AutoCAD Electrical

autocad-electrical-2016-badge-128pxSoftware AutoCAD® Electrical specializovaný software pro navrhování a úpravu elektrického vedení a řídících obvodů. Obsahuje nástroje pro tvorbu knihovny, která už od začátku obsahuje komplexní knihovnu symbolů pro realizaci rychlého a přesného návrhu s výrazným podílem úspor nákladů.

Popis

ZVYŠUJTE PRODUKTIVITU

Protože AutoCAD Electrical je specializovanou verzí aplikace AutoCAD pro projektanty řídicích systémů, obsahuje řadu funkcí, které uživatelům umožňují výrazně zvýšit efektivitu navrhování. Specializované funkce jsou přitom hladce integrovány ve známém prostředí aplikace AutoCAD.

automaticnumberinglarge

OMEZTE CHYBOVOST A DODRŽUJTE OBOROVÉ NORMY

AutoCAD Electrical obsahuje automatické funkce kontroly chyb, které pomáhají návrhářům v reálném čase odhalovat a zachycovat problémy ještě před zahájením realizace projektu. Kromě omezování chybovosti pomáhá AutoCAD Electrical společnostem konkurovat na globálním trhu, neboť podporuje řadu regionálních i mezinárodních norem. S více než 350 000 komponentami od největších výrobců v odvětví – včetně více než 3 000 inteligentních modulů PLC I/O – poskytuje AutoCAD Electrical komplexní knihovnu vyráběných prvků, jež umožňuje uživatelům vytvářet konzistentní návrhy odpovídající příslušným normám.

SPRAVUJTE NÁVRHOVÁ DATA

Jakmile je návrh dokončen, do výroby se musejí dostat přesné výkresy a informace o součástech. Vytváření rozpisek součástí, kusovníků a seznamů propojení pomocí softwaru, který k těmto úkolům není určen, může znamenat plýtvání časem a prostředky. AutoCAD Electrical obsahuje robustní automatizované nástroje pro generování sestav.

USNADNĚTE SI SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

AutoCAD Electrical usnadňuje spolupráci mezi týmy elektrotechniků a strojařů, neboť umožňuje přímo sdílet záměr elektrotechnického návrhu kabelů a vodičů se členy týmu, kteří používají Autodesk® Inventor®. Uživatelé také mohou přímo z aplikace AutoCAD Electrical publikovat soubory DWF™ a bezpečně na 2D a 3D návrzích spolupracovat se zákazníky, dodavateli a dalšími partnery mimo pracovní skupinu. Různé pracovní skupiny mohou spravovat a prohlížet všechny komponenty digitálního prototypu pomocí bezplatné** aplikace Autodesk® Design Review. Jedná se o plně digitální řešení revizí, měření, připomínkování a sledování změn v návrzích.

Electrical01

PROČ AUTOCAD ELECTRICAL

1. Komplexní knihovny symbolů.
2. Automatické číslování vodičů a označování komponent.
3. Automatické projektové výkazy.
4. Kontrola chyb v reálném čase.
5. Ověřování signálů křížových referencí v reálném čase.
6. Inteligentní výkresy dispozičního rozvržení.
7. Specializované funkce pro navrhování elektrických systémů.
8. Možnost automaticky vytvářet návrhy logických obvodů PLC z tabulek.
9. Možnost sdílet výkresy se zákazníky a dodavateli i sledovat jejich změny.
10. Opakované použití existujících výkresů.

Video-ukázky

Ukázková videa Autodesk AutoCAD Electrical

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.076 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.116 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.171 seconds, 3.02 MB
Application afterRender: 3.117 seconds, 4.60 MB

Využití paměti

4922216

32 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1r0d4bq309qcvp9kjpohqnlah5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498358566' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1r0d4bq309qcvp9kjpohqnlah5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '1r0d4bq309qcvp9kjpohqnlah5','1498362166','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 380)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 795
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:42:46' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:42:46' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='795'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='86'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 380
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 380
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 380
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 380
    LIMIT 1
 27. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 28. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 29. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 380
    LIMIT 1
 30. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 31. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 32. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný