AutoCAD LT

autocad lt 2018 badge 256px

AutoCAD LT je jednodušší verze plného AutoCADu, určena pro malé projekční kanceláře a méně náročné projektanty. Jedná se o cenově dostupnější CAD aplikaci pro profesionální práci ve 2D, která zaručuje 100% kompatibilitu s formátem DWG™.

Popis

Profesionální kreslení a tvorba detailů

Panely nástrojů, pásy karet a průzkumník obsahu zajišťují snadný přístup k příkazům, šrafám, hladinám a blokům. Uživatelské rozhraní lze jednoduše přizpůsobit pomocí Pracovních prostorů.

AUTOCAD LT 2012 sm


Díky několika plovoucích panelů, lze dynamicky měnit vlastnosti vybraných entit, vkládat bloky, šrafy, upravovat a vytvářet hladiny apod.

Stavový řádek AutoCADu LT obsahuje řadu funkcí pro přesné a rychlé kreslení. Např. UCHOP, zajišťuje přesné uchopení objektů, POLAR přesné vynášení úhlů, OTRAS k rychlému odměřování vzdáleností, SC k přepínání výběrů.

Pomocí aktualizovaným textovým polím, lze vytvářet popisy závislé na datech vybraných entit. Můžete tak např. vytvořit popis místnosti včetně plochy místnosti, která se sama automaticky aktualizuje podle provedených změn.

Multifunkční uzlové body lze využít pro základní úpravy úseček, kót, textů, šrafů atd.

Nástroj Průzkumník obsahu zajišťuje snadný přístup k již vytvořeným výkresům a jejich částí – hladin, bloků, textů, kót apod. Aplikace je schopna indexovat obsahy výkresů a v nich posléze vyhledávat. Zdroj externích dat může být lokální nebo sdílený s kolegy na sítí.

Průzkumník obsahu

Designcenter

Pomocí odstavcového textu je možné vytvářet formátovaný text – podobně jako ve Wordu (tabulátory, odsazení, odrážky, číslování apod.). Samozřejmostí je jednoduchá editace textu, vyhledávání, nahrazení části textu a kontrola pravopisu.

Plně asociativní kótování - mezi objekty a kótami vzniká pevná vazba. Pokud se změní kótovaný objekt, kóta se sama automaticky změní.

Na základě měřítka poznámek lze jednoduše nastavit různé velikosti textů, bloků, atributů, kót v závislosti na měřítku tisku.

Sdílení dat

Výkresy AutoCADu LT jsou plně kompatibilní se všemi aplikacemi na bázi AutoCADu díky formátu DWG a DXF. Pro zabezpečení DWG výkresů, lze využít digitální podpisy.

AutoCAD LT umožňuje výstupy výkresů do formátu PDF, DWF a rastrových formátů JPG, PNG, TIFF.

Do výkresu je možné připojit tabulku z Microsoft Excel, kterou je možné jednoduše oboustranně aktualizovat. Dále je možné připojit do výkresu jakýkoli DWG výkres (Xref), PDF soubor a několik rastrových formátů včetně JPG, TIFF, BMP...

Pomocí funkce eTransmit předáte jednoduše kolegům výkres, včetně potřebných fontů, tiskáren, tabulek stylů vykreslování apod.

Video-ukázky

AUTOCAD LT 2018: PŘEHLED NOVINEK (ANGLICKY)

 

AutoCAD LT 2016: Přehled novinek (anglicky)

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white