AutoCAD Plant 3D

autocad-plant-3d-2016-badge-128pxAutoCAD Plant 3D je aplikace postavena na známé platformě AutoCAD. Díky tomu vystačíte s minimem času na zaškolení a přípravu. Plant 3D umožňuje navrhovat a vytvářet modely potrubních systémů, včetně podpůrných konstrukcí, a generovat odpovídající dokumentaci. Plant 3D disponuje nástroji pro modelování potrubních tras, založeném na specifikacích potrubí. Z modelu lze pomocí nástrojů pro automatické generování dokumentace vytvářet procesní schémata (P&ID), dispoziční ortografické výkresy, izometrické výkresy potrubí a výkazy potrubních tras.

Popis

Navrhujte potrubní dokumentaci v AutoCAD Plant 3D

Tvorba modelu potrubí v AutoCAD Plant 3D je postavena na rozsáhlých katalozích specifikací potrubí a standardního příslušenství. Standardní katalogy vycházejí z definic potrubních standardů ANSI/ASME (B16) a DIN/ISO. Při práci se můžete opírat o bohatý obsah standardních katalogů, nebo si můžete katalogy přizpůsobit svým konkrétním potřebám.

Pomocí nástrojů pro modelování potrubních tras založených na specifikacích máte možnost vytvářet a editovat potrubní trasu včetně příslušenství, a systematicky spravovat použité přípoje. Potrubí můžete zadávat manuálně nebo poloautomaticky. Do knihovny je možné importovat modely zařízení z Autodesk Inventoru.

Plant3D2

Vkládejte uložení a ocelové konstrukce

Pro vytvoření modelu podpůrné konstrukce jsou k dispozici knihovny základních ocelových prvků i samotného uložení. Je možné využít Plant 3D pro tvorbu schodišť, zábradlí, žebříků, atd. Nativní formát AutoCAD Plant 3D je DWG, 3D data modelu potrubí lze exportovat do formátu PCF, model ocelové konstrukce lze exportovat do formátu SDNF a SMLX, který je kompatibilní s Advance Steel a Advance Design, které jsou určené  pro návrh a výpočet ocelových konstrukcí.

steel

 Generujte pohledy, Řezy a izometrie

Přehledové výkresy (axonometrie, půdorysy, řezy, pohledy), potrubních celků vytváříte v Plant 3D přímo z modelu. Tím je zaručena shoda všech odvozených výkresů, které lze po změnách v modelu aktualizovat. Pro generování izometrií potrubních tras je použita technologie Intergraph Isogen. Automaticky generované výkazy lze exportovat do různých formátů (např. MS Excel).

AutoCAD Plant 3D je plně kompatibilní s aplikaci Autodesk Navisworks, díky tomu je usnadněna koordinace projektu.

 Navisworks1

Zjednodušená tvorba schémat

Součástí produktu Plant 3D je aplikace AutoCAD P&ID, určena k rychlému a přesnému vytváření 2D schémat potrubních celků pomocí dynamických grafických objektů a rozsáhlé knihovny objektů příslušenství. Plant 3D dále obsahuje nástroje pro ověřování shodnosti 3D modelu s 2D diagramem.

schema

AutoCAD Plant 3D je k dispozici jako samostatný produkt, nebo jako součást balíku Autodesk Plant Design Suite, která se skládá z programů AutoCAD, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D a Autodesk Navisworks, Inventor, Revit, 3D Max.

Video-ukázky

Ukázková videa AutoCAD Plant 3D

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.055 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.081 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 1.005 seconds, 3.04 MB
Application afterRender: 4.526 seconds, 4.62 MB

Využití paměti

4947040

32 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'j476cm9v9h1kajhg59ipm48103'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498517929' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'j476cm9v9h1kajhg59ipm48103'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'j476cm9v9h1kajhg59ipm48103','1498521529','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 117)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 95
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-26 23:58:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-26 23:58:49' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='95'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='83'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 117
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 117
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 117
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 117
    LIMIT 1
 27. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 28. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 29. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 117
    LIMIT 1
 30. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 31. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 32. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný