AutoCAD Electrical

ACADE icoSoftware AutoCAD® Electrical specializovaný software pro navrhování a úpravu elektrického vedení a řídících obvodů. Obsahuje nástroje pro tvorbu knihovny, která už od začátku obsahuje komplexní knihovnu symbolů pro realizaci rychlého a přesného návrhu s výrazným podílem úspor nákladů.

AutoCAD Electrical je součástí pronájmu aplikace AutoCAD. Pro více informací zde.

Popis

ZVYŠUJTE PRODUKTIVITU

Protože AutoCAD Electrical je specializovanou verzí aplikace AutoCAD pro projektanty řídicích systémů, obsahuje řadu funkcí, které uživatelům umožňují výrazně zvýšit efektivitu navrhování. Specializované funkce jsou přitom hladce integrovány ve známém prostředí aplikace AutoCAD.

automaticnumberinglarge

OMEZTE CHYBOVOST A DODRŽUJTE OBOROVÉ NORMY

AutoCAD Electrical obsahuje automatické funkce kontroly chyb, které pomáhají návrhářům v reálném čase odhalovat a zachycovat problémy ještě před zahájením realizace projektu. Kromě omezování chybovosti pomáhá AutoCAD Electrical společnostem konkurovat na globálním trhu, neboť podporuje řadu regionálních i mezinárodních norem. S více než 350 000 komponentami od největších výrobců v odvětví – včetně více než 3 000 inteligentních modulů PLC I/O – poskytuje AutoCAD Electrical komplexní knihovnu vyráběných prvků, jež umožňuje uživatelům vytvářet konzistentní návrhy odpovídající příslušným normám.

SPRAVUJTE NÁVRHOVÁ DATA

Jakmile je návrh dokončen, do výroby se musejí dostat přesné výkresy a informace o součástech. Vytváření rozpisek součástí, kusovníků a seznamů propojení pomocí softwaru, který k těmto úkolům není určen, může znamenat plýtvání časem a prostředky. AutoCAD Electrical obsahuje robustní automatizované nástroje pro generování sestav.

USNADNĚTE SI SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

AutoCAD Electrical usnadňuje spolupráci mezi týmy elektrotechniků a strojařů, neboť umožňuje přímo sdílet záměr elektrotechnického návrhu kabelů a vodičů se členy týmu, kteří používají Autodesk® Inventor®. Uživatelé také mohou přímo z aplikace AutoCAD Electrical publikovat soubory DWF™ a bezpečně na 2D a 3D návrzích spolupracovat se zákazníky, dodavateli a dalšími partnery mimo pracovní skupinu. Různé pracovní skupiny mohou spravovat a prohlížet všechny komponenty digitálního prototypu pomocí bezplatné** aplikace Autodesk® Design Review. Jedná se o plně digitální řešení revizí, měření, připomínkování a sledování změn v návrzích.

Electrical01

PROČ AUTOCAD ELECTRICAL

1. Komplexní knihovny symbolů.
2. Automatické číslování vodičů a označování komponent.
3. Automatické projektové výkazy.
4. Kontrola chyb v reálném čase.
5. Ověřování signálů křížových referencí v reálném čase.
6. Inteligentní výkresy dispozičního rozvržení.
7. Specializované funkce pro navrhování elektrických systémů.
8. Možnost automaticky vytvářet návrhy logických obvodů PLC z tabulek.
9. Možnost sdílet výkresy se zákazníky a dodavateli i sledovat jejich změny.
10. Opakované použití existujících výkresů.

Video-ukázky

Ukázková videa Autodesk AutoCAD Electrical

 

 

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white