Digitální prototypy

AutoCAD Mechanical_2013_16x9_v2_900x163

Vytvářejte skvělé produkty díky funkci tvorby digitálních prototypů Autodesk.

Autodesk® Digital Prototyping je inovativní způsob, jak prozkoumat své nápady dříve, než je vytvoříte. Díky tomu mohou spolupracovat členové týmů z různých oborů. Jednotlivci a společnosti všech velikostí pak mohou své úžasné produkty uvést na trh rychleji než kdy dříve. Od konceptu přes návrh, výrobu, marketing a mnohem dále – funkce Autodesk Digital Prototyping zjednodušuje postup vývoje produktu od začátku do konce.

Autodesk Digital Prototyping vám pomůže:

 • zlepšit spolupráci a inovace v raných fázích procesu návrhu,
 • zásadně zkrátit životní cyklus navrhování a vývoje výrobků,
 • získat větší kontrolu nad daty návrhu,
 • zajistit konkurenční výhodu ve složitém globálním prostředí.

Obraťte se na nás ještě dnes a dovolte nám ukázat vám, jak jsou řešení Autodesk Digital Prototyping podporována ve všech typech výrobního softwaru Autodesk již od počátku díky otevřeným standardům, škálovatelnému nasazení a cenově výhodným možnostem nákupu.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.066 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.103 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.142 seconds, 3.00 MB
Application afterRender: 0.605 seconds, 4.04 MB

Využití paměti

4341336

22 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1nso10eq7ien2hq01bpo9knr85'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498357966' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1nso10eq7ien2hq01bpo9knr85'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '1nso10eq7ien2hq01bpo9knr85','1498361566','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 345)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 671
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:32:46' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:32:46' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='671'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='86'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 345
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 345
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 345
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 345
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 345
    LIMIT 1
 22. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný