Představujeme: GRAITEC Advance BIM Designers

BIM Designers jsou kolekce aplikací pro konstruktéry a projektanty, které podporují BIM a automatizují standardní návrhové procesy a tvorbu technické dokumentace. Mohou pracovat na různých platformách.

BIM Designers – na rozdíl od PowerPacků – jsou spíše komplexní aplikace, které fungují buď v rámci aplikací Autodesk Revit, Autodesk Advnace Steel,  Graitec Advance Design nebo zcela samostatně. BIM designers se skládá z následujících kolekcí:


Více informací o kolekcích GRAITEC BIM Designers se dozvíte na webináři, který jsme pro vás připravili na 30.6.2016 od 9:00. Přihlásit se můžete zde.

KOLEKCE PRO KONSTRUKCE

Kolekce Structural BIM Designers obsahuje následující aplikace:

Steel Structure Designer pro Advance Steel

Aplikace která funguje nyní pouze jako nadstavba aplikace Advance Steel a byla vydána již v listopadu 2015. Aplikace Steel Structure Designer vytváří kompletní rámové budovy s možnostmi pro:

  • nastavení profilů
  • úrovně / podlaží
  • lodě hal
  • vložené plošiny
  • přizpůsobení polohy sloupů
  • střešní a stěnová ztužidla
  • paždíky a vaznice


Podívejte na několik příkladů, jak lze rychle pomocí aplikace Steel Structure Designer vynést nosný skelet ocelové konstrukce:

Halový objekt

Administrativní budova

Průmyslová konstrukce

Kolekce pro ocelové konstrukce

Kolekce Steel BIM Designers obsahuje následující aplikace:

Ball Post Railing Designer pro advance steel

Aplikace funguje nyní pouze jako nadstavba aplikace Advance Steel a byla již vydána v listopadu 2015. Aplikace Ball Post Railing Designer vytváří zábradlí s kulovými spojkami a nabízí možnosti pro:

  • volbu profilů
  • výběr z katalogu dodavatelů


Steel Connection Designer pro advance design

bude vydán v nejbližší době a bude fungovat buď samostatně nebo v rámci Advance Design. Steel Connection Designer je určen pro navrhování/posuzování přípojů ocelových konstrukcí podle Eurokódu nebo AISC s automatickým generováním reportu.

Stair & Railing Designer pro Advance Steel

Aplikace funguje jako nadstavba pro Advance Steel. Automaticky vytváří schodiště se smíšenými stupni a osedlanými schodnicemi.

Kolekce pro železobetonové konstrukce

Kolekce Reinforced Concrete BIM Designers obsahuje následující aplikace:

RC Column Designer (multi-platformní)

Aplikace je multiplatformní, to znamená že pracuje samostatní i v prostředí Revitu či Advance Design. je zaměřena na posouzení a návrh výztuže železobetonových sloupů.

RC Beam Designer (multi-platformní)

Aplikace je multiplatformní, to znamená že pracuje samostatní i v prostředí Revitu či Advance Design. je zaměřena na posouzení a návrh výztuže železobetonových průvlaků.

Kolekce pro základové konstrukce

Kolekce Foundation BIM Designers obsahuje následující aplikace:

RC Footing Designer (multi-platformní)

Aplikace je multiplatformní, to znamená že pracuje samostatní i v prostředí Revitu či Advance Design. je zaměřena na posouzení a návrh výztuže železobetonových základových konstrukcí.

Již vydané aplikace najdete ke stažení také na Advance Steel Autodesk App Store:

AdvanceSteelAutodeskAppStore

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white