Nová sada Autodesk Structural Fabrication Suite usnadní projektantům a konstruktérům přesun k BIM.

Nová sada Autodesk Structural Fabrication Suite poskytuje statikům, konstruktérům a výrobcům ocelových konstrukcí nástroje pro zjednodušení a zefektivnění celého procesu práce od návrhu modelu až po vytvoření výrobní dokumentace. Tento balík cadových aplikací obsahující AutoCAD 2016, Autodesk Revit 2016, Autodesk Advance Steel 2016 a Navisworks Simulate 2016 podporující pracovní BIM procesy, zlepší spolupráci v oblasti projektování ocelových konstrukcí, jejich výroby i následné montáže na stavbě.

AutoCAD je bezesporu nejrozšířenějším CAD programem. Jeho formáty souborů DWG a DXF jsou de-facto standardem pro výměnu CAD dat. AutoCAD patří mezi světovou špičku mezi CAD programy a je úspěšně využíván v celé řadě oborů - strojírenství, stavebnictví, GIS, elektrotechnice, chemii a dalších. Autodesk Revit Architecture patří do nové generace softwaru předurčené pro vytváření informačních modelů budov (BIM). Přináší maximální flexibilitu navrhování a je obrazem pracovních postupů a procesu myšlení při práci na projektu. Advance Steel je 3D BIM software pro modelování, konstruování a projektování ocelových konstrukcí, který automatizuje vytváření výkresů, výpisů a NC souborů. Možnost přenosu modelu mezi Revitem a Advance Steelem umožňuje zlepšit komunikaci architekta s projektantem a tím zrychlit proces návrhu konstrukce. Autodesk Navisworks Simulate je systémové řešení, které nabízí sjednocující prostředí pro koordinaci rozsáhlých projektů a dat, pocházejících z různých aplikací. Umožňuje načtení a zobrazení celého projektu v reálném čase pro efektivní 3D koordinaci, 4D plánování (zahrnutím času – pro postup výstavby), 5D simulaci (čas + finanční toky), kontrolu kolizí, fotorealistickou vizualizaci, výkazy výměr, bezpečné sdílení, revidování a publikování na internet.

Zákazníci GRAITECu se subscription programem mohou zdarma využívat benefity plynoucí z používání nástrojů  GRAITEC PowerPack pro Revit a GRAITEC PowerPack pro Advance Steel. Jsou to výkonná rozšířením aplikací Autodesku Advance Steel a Revit, která jsou navržena pro zvýšení schopností uživatele, jeho produktivity a efektivity.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white