Autodesk NavisWorks - koordinace

Autodesk NavisWorks - koordinace rozsáhlých projektů

Přechod k projektování ve 3D se stává nezbytností zejména u rozsáhlých a náročných projektů, na kterých se podílí řada specializovaných projekčních kanceláří. Vzniká zde potřeba integrace jednotlivých částí projektu, které jsou navrženy často ve zcela odlišných CAD systémech, do jediného společného modelu, který bude obsahovat geometrii i další propojená data a který bude možné prozkoumat a prezentovat jako celek.

NavisWorks je výkonné softwarové řešení pro vytvoření jednotného informačního modelu, určeného právě pro řízení a koordinaci rozsáhlých projektů. Pracuje přímo s nejrůznějšími formáty 3D dat z běžných CAD systémů a umožňuje zobrazení a procházení celého projektu v reálném čase, efektivní 3D koordinaci, 4D plánování (v čase), fotorealistickou vizualizaci, dynamickou simulaci a přesnou analýzu.
Včasné odhalení chyb a odhad míst jejich vzniku pomáhá zabránit pozdějšímu případnému zvyšování nákladů, pomáhá zvýšit efektivitu a podstatně omezit požadavky na změny.

Bez potřeby odborných CAD dovedností a výkonného PC je možné průběžně prověřovat stav modelu i s velkým objemem dat.


navis_img_4Společný model z různých aplikací

NavisWorks používá tři formáty souborů: NWD, NWF a NWC. Soubory NWC jsou pracovní (Cache) soubory, obsahující pouze konvertovaná data z různých CAD formátů do formátu NavisWorks.

Soubory NWC je možné exportovat přímo z podporovaných CAD aplikací, mezi které patří mimo jiné aplikace firem Autodesk (AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit, 3ds Max a VIZ), Bentley (MicroStation) či Grafisoft (ArchiCAD). Načítat je však možné i formáty DWF, DXF, IFC, IPT/IAM, SAT, SKP, STP, IGS, VRML a řadu dalších.

Soubory NWC se vytvoří automaticky při načtení CAD souborů do NavisWorks a urychlují jejich opětovné otvírání (pokud nejsou změněny), což je znatelné zejména při otevírání projektů obsahujících desítky nebo i stovky souborů. Tyto jsou vloženy do souboru NWF (File Set), který je souborem neobsahujícím geometrii, ale seznam referencí, a to ho, co je s nimi v projektu provedeno. Doporučuje se uložit si hlavní NWF soubor po načtení všech CAD souborů do projektu. Při znovuotevření NWF souboru se pak načtou obsažené CAD soubory jako reference, ale je to trochu chytřejší – pokud byl, některý CAD soubor změněn, vytvoří se a otevře se automaticky aktualizovaný NWC soubor, pokud změněn nebyl, načte se stávající NWC soubor, což vede k urychlení procesu načítání projektu.

Konečně je tu soubor NWD. Jedná se o kompletní datový soubor, obsahující veškerou geometrii i informace o prováděných operacích. Soubor je vysoce komprimovaný a je možné jej chránit heslem a nastavit i jeho časově omezenou platnost.

Soubory NWD jsou vhodné pro sdílení celého projektu jednotlivým účastníkům návrhu, s možností zobrazit v něm například jednotlivé disciplíny v kontextu celého modelu.

Pro prohlížení a základní posouzení je soubor možné načíst ve volném prohlížeči NavisWorks Freedom. Pokud chcete přidat poznámky a provádět podrobnou analýzu, je potřeba použít příslušnou placenou verzi produktu.


navis_img_5Vylepšená navigace

Revoluční technologie, na které je NavisWorks ™ postaven, poskytuje hladký průběh prohlížení 3D modelu v reálném čase, bez velkého ohledu na to, jak je tento model rozsáhlý. K tomu má k dispozici 9 navigačních módů. Každý má specifické využití, ale mezi nejefektivněji využívané módy patří bezesporu dva základní módy procházení (Walk) a Orbit. Procházení je velmi intuitivní - levým tlačítkem myši řídíme směr pohybu a otáčením kolečka lze pohlédnout nahoru či dolů. Stisknutím kolečka provádíme posun kamery ve směru pohybu. Pro větší přiblížení reálnému procházení je k dispozici několik nástrojů, jako je detekce kolizí (Collision Detection) nebo gravitace (Gravity), pomocí kterých lze povolit procházení objekty modelu, nebo zajistit, že se pohybujete skutečně po „podlaze“ modelu a kráčíte například i po schodišti nahoru či dolů. Je možné zobrazit i třetí virtuální osobu nebo těleso zadaných rozměrů, které modelem prochází.


navis_img_6Jednoduché revize ve 3D

Veškeré pohledy, které při procházení budete považovat za důležité, je možné uložit a připojit k nim komentář. Každý pohled je pak možné exportovat jako samostatný obrázek (např. JPG) nebo publikovat všechny pohledy najednou i s komentáři do formátu HTML na internet.

Kromě toho jsou k dispozici nástroje pro tzv. redlinig – přidání textových poznámek a náčrtků přímo do obrázků. Mezi těmito nástroji naleznete i automaticky číslované odkazy, k nimž je možné přidat komentář a spravovat jejich stav.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white