Advance Design

AD badge_res

GRAITEC Advance Design je určen k provádění statických analýz stavebních konstrukcí a posuzování materiálů podle aktuálních norem. Splňuje všechny požadavky integrace projektu do rozšířených BIM pracovních postupů.


Přehled

GRAITEC Advance Design je komplexní výpočetní software určený k provádění statických analýz stavebních konstrukcí a posuzování materiálů podle národních verzí Eurokódů a dalších norem. V jednotném prostředí integruje všechny potřebné nástroje, od intuitivního vytváření multi-materiálových modelů konstrukcí různých typů, přes výkonné výpočetní jádro, až po přehlednou kontrolu výsledků. S ohledem na filozofii BIM nabízí inovativní pracovní postupy ve sdílení projektů napříč profesemi, především ve spolupráci s platformou Autodesk Revit nebo Autodesk Advance Steel.

Funkce

Ico1 Model Ico2 Libr Ico3 Zat

Modelování

Vytvářejte model konstrukce stejně snadno jako v běžné CAD aplikaci.

Knihovny

Využívejte předdefinované knihovny materiálů, profilů a zemin, nebo si vytvořte vlastní.

Zatížení

Simulujte různé typy zatížení konstrukce s využitím automatických generátorů.

Ico4 MKP Ico5 Vyp Ico6 PostP

MKP

Dosáhněte přesnějších výsledků adaptací sítě konečných prvků.

Výpočet

Provádějte různé typy výpočtů a analýz konstrukce.

Post-processing

Kontrolujte výsledky v modelu a aktualizujte je s novým výpočtem.

Ico7 Doc Ico3 Zat Normy

Dokumenty

Generujte dokumenty přímo do editovatelných formátů.

Interoperabilita

Šetřete čas využitím existujících podkladů.

Normy

Eurokódy s národními dodatky, americké a kanadské normy. Seznam dostupných norem naleznete zde.

Ico10 Beton Ico11 Ocel Ico12 Drevo

Beton - Eurokód 2

Požadovaná a reálná výztuž, trhliny, průhyby, interakční diagramy, T-průřez, protlačení desek, požár.

Ocel - Eurokód 3

Průhyby, pevnost, stabilita, požár, přípoje, globální imperfekce, optimalizace profilů, generátor konstrukcí.

Dřevo - Eurokód 5

Průhyby, pevnost, stabilita, požár, optimalizace průřezů.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white