AutoCAD Inventor LT Suite

autocad-inventor-lt-suite-2016-badge-128pxAplikace Inventor LT™ začleňuje 3D Mechanical CAD a tvorbu digitálních prototypů do 2D pracovních postupů. Rozšiřte své konstrukční procesy pomocí výkonných funkcí pro parametrické modelování, převodu dat mezi různými CAD aplikacemi a výkresových pohledů DWG™. Program Desktop Subscription poskytuje přístup k nejnovějším aktualizacím a verzím, osobní webové technické podpoře, prioritní podpoře ve fórech a flexibilním licencím.

.

Popis

MODELUJTE V 3D SOUČÁSTI

Jednoduché modelování pomocí skic. Intuitivní ovládání, požívejte ikony a dialogy, které právě potřebujete. Kompletní historie modelování. Pomocí stromu máte přehled o krocích Vaší tvorby, kterou můžete následně upravovat. Výkres se generuje na základě 3D modelu a je s ním provázán. Dojde-li ke změně 3D modelu, je výkres automaticky aktualizován se zachováním všeho, co už bylo vytvořeno. Uživatel znovu nevytváří pohledy, řezy, detaily, osy, kóty apod.

HridelLT01

POUŽÍVEJTE PLNĚ PARAMETRICKÝ MODEL

Parametričnost celého modelu umožňuje kdykoliv změnit jakoukoliv zadanou hodnotu. Požívejte logické vazby.

VYTVÁŘEJTE MODELY S VOLNÝMI TVARY

S Inventorem LT modelujete volné tvary a není už žádná hranice při vašem návrhu designu ve 3D.

VolnyTvarLT01

FORMÁT SOUBORŮ DWG A CAD TŘETÍCH STRAN

Sdílejte 3D návrhy součástí a aktualizujte výkresy DWG™. Aplikace je plně kompatibilní s AutoCAD formáty. Pracuje s 3D modely součástí v běžných formátech souborů a podporuje import, export 3D dat z CAD aplikací třetích stran.

APLIKACE INVENTOR LT A AUTOCAD LT SPOLEČNĚ

Kombinuje nástroje 2D a 3D CAD. AutoCAD Inventor LT Suite je nejlepší hodnota pro Váš návrh modelů a 3D designu. Opakovaně můžete požívat 2D data z AutoCAD LT v aplikaci Inventor LT s možností dynamické aktualizace.

AutoCADLT

Graitec podpora, Šablony a knihovny

Staňte se zákazníkem Graitec a používejte výhod naší podpory. Nejenom, že můžete využívat naši technickou podporu, která v rámci celosvětové skupiny Graitec využívá zkušenosti z nasazení v praxi, ale máte k dispozici Šablony výkresu nebo knihovnu RAL. Objevte náš web podpory CADNET a HelpDesk pro zákazníky Graitecu.

SablonaVykresu05

obsah LT Suite

Obsah softwaru v Inventor LT Suite

Video-ukázky

Ukázková videa Autodesk Inventor LT

youtube-logo
Další videa naleznete na YouTube kanálu AB Studia zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.049 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.074 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.105 seconds, 3.02 MB
Application afterRender: 2.358 seconds, 4.60 MB

Využití paměti

4925656

32 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'pslvubv8be7b3sdbtc7mc77t16'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498518049' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'pslvubv8be7b3sdbtc7mc77t16'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'pslvubv8be7b3sdbtc7mc77t16','1498521649','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 406)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 798
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-27 00:00:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-27 00:00:49' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='798'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='86'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 406
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 404
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 406
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 404
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 406
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 404
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 406
    LIMIT 1
 27. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 404
    LIMIT 1
 28. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 29. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 406
    LIMIT 1
 30. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 404
    LIMIT 1
 31. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 32. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný