AutoCAD Architecture

autocad architecture shopAutoCAD Architecture (dříve Autodesk Architectural Desktop neboli "ADT") je rozšířený AutoCAD určený pro architekty a projektanty. S AutoCADem Architecture můžete navázat na dosavadní způsoby práce v prostředí AutoCADu. Navíc obsahuje nástroje pro automatizované kreslení stavebních prvků, pro rychlé vytvoření modelu, stavebních výkresů, výkazů, detailů i vizualizace.

AutoCAD Architecture je u nás většinou dodáván společně s doplňkovou aplikací DT+, která zahrnuje české normové uzpůsobení (šablonu projektu, rozšířené knihovny stavebních prvků, úpravy a nastavení odpovídající místním zvyklostem vytváření stavební dokumentace).

AutoCAD Architecture je součástí pronájmu aplikace AutoCAD. Pro více informací zde.

Popis

Obsah

AutoCAD Architecture obsahuje plně funkční AutoCAD a navíc obecné stavební objekty (stěny, dveře, prvky fasád, schodiště...) a knihovny stavebních prvků. Dále pak nástroje pro vytváření výkazů a vyhodnocování, nástroje pro dokončování výkresové dokumentace a pro tvorbu detailů. K dispozici je rovněž obecný modelář pro koncepční model stavby, zahrnující součástí pro tvorbu terénu a celá řada dalších funkcí.

AutoCAD Architecture je dodáván rovněž jako součást balíku AutoCAD Revit Architecture Suite.

Koncepce

adt1Autodesk Architecture využívá tzv. objektovou technologii, která je vývojovým krokem v přechodu od čárového kreslení jednotlivých výkresů k vytvoření „informačního modelu", který slouží jako podklad pro získání různých stupňů stavební dokumentace.

Flexibilita stavebních objektů je výrazným urychlením zejména při dodatečných úpravách, které provázejí každý projekt. Přitom úpravy prováděné v návrhu jsou sladěny i s příslušnými výkazy. Změny ve výkresu se odrazí ihned v popisu nebo v tabulce. To pomáhá vyšší efektivitě a zároveň se tím předchází vzniku chyb.

Grafické rozhraní

adt3 thumbPro ovládání slouží především graficky skvěle zpracované okno Palety nástrojů (Tool Palettes), kde jsou jednak nástroje pro kreslení obecných prvků, a které zároveň slouží jako příruční knihovna nejpoužívanějších konkrétních prvků, konstrukcí, zařizovacích předmětů i obecných příkazů. Zařazení další vlastní konstrukce se například provede jednoduše jejím přetažením myší z výkresu na paletu.

Výuka a české rozšíření

Výhodou produktu je možnost postupného osvojování. Integrace jednotlivých částí software nebo i samostatných funkcí do svých pracovních postupů po částech.
AutoCAD Architecture je u nás většinou dodáván společně s DT+, doplňkovou aplikací, která zahrnuje české normové uzpůsobení (rozšířené knihovny stavebních prvků, další stavební objekty, úpravy a nastavení odpovídající místním zvyklostem vytváření stavební dokumentace). AutoCAD Architecture je rovněž možné rozšířit o modul CADKON Krovy, který je určený pro kreslení dřevěných konstrukcí krovů.

 

Rozsah funkcí

Základní rozsah funkcí produktu AutoCAD Architecture (dříve Autodesk Architectural Desktop)
rozšířeného o DT+

 

Správa výkresů a nastavení

 • správce projektu sdružuje více typů dokumentů do tzv. projektu, na kterém spolupracuje více projektantů
 • správce podlaží ve výkresu (DT+)
 • automatické umístění objektů do hladin
 • systém hladin podle zvoleného standardu
 • zobrazení objektů v závislosti na pohledu a detailu
 • upravené reprezentace zobrazení podle ČSN (DT+)
 • připravený systém zobrazování pro standardní typy výkresů (Studie, Projekt,  Slepák...)(DT+)

 

Koncepční návrh

 • geometrická primitiva modeláře pro sestavení hmotového modelu
 • vytvoření hmot z libovolného 2D tvaru rotací nebo vytažením po křivce
 • vytvoření modelu terénu z vybraných křivek (vrstevnic)
 • vytváření variant modelu pomocí aplikace Model Explorer
 • práce a prohlížení modelu v režimech se skrytými hranami, stínovaném režimu, a nebo s texturami v reálném čase
 • definice prostor pro řešení prostorového uspořádání
 • generování prostor na základě uspořádání stěn nebo náčrtu
 • manipulace s prostorami, spojování, dělení
 • vyhodnocení prostor s možností exportu do externí databáze
 • určení odstupů mezi prostorami při stanovení hrubých a čistých plošných výměr
 • generování stěn na základě uspořádání prostor

 

Projekt

 • stěny skládané z jedné nebo více komponent
 • možnosti řízení automatického propojování a nastavení priorit jednotlivých komponent
 • knihovny stěn na základě stylů
 • vytvoření stěn z náčrtu (konverzí z čar, oblouků a křivek AutoCADu)
 • vzájemná interakce stěn, stěnových pilířů a dalších vertikálních prvků
 • úpravy a dotažení stěn k terénu a ke střeše
 • jednoduchá práce se stěnami (použití uzlů, ořezání, prodlužení, kopie, posun, zkosení, zaoblení...)
 • vytvoření osnovy a rozložení sloupů ve 2D nebo 3D
 • automatické kótování a popis osnov
 • tvorba konstrukční prvků, různé úrovně zobrazení - detailů, konstrukční schémat
 • katalog konstrukčních prvků (profily ocel I, beton...), předdefinované tvary
 • knihovny dveří a oken založených na stylech
 • s automatickou interakcí se stěnami (umístění, vytvoření otvoru)
 • automatické vytvoření zalomených ostění (DT+)
 • okenní sestavy, samotné otvory
 • úpravy ostění podle náčrtu
 • obvodové pláště
 • kreslení schodišť dle daných pravidel
 • s kontrolou podchodné výšky (DT+)
 • automatická tvorba střech podle vybraných stěn nebo křivek AutoCADu
 • kreslení střešních vikýřů (DT+)
 • katalog střešních oken konkrétních výrobců Velux, Roto... (DT+)
 • rozšiřitelná knihovna architektonických předmětů (nábytek, zařizovací předměty, vybavení)
 • v závislosti na pohledu se zobrazí půdorysný symbol nebo model/čelní/boční pohled předmětu
 • jednoduché vkládání přetažením myší, s volbou velikosti, vkládacího bodu,
 • úprava barevnosti, záměna za jiný předmět (DT+)
 • takřka 1000 přidaných objektů vybavení a značek v rámci DT+

 

Dokumentace

 • výkaz oken a dveří včetně automatické tvorby schémat (DT+)
 • automatické číslování a aktualizace tabulky
 • popis místností včetně automat. tvorby legendy místností
 • možnost generování výkazu výměr stavebních konstrukcí (objemy, plochy, ...)
 • automatické generování a číslování pohledů a detailů
 • automatické a poloautomatické kótování dle ČSN
 • poloautomatické výškové kótování (DT+)
 • standardní typy izolací (Hydro, tepelná, zvuková, ...)
 • kreslení skladeb podlah pro řezy a detaily
 • podpora pro kreslení a výkaz detailů s upravitelnou databází

 

Prezentace

 • podpora True Color
 • barvy podle systémů Pantone, RAL
 • vyplnění barevnými přechody
 • přímý tisk stínovaných pohledů
 • kamery pro vytvoření perspektivních pohledů a generování AVI
 • interaktivní prohlížeč CKVIEW pro rychlou prezentaci (DT+)
 • Render AutoCADu - algoritmus MentalRay
 • sdílené knihovny materiálů s dalšími produkty Autodesku (3ds max Design)
 • práce se světly, kamerami, materiály, animace

 

Uživatelské přizpůsobení

 • snadná tvorba vlastních palet nástrojů a přetažením myší
 • možnost přizpůsobení v programovacím prostředí Visual LISP™ a VBA.
 • přístup k objektovému rozhraní ActiveX

Video-ukázky

Přehled nových funkcí AutoCADu Architecture 2015

Přehled nových funkcí AutoCADu Architecture 2014

Přehled nových funkcí AutoCADu Architecture 2013

Přehled nových funkcí AutoCADu Architecture 2012

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Odkazy

Související produkt – české rozšíření -  DT+

Související produkt – kreslení krovů -  CADKON Krovy

Související produkt – BIM - Autodesk Building Design Suite

Domácí stránka Autodesku

Články – AutodeskClub

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white