AW 250x250GRAITEC Advance Workshop je specializovaný, snadno použitelný informační systém (MIS) pro řízení výroby ocelových konstrukcí, který umožňuje výrobcům ocelových konstrukcí úplnou kontrolu nad každou fází výroby. Skladové hospodářství a řízení zásob, sledovatelnost a kontrola kvality, pracnost a CNC procesy pro zvýšení efektivity a snižování nákladů – a nakonec k optimalizaci celkového obchodního výkonu.
Přehled

GRAITEC Advance Workshop spravuje CNC stroje a jednotlivé pracovní síly podobně, takže je přizpůsobitelný potřebám výrobce ocelových konstrukcí všech velikostí a technické úrovně.

Řízení, správa a optimalizace výroby ocelových konstrukcí

Díky propojení pro import dat ze všech významných 3D BIM softwarů pro ocelové konstrukce včetně aplikace Autodesk Advance Steel nebo možnosti importovat data z aplikace Excel, ERP systémů nebo i manuálně, v kombinaci s ovladači všech hlavních značek CNC strojů, je GRAITEC Advance Workshop mimořádně všestranné řešení pro řízení výroby ocelových konstrukcí.

Partneři pro Advance Workshop

Kromě toho, že GRAITEC je aktivním členem organizací pro standardy DSTV a DXF, spolupracujeme s dalšími partnery, abychom zajistili, že náš software zapisuje a interpretuje NC kód, který je 100% kompatibilní s výrobci strojů z celého světa. Následující výrobci potvrzují plnou kompatibilitu s DSTV standardy a spolupracují s námi pro další zefektivnění procesu od návrhu po výrobu.

AW-Partners

Funkce

Správce informací

image product_AW_features_bim Podpora více typů formátů souborů image product_AW_features_3D_steel_detailing_compatible
BIM operabilita Podpora více typů formátů souborů Kompatibilita s 3D systémy pro projektování ocelových konstrukcí
Vytváření dílů z knihoven za běhu Správce dokumentů zjednodušuje kontrolu a sledovatelnost Pokročilý prohlížeč a editor dílů a montážních sestav
Vytváření dílů z knihoven za běhu Správce dokumentů zjednodušuje kontrolu a sledovatelnost Pokročilý prohlížeč a editor dílů a montážních sestav
Pokročilé úpravy pro svary pro všechny situace Zabezpečení a nastavení přístupových práv Automatizovaná kontrola chyb výrobních dat
Pokročilé úpravy hran pro svary pro všechny situace Zabezpečení a nastavení přístupových práv Automatizovaná kontrola chyb výrobních dat
Subdodávky a outsourcování práce
Subdodávky a outsourcování práce

Správce výroby

Virtuální dílna pro simulaci procesů Inteligentní alokace dílů Detekce požadavků na speciální metody sváření nebo jiných požadavků
Virtuální dílna pro simulaci procesů Inteligentní alokace dílů Detekce požadavků na speciální metody sváření nebo jiných požadavků
Sledování pohybu materiálu Just in Time dodávka dílů pro montážní sestavy Řízení logistiky a nakládky
Sledování pohybu materiálu Just in Time dodávka dílů pro montážní sestavy Řízení logistiky a nakládky
Správa logistiky více dodavatelů a kontrola dodávky vícenásobných pracovních procesů podle dílů, montážních sestav, etapy, fáze, hmotnosti, velikosti...
Výrobní reporty Porovnání a postprodukční analýza Výrobní reporty
Analýza výroby
Pro optimalizaci výroby lze analyzovat všechny výrobní procesy, každý krok, zařízení, čas a náklady uvnitř dílny.
Porovnání a postprodukční analýza
Porovnání výroby tím, že se sleduje čas zpracování pro každou stanici a pro každou akci/proces s možností optimalizovat každé výrobní centrum.
Výrobní reporty
Možnost reportovat, filtrovat, zobrazovat údaje o výrobě podle časového rozsahu, stroje, projektu,...a zahrnout je do prezentace, souborů formátů PDF, XLS nebo XML, vytisknout...
Sledování výroby a stavu projektu Sledování projektu od objednávky přes dopravu až po dodání
Sledování výroby a stavu projektu
Lze sledovat stav projektu od okamžiku objednávky ke stavu výroby v každém kroku, pracovní centra a jednotlivé díly, dodávku a celou cestu od naložení na přepravní prostředek až po montáž na staveništi.
Sledování projektu od objednávky přes dopravu až po dodání
Centrální správa každé fáze výrobního procesu poskytuje specializované instruktážní návody pro každý proces včetně řezání, vrtání, děrování, svařování, lakování a naložení na vozidlo včetně definice procesu a požadavků.

Nářezové plány

Automatická optimalizace řezání materiálu s flexibilitou manuálního ovládání  
Automatická optimalizace řezání materiálu s flexibilitou manuálního ovládání
Výkonná funkčnost nářezových plánů přináší okamžitě značné úspory a automaticky vybere ze skladu optimální tyče a vytváří detailní nářezové plány pro minimalizaci potřebných tyčí a snížení ztrát materiálu. Zpracovává více skladových velikostí a dílů.

Pracovní centrum

Supports all major CAM machines Read your factory activity facility Definice a editace pořadí výroby
Podpora všech hlavních CAM strojů
CAM procesory poskytují CNC data pro požadovaný proces zahrnující všechny aspekty výroby pro všechny hlavní výrobce ocelářských CNC strojů.
Zjistěte si aktivitu výrobních zařízení
Připojte si CAM stroje pro aktualizaci informací o postupu výroby pokroku v reálném čase (v závislosti na typu stroje)
Definice a editace pořadí výroby
Vytvoření a editace pořadí výroby a využití výhody
Keep optimize and precise assembling Connect all your CAM machine Optimize your production control and includ all manual work
Mějte optimální a precizní montáž
Ujistěte se, že jednotlivé díly dorazí správnému zhotoviteli ve správný čaS. Poskytněte zákaznickou výrobu, která uspokojí vaše individuální potřeby.
Připojte všechny své CNC stroje
Přidejte CAM procesory pro CNC stroje podle potřeby a pokryjte všechny aspekty výroby pro CNC stroje všech hlavních výrobců těchto strojů.
Optimalizujte řízení výroby a aktivity včetně veškeré manuální práce
Přidejte a zobrazujte aktuální stav a hlášení manuálních aktivit pomocí telekomunikačního terminálu.
Optimize your production control and add all additional CAM center
Optimalizujte řízení výroby a přidejte všechna další CAM centra
Přidejte a připjte všechna CAM centra pro aktualizaci stavu výroby v reálném čase (v závislosti na typu stroje a jeho schopností) a nabídněte nejefektivnější výrobu.

DSTV Viewer

Advance DSTV Viewer    
Advance DSTV Viewer
Samostatný modul pro prohlížení DSTV/NC souborů.

Správce skladu

image product_AW_features_traceabilitySledovatelnost zajišťuje kvalitu a kontrolu

vyhovění místním standardům se sledovatelností od počátku do konce včetně dodavatelů a svářečských certifikátů. Kontrola položek sledováním původu, procesu, interakce, historie, umístění nebo aplikace.

Kompletní řízení zásob a spotřebního materiálu

Funkce komplexní správy zásob včetně dodavatelů, materiálových certifikátů, předběžných závazků, data dodání, sledování odpadu a využití zbytků. "Real time" databáze skladu je snadno konfigurovatelná a může se připojit k modulu ERP. Efektivní řízení zásob vám umožní mít správné množství zásob na správném místě ve správný čas To zajišťuje, že kapitál není zbytečně vázaný a chrání výrobu, pokud nastanou problémy s dodavatelským řetězcem.

Související produkty

Autodesk Advance Steel

advance-steel-2017-badge-256px-noyearAutodesk Advance Steel je 3D BIM software pro modelování, konstruování a projektování ocelových konstrukcí, který automatizuje vytváření výkresů, výpisů a NC souborů.

Advance Steel pracuje na platformě AutoCAD a jako část konstrukčního BIM řešení nabízeného společnosti GRAITEC nabízí interoperabilitu s aplikacemi Revit a Graitec Advance Design.Více informací...

GRAITEC Advance PowerPack pro Advance Steel

badge-powerpack-as-year miniGRAITEC PowerPack je výkonným rozšířením aplikace Autodesk Advance Steel, které je navrženo pro zvýšení schopnosti uživatele, jeho produktivity a efektivity. Graitec PowerPack staví na síle lídra trhu Autodesk Advance Steel zahrnutím sady jedinečných nástrojů, šablon a přípojů, které pomohou vylepšit a urychlit zpracování projektu.


Více informací...

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white