Autodesk NavisWorks - kolize

Autodesk NavisWorks - kontrola kolizí stavebních konstrukcí a technologií

Během výstavby projektu jsou běžné časté požadavky na změny. I když se jednotlivé části návrhu zdají bezchybné, v realitě výstavby dochází přesto při součinnosti profesí ke kolizím. Přiznejme skutečnost, že návrhy velkých celků budov jsou složité a není divu, že může docházet ke konfliktům mezi jednotlivými disciplínami. NavisWorks umožňuje kombinovat různorodé modely z rozličných zdrojů do jediného prostředí, do jediného modelu. Pomocí nástroje Clash Detective pak mohou být nalezena potenciální místa konfliktů mezi nimi. To přináší příležitost jejich vyřešení ještě, dokud je projekt v digitální podobě. Potenciál úspor na čase a penězích je zjevný.

Nejlepší postup při definování testu kolizí je vyhledávat střety tam, kde je lze podle vaší zkušenosti očekávat. Nástroj Clash Detective je pak neocenitelný pomocník.


Stanovení výběrových množin

Před vlastním testem se stanoví výběrové množiny prvků nebo konstrukcí, které budeme chtít mezi sebou prověřit. Vytvoření těchto skupin obecně napomáhá lepší orientaci v projektu, je možné je uložit a exportovat (do XML) pro použití v průběhu celého procesu revize projektu. Pro jejich definici jsou k dispozici pokročilé nástroje pro prohledávání podle různých kritérií a hodnot (kategorií, vlastností, podmínek). Výsledek vyhledávání je možné si prohlédnout a uložit jako pojmenovanou vyhledávací množinu. Vlastní obsah množiny se tedy v průběhu vývoje projektu může měnit, podle toho, které prvky dané výběrové podmínky splňují.

navis_img_7


Nastavení testu


Pomocí nástroje Clash Detective se nastaví podmínky testu kolizí. V projektu je možné připravit řadu různých testů a uložit je pro opakované použití v průběhu kontroly.

navis_img_8Test se provádí vždy mezi dvěma výběrovými skupinami a je možné stanovit typ střetu (na skutečný fyzický střet nebo střet obalových vzdáleností) a velikost tolerance. Pro optimalizaci testu je možné stanovit další pravidla (záložka Rules), jako například ignorovat kolize mezi položkami ve stejném, souboru, hladině, a pod.. Po zahájení testu se zobrazí počet výsledných kolizí.
Vyhodnocení výsledků

V záložce Results je potom možné procházet a kontrolovat jednotlivé výsledky kolizí. Pro každý výsledek se automaticky nastaví pohled na prvky v kolizi. Pohled se může dále upravit pomocí nástrojů navigace. Výbornou možností je skrytí nebo zešednutí ostatních konstrukcí v modelu, takže se neztratí přehlednost ani kontext náhledu. Ke každé kolizi lze přiřadit stav a další komentáře.

navis_img_9Důležitý je samozřejmě výsledný report a možnosti sdílení výsledků testů. NavisWorks umožňuje publikovat problémová místa vytvořením HTML stránky, nebo pomocí dalších formátů – XML, jako textový soubor nebo jako seznam uložených pohledů pro zobrazení v prohlížeči NavisWorks Freedom.

Pokud je NavisWorks nainstalován na PC společně se zdrojovou CAD aplikací (platí pouze pro AutoCAD nebo Microstation), je zde možnost využít tlačítka SwitchBack pro nastavení pohledu a výběru problémových prvků přímo v původním zdrojovém souboru.

Vyhedávání kolizí pomocí nástroje Clash Detective je možné pouze v produktu NavisWorks Manage.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white