Autodesk NavisWorks - harmonogram

Autodesk NavisWorks - časový harmonogram výstavby


Integrace podkladů rozsáhlých projektů


Projekty rozsáhlých staveb, jako jsou výrobní a průmyslové komplexy v oborech petrochemie, energetika, apod., developerské projekty, projekty liniových staveb, a další, sestávají z podkladů mnoha projekčních kanceláří, které často využívajících různé CAD nástroje. Pomocí Autodesk NavisWorks mohou být tyto podklady prozkoumávány jako jeden celek bez ohledu na formát nebo velikosti souborů. Nemusí se jednat pouze o 3D modely, která lze zkoumat vizuálně, ale je možné k nim připojit a načíst rozšiřující data a informace z databází. Tím dochází k integraci jednotlivých částí velkých projektů do jednotného informačního modelu.

Příkladem využití těchto podkladů je možnost vizuální simulace časového průběhu výstavby. NavisWorks umožňuje propojení 3D modelu s časovým plánem výstavby a vytvořit tak 4D simulace, což umožní revidovat postup stavebního procesu před tím, než skutečně začne.


navis_img_12Propojení modelu s časovým plánem

Pomocí nástroje TimeLiner je možné definovat časové fáze výstavby a přiřadit je jednotlivým konstrukcím. Tento úkon je možné provést ručně, například ve zjednodušených krocích pro prezentaci simulace výstavby. Pro podrobné přiřazení časových údajů je možné využít propojení na tabulky časového plánu vytvořené v třetích aplikacích. Propojení je možné pomocí přenosových formátů Microsoft Project MPX, MPP, Asta Powerproject PP, nebo načtením projektu Primavera ProjectPlaner a Primavera Engineering and Construction.

Při propojení se jednotlivým polím přiřadí odpovídající sloupec z tabulky. V dalším kroku se vystaví hierarchie úloh výstavby podle načtené tabulky a zbývá přiřadit každé úloze odpovídající objekty. K tomu dobře poslouží stanovení pravidel přiřazení (karta Rules). Potom je již možné spustit simulaci postupu výstavby.

navis_img_13


navis_img_144D simulace
Po nastavení propojení modelu a časového plánu a aktivování karty Simulate je možno spustit a zastavit postup výstavby v kterémkoliv okamžiku a prověřit model k požadovanému datu, exportovat jednotlivé snímky a podobně. Výstup lze rovněž publikovat jako celek formou animace ve formátu AVI nebo jako sekvenci snímků JPG , PNG.

Ve spojení s nástrojem Clash Detective pro detekci kolizí je možné provádět kontrolu kolizí v průběhu výstavby.

Nástroj TimeLiner je dostupný v aplikacích NavisWorks Manage a NavisWorks Simulate.


Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white