AutoCAD

autocad 2014_900x163

Návrh každého detailu

Vytvářejte okouzlující 2D a 3D návrhy díky softwaru AutoCAD® 2018. Aplikace AutoCAD je součástí všech sad Autodesk Design Suite a pomáhá urychlit vytváření detailů a dokumentace, které pak lze snadno sdílet pomocí technologie TrustedDWG. Aktualizované moderní rozhraní zkvalitní proces projektování a vylepšení produktivity zrychlí pracovní postupy. Pomocí karty Nový rychle otevřete nové a existující výkresy, v galeriích pásu karet budete mít vizuální přístup k obsahu výkresu a díky novým funkcím okna Nápověda snadno zjistíte umístění nástrojů.

AutoCAD 2018:

 • Článek s výčtem nejdůležitějších novinek AutoCAD 2018 naleznete ZDE.

Chcete-li se dozvědět o mnoha výhodách práce se softwarem AutoCAD, kontaktujte nás.

Popis

AutoCAD je bezesporu nejrozšířenějším CAD programem. Jeho formáty souborů DWG a DXF jsou de-facto standardem pro výměnu CAD dat. AutoCAD patří mezi světovou špičku mezi CAD programy a je úspěšně využíván v celé řadě oborů - strojírenství, stavebnictví, GIS, elektrotechnice, chemii a dalších.

S aplikací AutoCAD® for Mac® získáte známé návrhové a kreslicí nástroje na platformě Mac OS® X

Výkonný, flexibilní software pro navrhování ve 2D a 3D

Panely nástrojů, pásy karet a průzkumník obsahu zajišťují snadný přístup k příkazům, šrafám, hladinám a blokům. Uživatelské rozhraní lze jednoduše přizpůsobit pomocí Pracovních prostorů.

rozhrani sm

Díky několika plovoucích panelů, lze dynamicky měnit vlastnosti vybraných entit, vkládat bloky, šrafy, upravovat a vytvářet hladiny apod.

Stavový řádek AutoCADu LT obsahuje řadu funkcí pro přesné a rychlé kreslení. Např. UCHOP, zajišťuje přesné uchopení objektů, POLAR přesné vynášení úhlů, OTRAS k rychlému odměřování vzdáleností, SC k přepínání výběrů.

Pomocí aktualizovaným textovým polím, lze vytvářet popisy závislé na datech vybraných entit. Můžete tak např. vytvořit popis místnosti včetně plochy místnosti, která se sama automaticky aktualizuje podle provedených změn.

Multifunkční uzlové body lze využít pro základní úpravy úseček, kót, textů, šrafů atd.

Nástroj Průzkumník obsahu zajišťuje snadný přístup k již vytvořeným výkresům a jejich částí – hladin, bloků, textů, kót apod. Aplikace je schopna indexovat obsahy výkresů a v nich posléze vyhledávat. Zdroj externích dat může být lokální nebo sdílený s kolegy na sítí.

Samozřejmostí AutoCADu je plná podpora TrueColor, Sady barev (PANTONE, RAL, DIC), Správce referencí, Extrahování dat do tabulek AutoCADu.

Pomocí odstavcového textu je možné vytvářet formátovaný text – podobně jako ve Wordu (tabulátory, odsazení, odrážky, číslování apod.). Samozřejmostí je jednoduchá editace textu, vyhledávání, nahrazení části textu a kontrola pravopisu.

Plně asociativní kótování - mezi objekty a kótami vzniká pevná vazba. Pokud se změní kótovaný objekt, kóta se sama automaticky změní.

Na základě měřítka poznámek lze jednoduše nastavit různé velikosti textů, bloků, atributů, kót v závislosti na měřítku tisku.

Plná verze AutoCADu, oproti AutoCADu LT umožňuje síťové licencování

3D modelování a vizualizace

AutoCAD obsahuje řadu nástrojů pro modelování pomocí 3D těles (kvádr, šroubovice, polysolid, koule, válec), sítí a povrchů. Samozřejmou součástí jsou Boolovské operace plus řada dalších 3D editačních nástrojů (Vysunutí, Tlačení, Zešikmení, Otisk, Skořepina...atd.). Tělesa lze také editovat jednoduše pomocí uzlových bodů.

Z Palety nástrojů lze velmi jednoduše na tělesa aplikovat materiály včetně textur, vkládat fotometrická světla, kamery, přepínat mezi zobrazeními (skryté hrany, realistický apod.).

Z GoogleEarth je možnost importovat geografickou polohu, která usnadní nastavení oslunění scén v dané lokalitě.

Plná verze AutoCADu také obsahuje Materiál editor, ve kterém je možné vytvářet vlastní materiály, včetně textur a jednoduše je aplikovat na vybrané objekty.

Ze 3D objektů lze během několika kliknutí vytvořit řezy a pohledy, které se dají aktualizovat. Vytvářet lze také průlety a procházky scénou a tyto výstupy vyexportovat do AVI, MPEG, WMV. Samozřejmostí je Rendering podporující Mental Ray.

Sdílení dat

Výkresy AutoCADu jsou plně kompatibilní se všemi aplikacemi na bázi AutoCADu díky formátu DWG a DXF. Pro zabezpečení DWG výkresů, lze využít hesla a digitální podpisy.

AutoCAD umožňuje výstupy výkresů do formátu PDF, DWF a rastrových formátů JPG, PNG, TIFF.

Do výkresu je možné připojit tabulku z Microsoft Excel, kterou je možné jednoduše oboustranně aktualizovat. Dále je možné připojit do výkresu jakýkoli DWG výkres (Xref), PDF soubor a několik rastrových formátů včetně JPG, TIFF, BMP...

Pomocí funkce eTransmit předáte jednoduše kolegům výkres, včetně potřebných fontů, tiskáren, tabulek stylů vykreslování apod.

Video-ukázky

AUTOCAD 2018: PŘEHLED NOVINEK (ANGLICKY)

AutoCAD 2017: Přehled novinek (anglicky)

AutoCAD 2016: Přehled novinek (anglicky)

AutoCAD 2015: Přehled novinek (anglicky)

AutoCAD 2014: Přehled novinek (anglicky)

AutoCAD 2014: Reality Capture (anglicky)

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.103 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.142 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.210 seconds, 3.04 MB
Application afterRender: 3.396 seconds, 4.63 MB

Využití paměti

4954176

32 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'h1sust4i5evka31m05bg8fevs2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498358442' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'h1sust4i5evka31m05bg8fevs2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'h1sust4i5evka31m05bg8fevs2','1498362042','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 100)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 114
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:40:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:40:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='114'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='83'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 100
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 100
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 100
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 100
    LIMIT 1
 27. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 28. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 29. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 100
    LIMIT 1
 30. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 33
    LIMIT 1
 31. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 32. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný