Steel Structure Designer

Structural designer_250x250

Steel Structure Designer je nástroj navržený pro úsporu času a peněz při používání aplikace Autodesk® Advance Steel.

Obsahuje širokou škálu nástrojů, které umožňují uživatelům rychle navrhnout budovy různých typů.


 
 
 

Přehled

PŘEDSTAVENÍ

Steel Structure Designer je aplikace pro Autodesk Advance Steel navržená tak, aby umožňovala rychlé vytvroření ocelových konstrukcí různých tvarů a velikostí pomocí jednoduchého rozhraní. V jediném dialogovém okně můžete definovat půdorys objektu, včetně přesné polohy jednotlivých sloupů, počet podlaží nebo traktů, ztužení stěn i střechy, střešní vaznice a stěnové paždíky. Je to zkrátka perfektní nástroj pro vaši zaneprázdněnou projekční kancelář.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED

Viz všechny funkcionality

Vytvořte, upravte a přizpůsobte všechny aspekty návrhu konstrukce v Autodesk® Advance Steel jedním kliknutím.

image steel_structure_designer_13

  • Nastavte počet podlaží, polí v každém podlaží a řad v každém poli a jejich rozměry a vzdálenosti.
  • Změňte šířku a výšku portálu, typ střechy, počet nosníků, sklon a zarovnání.
  • Zarovnejte štítové sloupy a upravte stěnová ztužidla, paždíky a vaznice.

image steel_structure_designer_12

Funkce

image steel_structure_designer_00 image steel_structure_designer_01 image steel_structure_designer_02
Výchozí profily
Rychle vyberte typy profilů pro všechny prvky konstrukce ze seznamu dostupných profilů.
Definice budovy
Snadno definujte typ konstrukce zadáním počtu podlaží a polí ve směru os X a Y.
Definice polí
Zadejte rozteč rámů ve směru osy X, která může být pravidelná nebo proměnlivá a lze ji editovat později.
image steel_structure_designer_03 image steel_structure_designer_04 image steel_structure_designer_05
Rámy
Definujte pole ve směru osy Y výškou podlaží, typem střechy včetně profilů použitých pro jednotlivé prvky. Pole nemusí být identická a lze je modifikovat dodatečně.
Štítové sloupy
Snadno použitelný nástroj přidává mezilehlé sloupy do štítových stěn. Je-li to nezbytné, je možné dodatečně měnit počet sloupů a odpovídající rozteč včetně použitých profilů.
Vaznice
Tento nástroj vytváří na vazníky konstrukce skupinu vaznic. Jejich vlastnosti lze dodatečně kdykoliv modifikovat.
image steel_structure_designer_06 image steel_structure_designer_07 image steel_structure_designer_08
Paždíky
Tento nástroj vytváří na sloupy konstrukce skupinu paždíků. Jejich vlastnosti lze dodatečně kdykoliv modifikovat.
Stěnová ztužidla
Tento příkaz vytváří svislá ztužidla v zadaném poli na jakoukoliv stranu budovy. K dispozici jsou tyto typy ztužidel: křížová ztužidla, diagonální ztužidla, V ztužidla a vložená ztužidla. S použitím rozšířeného kopírování je lze současně modifikovat.
Střešní ztužidla
Tento příkaz vytváří ztužidla do roviny střechy. K dispozici jsou tyto typy ztužidel: křížová ztužidla, diagonální ztužidla a V ztužidla. S použitím rozšířeného kopírování je lze současně modifikovat.
image steel_structure_designer_11
Plošiny
Tento nástroj vytváří v zadaném poli plošiny jak vně, tak i uvnitř budovy. Je-li to nezbytné, lze snadno přidat další prvky jako jsou: konzoly, vedlejší nosníky (jak v podélném, tak i v příčném směru), rohové a okrajové sloupky.

Odkazy

PŘÍKLADY POUŽITÍSouvisející produkty

BIM Designers - Steel series

Stairs-Railing

BIM Designer - Steel Series je nástroj navržený pro úsporu času a peněz při používání aplikace Autodesk® Advance Steel.

Aplikace umožňuje modelování nových typů schodišť a zábradlí, které samostatný Advance Steel neobsahuje.


Více informací...

RC Column Designer

RCcolumn designer_250x250

RC Column Designer je aplikace z kolekce GRAITEC Advance BIM Designers určená pro návrh železobetonových sloupů.

Aplikace poskytuje ucelené řešení od prvotního návrhu přes detailní výpočet až po finální vytvoření výkresů tvaru a výztuže.Více informací...

RC Beam Designer

RCbeam designer_250x250

RC Beam Designer je aplikace z kolekce GRAITEC Advance BIM Designers určená pro návrh železobetonových nosníků.

Aplikace poskytuje ucelené řešení od prvotního návrhu přes detailní výpočet až po finální vytvoření výkresů tvaru a výztuže.
Více informací...

RC Footing Designer

RCfooting designer_250x250

RC Footing Designer je aplikace z kolekce GRAITEC Advance BIM Designers určená pro návrh železobetonových základových konstrukcí.

Aplikace poskytuje ucelené řešení od prvotního návrhu přes detailní výpočet až po finální vytvoření výkresů tvaru a výztuže.

 

Více informací...

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white