Představujeme: GRAITEC Advance Power Pack pro Revit, díl druhý

GRAITEC PowerPack pro Autodesk Revit je dynamická, rozšiřující sada nástrojů pro zvýšení produktivity, lepší funkcionalitu a automatizaci postupů napříč odvětvími v aplikaci Revit.
V tomto článku vám představíme tyto zajímavé funkce:
 - XLS Link: připojení souboru XLS
 - Strana otevírání dveří
 - Správce rodin

XLS Link

Funkce umožňuje připojení tabulky ve formátu XLS do projektu v Revitu..

Strana otevírání dveří

Funkce automaticky detekuje stranu otevírání dveří a tuto informaci vkládá do jejich vlastností (L/P).

Správce rodin

Funkce umožňuje inteligentní vkládání rodin do projektu. U vkládáných rodin jsou zobrazeny jejich náhledy a seznam rodin je možné strukturovat.

Více informací o ostatních zajímavých funkcích aplikace GRAITEC PowerPack pro Revit získáte zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white