Autodesk Revit Collaboration Suite

bim-functionality-icon-130x152Flexibilní, "pay-as-you-go" přístup k základním BIM (Building Information Modeling) a CAD nástrojům pro kolaborativní design a efektivní týmovou práci na projektech.

Sada se skládá z následujících nástrojů:

banner1   plus   banner2   plus   banner3

Jedině při pořízení u společnosti GRAITEC navíc ještě získáte rozšíření GRAITEC Advance PowerPack pro Revit, které zahrnuje nezbytné funkční rozšíření, šablonu projektu a knihovnu prvků Revitu, zohledňující místní požadavky na vytváření výkresové dokumentace.

Popis

Rozšiřte BIM funkčnost pomocí Revitu

Pomocí jedinného nástroje pro architektonický návrh, profese TZB a stavebnictví splníte požadavky pro BIM dokumentaci.

Autodesk Revit zahrnuje nástroje, určené pro tvorbu koncepčních studií, s možností volného vytváření tvarů s využitím parametrizace a možnosti analyzovat návrh již v raném stádiu. Umožní převod komplexních prvků na reálné elementy a připravit jejich dokumentaci pro výrobu. V Revitu můžete vytvářet tabulky, detaily, výkazy materiálů, sledovat kolize i připravit vizualizace návrhu. Podporuje varianty návrhu i týmovou práci.

Podrobný popis produktu jeho funkčnosti naleznete v odkazech níže, rozdělených podle odvětví:

Zvyšte produktivitu v AutoCADu

productivity-icon-130x152Zajistěte si podporu stávajících CAD projektů a zároveň zlepšete efektivitu s nejnovějšími AutoCAD nástroji.

AutoCAD je bezesporu nejrozšířenějším CAD programem. Jeho formáty souborů DWG a DXF jsou de-facto standardem pro výměnu CAD dat. AutoCAD patří mezi světovou špičku mezi CAD programy a je úspěšně využíván v celé řadě oborů - strojírenství, stavebnictví, GIS, elektrotechnice, chemii a dalších.

AutoCAD je výkonný a flexifilní software pro navrhování ve 2D a 3D. Podrobný popis produktu naleznete zde.

Spolupracujte s A360 Team

collaborate-icon-130x152Centralizujte soubory projektu, zobrazujte velké datové modely v prohlížeči nebo mobilním zařízení, a držte všechny lépe informované s A360 Team.

Autodesk® 360 je cloud computing platforma, která poskytuje širokou sadu funkcí, cloudových služeb a produktů, které vám pomohou zlepšit způsob návrhu, vizualizaci, simulaci a sdílení Vaší práce s kolegy a to kdykoliv a kdekoliv.

Podrobný popis produktu A360 Team naleznete zde.

Přejděte na předplatné pro nižší náklady a více funkcí

scalable-subscription-icon-130x152Měsíční, čtvrtletní nebo roční plány na předplatné znamenají nižší "up-front" náklady, které lze škálovat nahoru nebo dolů v závislosti na vašich potřebách, plus další služby, jako je rendrování v cloudu a nástroje pro analýzu.

Sada Autodesk Revit Collaboration Suite je dostupná pouze jako pronájem licencí, neboli "Subscription". Zakoupením Subscription od GRAITEC získáte technickou podporu na úrovni "GOLD" a další výhody.

Video-ukázky

prezentace sady

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.080 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.124 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.166 seconds, 3.03 MB
Application afterRender: 2.814 seconds, 4.61 MB

Využití paměti

4934064

32 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'jba3mvona3fuf967a31qgg9k96'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498357803' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'jba3mvona3fuf967a31qgg9k96'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'jba3mvona3fuf967a31qgg9k96','1498361403','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 350)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 708
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:30:03' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:30:03' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='708'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='86'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 350
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 350
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 350
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 350
    LIMIT 1
 27. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 28. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 29. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 350
    LIMIT 1
 30. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 31. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 32. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný