CADKON

  • CADKON Stavební konstrukce CADKON Stavební konstrukceSoftware pro tvorbu projektové dokumentace výkresů stavebních konstrukcí dle ČSN.
  • DT+ DT+Základní rozšíření AutoCADu Architecture obsahující nezbytné nástroje pro zohlednění místních zvyklostí kreslení stavebních konstrukcí.
  • CADKON Krovy CADKON KrovyProfesní rozšíření AutoCADu Architecture pro efektivní kreslení dřevěných konstrukcí krovů.
  • CADKON pro Revit CADKON pro RevitRozšíření produktů Revit poskytuje užitečné nástroje a nastavení zaměřené na zohlednění místních zvyklostí kreslení.
  • CADKON Zdravotechnika CADKON ZdravotechnikaCADKON Zdravotechnika je určený pro tvorbu projektové dokumentace výkresů kanalizace, rozvodů vody, plynu atd.
  • CADKON Vytápění a potrubí CADKON Vytápění a potrubíCADKON Vytápění je určený pro tvorbu projektové dokumentace výkresů vytápění, plynu, kotelen, výměníkových stanic atd.
  • CADKON Vzduchotechnika CADKON VzduchotechnikaCADKON Vzduchotechnika je určený pro tvorbu projektové dokumentace výkresů vzduchotechniky.
  • CADKON Elektroinstalace CADKON ElektroinstalaceCADKON Elektroinstalace je určený pro tvorbu projektové dokumentace výkresů silnoproudu a slaboproudu.
  • CADKON CIT CADKON CITAplikace určená pro vkládání georeferencovaných obrázků.
  • CADKON DIO CADKON DIOAplikace určená pro tvorbu dopravního značení.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white