CADKON

 • CADKON Stavební konstrukce CADKON Stavební konstrukceSoftware pro tvorbu projektové dokumentace výkresů stavebních konstrukcí dle ČSN.
 • DT+ DT+Základní rozšíření AutoCADu Architecture obsahující nezbytné nástroje pro zohlednění místních zvyklostí kreslení stavebních konstrukcí.
 • CADKON Krovy CADKON KrovyProfesní rozšíření AutoCADu Architecture pro efektivní kreslení dřevěných konstrukcí krovů.
 • CADKON pro Revit CADKON pro RevitRozšíření produktů Revit poskytuje užitečné nástroje a nastavení zaměřené na zohlednění místních zvyklostí kreslení.
 • CADKON Zdravotechnika CADKON ZdravotechnikaCADKON Zdravotechnika je určený pro tvorbu projektové dokumentace výkresů kanalizace, rozvodů vody, plynu atd.
 • CADKON Vytápění a potrubí CADKON Vytápění a potrubíCADKON Vytápění je určený pro tvorbu projektové dokumentace výkresů vytápění, plynu, kotelen, výměníkových stanic atd.
 • CADKON Vzduchotechnika CADKON VzduchotechnikaCADKON Vzduchotechnika je určený pro tvorbu projektové dokumentace výkresů vzduchotechniky.
 • CADKON Elektroinstalace CADKON ElektroinstalaceCADKON Elektroinstalace je určený pro tvorbu projektové dokumentace výkresů silnoproudu a slaboproudu.
 • CADKON CIT CADKON CITAplikace určená pro vkládání georeferencovaných obrázků.
 • CADKON DIO CADKON DIOAplikace určená pro tvorbu dopravního značení.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.090 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.130 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.142 seconds, 2.62 MB
Application afterRender: 3.237 seconds, 5.10 MB

Využití paměti

5447904

28 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 't28fsp84q8tq61g3t6qjbs3ct2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498358341' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 't28fsp84q8tq61g3t6qjbs3ct2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 't28fsp84q8tq61g3t6qjbs3ct2','1498361941','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 77)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 12. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 77
    LIMIT 1
 13. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 35
    LIMIT 1
 14. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 15. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 77
    LIMIT 1
 16. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 35
    LIMIT 1
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 77
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 35
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 77
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 35
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 77
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 35
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 27. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering
 28. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m
    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published = 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný