Advance Steel - Aktualizace

2015 09_25_logo_as


Pro uživatele produktu Autodesk Advance Steel 2016 je k dispozici aktualizace a rozšíření R2. Instalační balíček si mohou uživatelé se subscriptionem stáhnout ze svého Autodesk účtu.

Novinky v Advance Steel 2016 R2

Možnost sdílet vyhledávací filtry mezi modely a s ostatními uživateli

Od této verze je k dispozici možnost exportovat a importovat nastavení vyhledávácího filtru z modelu nebo ze šablony pro výpis na výkres. Exportovaný soubor je XML soubor, který obsahuje nastavení vytvořené v dialogu Výběr a označení objektů.

AS2016R-01

Po nastavení požadovaných kritérií vyhledávání můžete nyní pro uložení dotazu použít tlačítko Export, který se nachází v záložce Všeobecně. Otevře se okno Uložit jako s výzvou, kam chcete uložit dotaz:

AS2016R-02

Postup pro import je podobný jako export. Objeví se okno Otevřít s výzvou vybrat umístění dotazu:

AS2016R-03

Pokud je soubor vybraný pro import nesprávný, zobrazí se chybová hláška:

AS2016R-04

Stejný postup pro export a import lze použít také na šablonu výpisu na výkres. Pro otevření okna Výběr a označení objektů vyberte nástroj Třídění a obsah seznamu z karty Výstup, panel Rozpiska na výkresu.

AS2016R-05

Stejný XML soubor s uloženým dotazem lze použít jak v modelu, tak i v šablonách výpisu na výkres.

Informace pro výrobu a informace o stavu schválení se zobrazují v paletě AutoCAD Vlastnosti.

Ve vlastnostech objektů Advance Steelu 2016 již byla možnost přizpůsobit nastavení informací pro výrobu (objektů a dílců), nastavení pro zinkování (pro dílce) a stav schválení pro spoje.
Od této verze lze tyto vlastnosti objektů a boxů spojů zobrazit v okně Vlastnosti objektu (AutoCAD Vlastnosti), společně s ostatními již viditelnými vlastnostmi.

AS2016R-06

V dialogu Vlastnosti nejsou tato nastavení editovatelná. Lze je také přidat na Popisky tlačítek a Rychlé vlastnosti pomocí nástroje "Upravit uživatelské rozhraní".
Poznámka: Informace Výrobní data budou zobrazeny v dialogu Vlastnosti pouze ve spuštěném Advance Steelu nebo AutoCADu s Advance Steel Object Enablerem instalovaným s Advance Steelem. Nebudou dostupná, když je nainstalovaný pouze Advance Steel Object Enabler.

Změna chování parametrů Délka / Šířka variabilních roštů

Bylo opraveno nekonzistentní chování, ke kterému docházelo při vkládání a zobrazení hodnot pro délku a šířku pravoúhlých variabilních roštů., pokud nosný směr (směr šrafu) nebyl kolmý na směr roštu.
Změna chování je následovná:
Dialog nyní obsahuje dvě hodnoty, které můžete použít. Tyto dvě hodnoty mění viditelný tvar obdélníkového roštu pomocí hodnot délky a šířky a ignorují orientaci nosného směru.

AS2016R-07

Šedivé hodnoty délka a šířka roštu. Tyto hodnoty jsou spočteny na základě nejmenší plochy obdélníku opsaného kolem roštu, který je orientován podle nosného směru roštu. Tato velikost roštu je důležitá, protože rošt je vyroben z kusu roštu, který je orientován v nosném směru a pak je oříznut, aby odpovídal požadovanému tvaru.

AS2016R-08

Poznámka: Pokud podržíte kurzor na symbolem vykřičníku v dialogu Variabilní rošt na pravé straně šedého pole Délka roštu, objeví se tooltip. Tento tooltip poskytuje vysvětlení k existenci dvou polí Délka / Šířka.

AS2016R-09

Další informace o novinkách v Advance Steel 2016 R2 najdete zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white