proffesional

IconaInventor2017Autodesk Inventor® Proffesional 3D CAD pro strojírenské navrhování nabízí uživatelsky intuitivní nástroje pro 3D strojírenské návrhy součástí, dynamických sestav, tvorbu dokumentace a simulaci výrobků. Tvorba digitálních 3D modelů v software Inventor vám pomůže rychleji navrhnout a ověřit vaše výrobky před uvedením na trh, omezit náklady na vývoj a snížit počet požadavků na konstrukční změny před zahájením výroby. Snadno použitelné nástroje navíc usnadňují postup při tvorbě sestav – tak, aby do sebe všechny díly správně zapadly a snadno se měnily rozměry dle uživatelských parametrů.

Popis

Charakteristiky Autodesk inventoru

LogoInventor2017

 • volné modelování tvaru a přímé úpravy geometrie;
 • parametrické modelování;
 • obsáhlý katalog komponent spojovacího materiálu dle DIN, ISO, EN, JS, ČSN
 • kompatibilita s BIM ( Revit );
 • expresní režim návrhu velkých sestav;
 • přizpůsobitelné rozhraní Inventor Home;
 • navrhování rámových konstrukcí;
 • modelování plechových dílů;
 • návrhy svazků, kabelů, trubek a potrubí;
 • integrovaná správa dat - Vault;
 • integrovaná simulace pohybu;
 • integrovaná analýza metodou konečných prvků;
 • pokročilá realistická vizualizace;

Modelujte a ověřujte výrobky ve 3D

Produkty Autodesk Inventor zahrnují intuitivní parametrické návrhové prostředí pro rozpracování prvotních skic konceptů i kinematických modelů dílů a sestav. Inventor automatizuje pokročilou tvorbu geometrie inteligentních součástí, jako jsou plastové díly, ocelové rámy, rotující díly, potrubní rozvody, elektrická kabeláž a kabelové svazky. Produkty Inventor obsahují snadno použitelné a těsně integrované funkce pro pohybové simulace a zátěžovou analýzu MKP na úrovni součástí i sestav. S využitím simulace zatížení, průhybu a pohybu můžete optimalizovat a ověřovat svůj návrh za reálných podmínek – ještě předtím, než je výrobek vůbec vyroben.

Eletric

Automaticky navrhujte

Autodesk Inventor obnáší nástroje pro navrhování na základě pravidel a automatizaci běžných úloh, které urychlují práci a umožňují uživatelům soustředit se na konstrukční záměr místo ručního modelování geometrie. Inventor zachycuje funkční požadavky návrhu a využívá je při automatické tvorbě inteligentních komponent a zrychlení jednotlivých fází navrhování. Technologie Inventor iLogic dramaticky zjednodušuje navrhování založené na pravidlech všem uživatelům Inventoru – i těm, kteří mají jen malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Pomáhá jim definovat komplexní konfigurace výrobků, zvyšovat produktivitu vývoje a optimalizovat návrhy.

ilogic

Zlepšete spolupráci a komunikaci nad návrhem

Snižte časovou náročnost a počet požadavků na konstrukční změny před zahájením výroby s odvozováním výrobní dokumentace přímo z vašeho 3D prototypu. Inventor nabízí rychlý a přesný výstup výrobních výkresů přímo z 3D modelu. Inventor je úzce propojen s aplikací Autodesk® Vault přinášející efektivní a bezpečnou výměnu návrhových dat a dřívější podporu spolupráce mezi konstrukčními a výrobními týmy. Různé pracovní skupiny mohou spravovat a sledovat všechny součásti digitálního prototypu s bezplatnou* aplikací Autodesk® Design Review. Plně digitální řešení pro revize, odměřování, připomínkování a sledování změn.

Balíčky produktů Inventor zahrnují také aplikaci Autodesk® AutoCAD® Mechanical. Hodí se za situací, kdy potřebujete vysoce produktivní nástroje pro strojírenské 2D kreslení.

Revit

Generujte snadno výkresy a dokumentaci

Snadno generujte a sdílejte výkresy připravené pro výrobu s výrobními týmy a externími dodavateli. Autodesk Inventor umožňuje generovat technickou a výrobní dokumentaci z ověřených digitálních prototypů, což napomáhá ke snížení chybovosti a urychlení navrhování. Maximalizujte opakované využívání 2D výkresů z aplikace Autodesk AutoCAD a vytvářejte rychleji výkresy v Inventoru. Stačí jednoduše vyvolat výkresové pohledy, včetně nárysů, půdorysů, bokorysů, pohledů ISO, detailních pohledů, řezů a pomocných pohledů, a Autodesk Inventor promítne odpovídající geometrii. Generujte automatické a asociativní rozpisky součástí a kusovníky vyvinuté přímo pro strojírenství. Díky automatickým aktualizacím se změny projevují napříč celým návrhem, takže všichni mají k dispozici přesné počty dílů, jejich identifikaci a objednávky. Inventor umožňuje vytvářet 2D a 3D výkresy v originálním formátu DWG prakticky z jakéhokoli CAD zdroje.

Využívejte dynamické simulace

Jednoduše zadávejte parametry výkonu, otáček, přenášeného momentu, typu ložisek a jejich uložení, drážkování atd., a systém takto definovanou hřídel spočítá a vymodeluje. Technologie iPart umožňuje určit jeden výchozí model výrobní řady, a ostatní modely výrobku, které se liší rozměry, geometrií, materiálem apod., vzniknou nadefinováním jednoduché tabulky. Systém umožňuje vyšetřit pohyby, rychlosti a zrychlení v jednotlivých uzlech a následně je použít jako vstup pro analýzu výrobku z hlediska pevnosti – jako například napětí, deformace, vlastní frekvence apod. Uživatelé také jistě ocení možnost pevnostní analýzy rámových konstrukcí.

Zateze

Vizualizace

Využívejte reálný texturovaný náhled na povrchy součástí a sestav. Uživatel pracuje s texturami reálných materiálů, rozmisťuje světla, nastavuje stíny a vytváří prostředí, kde je výrobek umístěn. Výsledkem je nejen vyrenderovaná scéna, ale například i umístění takovýchto pohledů přímo do výkresu, který se samozřejmě automaticky zaktualizuje i při změně parametrů modelu. Vytváření 3D modelů na základě 2D výkresů.

Pořiďte si Balíček produktu Inventor a používejte vizualizační a fotorealistické nástroje typu Showcase nebo 3ds Max pro komunikaci se zákazníkem a rodinu produktů Alias pro koncepční návrh.

show

 Graitec podpora, Šablony a knihovny

Staňte se zákazníkem Graitec a používejte výhod naší podpory. Nejenom, že můžete využívat naši technickou podporu, která v rámci celosvětové skupiny Graitec využívá zkušenosti z nasazení v praxi, ale máte k dispozici Šablony výkresu nebo knihovnu RAL. Objevte náš web podpory CADNET a HelpDesk pro zákazníky Graitecu. 

SablonaVykresu05

Video-ukázky

Ukázková videa Autodesk Inventor

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.077 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.120 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 1.996 seconds, 3.06 MB
Application afterRender: 4.270 seconds, 4.65 MB

Využití paměti

4971696

32 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '96jt380hgsqiums6aqmrujm1h3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498358292' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '96jt380hgsqiums6aqmrujm1h3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '96jt380hgsqiums6aqmrujm1h3','1498361892','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 382)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 547
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:38:13' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:38:13' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='547'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='86'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 382
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 382
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 382
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 382
    LIMIT 1
 27. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 28. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 29. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 382
    LIMIT 1
 30. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 31. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 32. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný