AutoCAD Architecture

autocad-architecture-2016-badge-256pxAutoCAD Architecture (dříve Autodesk Architectural Desktop neboli "ADT") je rozšířený AutoCAD určený pro architekty a projektanty. S AutoCADem Architecture můžete navázat na dosavadní způsoby práce v prostředí AutoCADu. Navíc obsahuje nástroje pro automatizované kreslení stavebních prvků, pro rychlé vytvoření modelu, stavebních výkresů, výkazů, detailů i vizualizace.

AutoCAD Architecture je u nás většinou dodáván společně s doplňkovou aplikací DT+, která zahrnuje české normové uzpůsobení (šablonu projektu, rozšířené knihovny stavebních prvků, úpravy a nastavení odpovídající místním zvyklostem vytváření stavební dokumentace).

Popis

Obsah

AutoCAD Architecture obsahuje plně funkční AutoCAD a navíc obecné stavební objekty (stěny, dveře, prvky fasád, schodiště...) a knihovny stavebních prvků. Dále pak nástroje pro vytváření výkazů a vyhodnocování, nástroje pro dokončování výkresové dokumentace a pro tvorbu detailů. K dispozici je rovněž obecný modelář pro koncepční model stavby, zahrnující součástí pro tvorbu terénu a celá řada dalších funkcí.

AutoCAD Architecture je dodáván rovněž jako součást balíku AutoCAD Revit Architecture Suite.

Koncepce

adt1Autodesk Architecture využívá tzv. objektovou technologii, která je vývojovým krokem v přechodu od čárového kreslení jednotlivých výkresů k vytvoření „informačního modelu", který slouží jako podklad pro získání různých stupňů stavební dokumentace.

Flexibilita stavebních objektů je výrazným urychlením zejména při dodatečných úpravách, které provázejí každý projekt. Přitom úpravy prováděné v návrhu jsou sladěny i s příslušnými výkazy. Změny ve výkresu se odrazí ihned v popisu nebo v tabulce. To pomáhá vyšší efektivitě a zároveň se tím předchází vzniku chyb.

Grafické rozhraní

adt3 thumbPro ovládání slouží především graficky skvěle zpracované okno Palety nástrojů (Tool Palettes), kde jsou jednak nástroje pro kreslení obecných prvků, a které zároveň slouží jako příruční knihovna nejpoužívanějších konkrétních prvků, konstrukcí, zařizovacích předmětů i obecných příkazů. Zařazení další vlastní konstrukce se například provede jednoduše jejím přetažením myší z výkresu na paletu.

Výuka a české rozšíření

Výhodou produktu je možnost postupného osvojování. Integrace jednotlivých částí software nebo i samostatných funkcí do svých pracovních postupů po částech.
AutoCAD Architecture je u nás většinou dodáván společně s DT+, doplňkovou aplikací, která zahrnuje české normové uzpůsobení (rozšířené knihovny stavebních prvků, další stavební objekty, úpravy a nastavení odpovídající místním zvyklostem vytváření stavební dokumentace). AutoCAD Architecture je rovněž možné rozšířit o modul CADKON Krovy, který je určený pro kreslení dřevěných konstrukcí krovů.

 

Rozsah funkcí

Základní rozsah funkcí produktu AutoCAD Architecture (dříve Autodesk Architectural Desktop)
rozšířeného o DT+

Správa výkresů a nastavení

 • správce projektu sdružuje více typů dokumentů do tzv. projektu, na kterém spolupracuje více projektantů
 • správce podlaží ve výkresu (DT+)
 • automatické umístění objektů do hladin
 • systém hladin podle zvoleného standardu
 • zobrazení objektů v závislosti na pohledu a detailu
 • upravené reprezentace zobrazení podle ČSN (DT+)
 • připravený systém zobrazování pro standardní typy výkresů (Studie, Projekt,  Slepák...)(DT+)

Koncepční návrh

 • geometrická primitiva modeláře pro sestavení hmotového modelu
 • vytvoření hmot z libovolného 2D tvaru rotací nebo vytažením po křivce
 • vytvoření modelu terénu z vybraných křivek (vrstevnic)
 • vytváření variant modelu pomocí aplikace Model Explorer
 • práce a prohlížení modelu v režimech se skrytými hranami, stínovaném režimu, a nebo s texturami v reálném čase
 • definice prostor pro řešení prostorového uspořádání
 • generování prostor na základě uspořádání stěn nebo náčrtu
 • manipulace s prostorami, spojování, dělení
 • vyhodnocení prostor s možností exportu do externí databáze
 • určení odstupů mezi prostorami při stanovení hrubých a čistých plošných výměr
 • generování stěn na základě uspořádání prostor

Projekt

 • stěny skládané z jedné nebo více komponent
 • možnosti řízení automatického propojování a nastavení priorit jednotlivých komponent
 • knihovny stěn na základě stylů
 • vytvoření stěn z náčrtu (konverzí z čar, oblouků a křivek AutoCADu)
 • vzájemná interakce stěn, stěnových pilířů a dalších vertikálních prvků
 • úpravy a dotažení stěn k terénu a ke střeše
 • jednoduchá práce se stěnami (použití uzlů, ořezání, prodlužení, kopie, posun, zkosení, zaoblení...)
 • vytvoření osnovy a rozložení sloupů ve 2D nebo 3D
 • automatické kótování a popis osnov
 • tvorba konstrukční prvků, různé úrovně zobrazení - detailů, konstrukční schémat
 • katalog konstrukčních prvků (profily ocel I, beton...), předdefinované tvary
 • knihovny dveří a oken založených na stylech
 • s automatickou interakcí se stěnami (umístění, vytvoření otvoru)
 • automatické vytvoření zalomených ostění (DT+)
 • okenní sestavy, samotné otvory
 • úpravy ostění podle náčrtu
 • obvodové pláště
 • kreslení schodišť dle daných pravidel
 • s kontrolou podchodné výšky (DT+)
 • automatická tvorba střech podle vybraných stěn nebo křivek AutoCADu
 • kreslení střešních vikýřů (DT+)
 • katalog střešních oken konkrétních výrobců Velux, Roto... (DT+)
 • rozšiřitelná knihovna architektonických předmětů (nábytek, zařizovací předměty, vybavení)
 • v závislosti na pohledu se zobrazí půdorysný symbol nebo model/čelní/boční pohled předmětu
 • jednoduché vkládání přetažením myší, s volbou velikosti, vkládacího bodu,
 • úprava barevnosti, záměna za jiný předmět (DT+)
 • takřka 1000 přidaných objektů vybavení a značek v rámci DT+

Dokumentace

 • výkaz oken a dveří včetně automatické tvorby schémat (DT+)
 • automatické číslování a aktualizace tabulky
 • popis místností včetně automat. tvorby legendy místností
 • možnost generování výkazu výměr stavebních konstrukcí (objemy, plochy, ...)
 • automatické generování a číslování pohledů a detailů
 • automatické a poloautomatické kótování dle ČSN
 • poloautomatické výškové kótování (DT+)
 • standardní typy izolací (Hydro, tepelná, zvuková, ...)
 • kreslení skladeb podlah pro řezy a detaily
 • podpora pro kreslení a výkaz detailů s upravitelnou databází

Prezentace

 • podpora True Color
 • barvy podle systémů Pantone, RAL
 • vyplnění barevnými přechody
 • přímý tisk stínovaných pohledů
 • kamery pro vytvoření perspektivních pohledů a generování AVI
 • interaktivní prohlížeč CKVIEW pro rychlou prezentaci (DT+)
 • Render AutoCADu - algoritmus MentalRay
 • sdílené knihovny materiálů s dalšími produkty Autodesku (3ds max Design)
 • práce se světly, kamerami, materiály, animace

Uživatelské přizpůsobení

 • snadná tvorba vlastních palet nástrojů a přetažením myší
 • možnost přizpůsobení v programovacím prostředí Visual LISP™ a VBA.
 • přístup k objektovému rozhraní ActiveX

Video-ukázky

Přehled nových funkcí AutoCADu Architecture 2016

Přehled nových funkcí AutoCADu Architecture 2015

Přehled nových funkcí AutoCADu Architecture 2014

Přehled nových funkcí AutoCADu Architecture 2013

Přehled nových funkcí AutoCADu Architecture 2012

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Odkazy

Související produkt – české rozšíření -  DT+

Související produkt – kreslení krovů -  CADKON Krovy

Související produkt – BIM - Autodesk Building Design Suite

Domácí stránka Autodesku

Články – AutodeskClub

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white