RCbeam designer_250x250

RC Beam Designer je aplikace z kolekce GRAITEC Advance BIM Designers určená pro návrh železobetonových nosníků.

Aplikace poskytuje ucelené řešení od prvotního návrhu přes detailní výpočet až po finální vytvoření výkresů tvaru a výztuže.
Přehled

Představení

RC Beam Designer je aplikace určená pro posouzení železobetonových nosníků a automatický návrh jejich výztuže. Posouzení probíhá dle aktuálně platných norem Eurocode včetně českých národních dodatků. Více o možnostech produktu se dozvíte v následujícím videu.

Multiplaformní řešení

RC Beam Designer je multiplatformní aplikace, která funguje buď samostatně, nebo jako nadstavba nad Revit či Advance Design. Tím dává uživatelům volnost jejího použití a zároveň možnost využít výhody napojení na stávající software.

BD logo-2017-no-year_319x49     AD logo_2017-no-year_175x49      logo-revit-2017-no-year 277x49

Funkce

RCbeam04 188x188 RCbeam01 188x188 RCbeam05 188x188
Uživatelsky přívětivé prostředí a intuitivní dialogy.  Automatické generování výztuže na základě konkrétního výpočtu. Vložení vygenerované výztuže přímo do Revitu.
RCbeam02 188x188 RCbeam03 188x188 RCfooting 06_188x188
Posouzení prvku s možností podrobné kontroly výsledků. Generování výkresů výztuže včetně tabulek na základě uživatelských šablon. Česká lokalizace produktu dle Eurokódu a jeho národních příloh.

Související produkty

RC Column Designer

RCcolumn designer_250x250

RC Column Designer je aplikace z kolekce GRAITEC Advance BIM Designers určená pro návrh železobetonových sloupů.

Aplikace poskytuje ucelené řešení od prvotního návrhu přes detailní výpočet až po finální vytvoření výkresů tvaru a výztuže.Více informací...

RC Footing Designer

RCfooting designer_250x250

RC Footing Designer je aplikace z kolekce GRAITEC Advance BIM Designers určená pro návrh železobetonových základových konstrukcí.

Aplikace poskytuje ucelené řešení od prvotního návrhu přes detailní výpočet až po finální vytvoření výkresů tvaru a výztuže.

 

Více informací...

Autodesk Revit

revit-2017-badge-256px-noyear

BIM software Revit je určen speciálně pro tvorbu informačního modelu budovy (BIM), včetně funkcí pro architektonický návrh, projekci TZB a projektování konstrukcí. Více informací...

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white