Structural Fabrication Suite

fab logoNová sada Autodesk Structural Fabrication Suite poskytuje statikům, konstrukterům a výrobcům ocelových konstrukcí nástroje pro zjednodušení a zefetivnění celého procesu práce od návrhu modelu až po vytvoření výrobní dokumenatce.

Sada se skládá z následujících nástrojů:

banner1   plus  banner3  plus

steel logo  plus

navis logo

Jedině při pořízení u společnosti GRAITEC navíc ještě získáte rozšíření GRAITEC Advance PowerPack pro Revit a GRAITEC Advance PowerPack pro Advance Steel. Jsou to výkonná rozšířením aplikací Autodesku Advance Steel a Revit, která jsou navržena pro zvýšení schopností uživatele, jeho produktivity a efektivity.

Popis

ZVYŠTE PRODUKTIVITU V AUTOCADU

Zajistěte si podporu stávajících CAD projektů a zároveň zlepšete efektivitu s nejnovějšími AutoCAD nástroji.

AutoCAD je bezesporu nejrozšířenějším CAD programem. Jeho formáty souborů DWG a DXF jsou de-facto standardem pro výměnu CAD dat. AutoCAD patří mezi světovou špičku mezi CAD programy a je úspěšně využíván v celé řadě oborů - strojírenství, stavebnictví, GIS, elektrotechnice, chemii a dalších.

AutoCAD je výkonný a flexifilní software pro navrhování ve 2D a 3D. Podrobný popis produktu naleznete zde.

Rozšiřte BIM funkčnost pomocí Revitu

Pomocí jedinného nástroje pro architektonický návrh, profese TZB a stavebnictví splníte požadavky pro BIM dokumentaci.

Autodesk Revit zahrnuje nástroje, určené pro tvorbu koncepčních studií, s možností volného vytváření tvarů s využitím parametrizace a možnosti analyzovat návrh již v raném stádiu. Umožní převod komplexních prvků na reálné elementy a připravit jejich dokumentaci pro výrobu. V Revitu můžete vytvářet tabulky, detaily, výkazy materiálů, sledovat kolize i připravit vizualizace návrhu. Podporuje varianty návrhu i týmovou práci.

Podrobný popis produktu jeho funkčnosti naleznete v odkazech níže, rozdělených podle odvětví:

AUTODESK ADVANCE STEEL

Autodesk Advance Steel je nadstavba aplikace AutoCAD a slouží k 3D modelování a projektování ocelových konstrukcí s následnou tvorbou výkresů, výpisů materiálů a NC dat.

  • nabízí rozsáhlou knihovnu inteligentních objektů, automatické přípoje (spoje)
  • obsahuje specifické nástroje pro vytváření standardních konstrukcí, schodišť, zábradlí, ...
  • automatizovaně generuje všechny výrobní a sestavné výkresy s inteligentními nástroji pro kótování a popisování všech potřebných pohledů na díly a dílce.

Podrobný popis produktu Autodesk Advance Steel naleznete zde.

AUTODESK Navisworks Simulate

umožňuje načíst 3D data nejrůznějších formátů a aplikací (viz podporované formáty)

  • slouží pro revize a publikování
  • obsahuje nástroje pro realtime prohlížení, vizualizace a animaci
  • TimeLiner pro analýzu projektu v čase (4D), napojení na sw plánovaní výstavby a toky peněz (5D)
  • Autodek Rendering pro fotorealistické vizualizace a animace

Podrobný popis produktu Autodesk Navisworks Simulate naleznete zde.

Přejděte na předplatné pro nižší náklady a více funkcí

scalable-subscription-icon-130x152Měsíční, čtvrtletní nebo roční plány na předplatné znamenají nižší "up-front" náklady, které lze škálovat nahoru nebo dolů v závislosti na vašich potřebách, plus další služby, jako je rendrování v cloudu a nástroje pro analýzu.

Sada Autodesk Structural Fabrication Suite je dostupná jako pronájem licencí, neboli "Desktop Subscription". Zakoupením Desktop Subscription od GRAITEC získáte technickou podporu na úrovni "GOLD" a další výhody.

STRUCTURAL FABRICATION SUITE2

Video-ukázky

prezentace sady

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white