GRAITEC Advance Workshop – software pro řízení výroby ocelových konstrukcí

Vývojářská společnost GRAITEC nedávno uvedla na trh nový software pro řízení výroby ocelových konstrukcí – GRAITEC Advance Workshop. Jedná se o informační systém (MIS), který umožňuje výrobcům ocelových konstrukcí úplnou kontrolu nad každou fází výroby. Řídí skladové hospodářství a řízení zásob, dohledatelnost a kontrolu kvality, pracnost a CNC procesy pro zvýšení efektivity a snižování nákladů – a nakonec k optimalizaci celkového obchodního výkonu.

GRAITEC Advance Workshop spravuje podobným způsobem CNC stroje i jednotlivé pracovní síly, takže je přizpůsobitelný potřebám výrobce ocelových konstrukcí všech velikostí a technické úrovně.

GRAITEC Advance Workshop je mimořádně všestranné řešení pro řízení výroby ocelových konstrukcí díky možnosti importu dat ze všech významných 3D BIM softwarů pro ocelové konstrukce včetně aplikace Autodesk Advance Steel nebo možnosti importovat data z aplikace Excel, ERP systémů nebo i manuálně. Advance Workshop obsahuje ovladače všech hlavních značek CNC strojů.

AW funkce

Schema funkcionalit Advance Workshop

Podívejme se blíže na softwarové moduly a jejich funkce:

SPRÁVCE INFORMACÍ

Správce informací nabízí tyto funkcionality:

 • BIM operabilita: načtení, třídění a správa dat BIM projektu z různých CAD/BIM zdrojů s obousměrným propojením s aplikací Autodesk Advance Steel.
 • Podpora více typů formátů souborů: import, třídění a správa různých průmyslových standardů pro digitální formáty jako jsou: CAM, PCS, DXF, CSV, XLS, BOM, DTSV, NC, NC1...
 • Kompatibilita s 3D systémy pro projektování ocelových konstrukcí: načítá data generovaná z jakéhokoliv BIM/CAD systému, jako je Autodesk Advance Steel, Bentley ProSteel 3D, Tekla Structure, AVEVA BOCAD, StruCAD, SDS / 2, TechoMetal a mnoho dalších, stejně jako import NC, BOM nebo Excel dat či dokonce přímé propojení do ERP systému, což činí z Advance Workshop integrovanou součástí vašeho obchodního procesu.
 • Vytváření dílů z knihoven za běhu: vestavěné šablony standardních tvarů a profilů umožňují vytvářet díly za běhu. Importované díly lze upravovat. Prvky lze zadat manuálně jednoduše pomocí rozměrů délky a šířky nebo přímo nakreslit. Všechny tvary nosníků/plechů lze modifikovat v rámci editoru Advance Workshopu.
 • Správce dokumentů zjednodušuje kontrolu a sledovatelnost: řízení související projektové dokumentace, výkresů, údajů pro svařování a dalších údajů je důležitou součástí řízení jakosti a sledovatelnosti napříč celým výrobním procesem.
 • Pokročilý prohlížeč, editor dílů a montážních sestav: integrovaný 2D a 3D prohlížeč umožňuje prohlížet a editovat díly a vytvářet je pomocí náčrtu. Doplnění technologických informací, k dílům globálně nebo jednotlivě, jako jsou úpravy pro svar a označování dílů.
 • Pokročilé úpravy pro svary ve všech situacích: aplikace pokročilých úprav na hranách plechů a profilů umožňuje řádně připravit díly pro svařování a poskytuje přesné údaje pro výrobní stroje.
 • Zabezpečení a nastavení přístupových práv uživatelů: možnost nastavit práva jednotlivým uživatelům podle rolí a spravovat přístup.
 • Automatizovaná kontrola chyb výrobních dat: výrobní data jsou kontrolována při importu na základě předem definovaných filtrů podle možností výroby, aby se odhalily případné problémy před zahájením výroby.
 • Subdodávky a outsourcování práce: specializované služby poskytované ostatními mohou být snadno definovány tak, že tyto úlohy mohou být rychle zvýrazněny na začátku a snadno přiděleny nebo odeslány poptávky jednomu nebo více subdodavatelům.

  AW svar

Advance Workshop – nastavení úpravy pro svar

SPRÁVCE VÝROBY

 • Virtuální dílna pro simulaci procesů: definice a správa každé fáze výrobního procesu až do detailů zajistí optimální a efektivní dílnu.
 • Inteligentní alokace dílů: díly jsou inteligentně směrovány přes výrobní zařízení dílny, což zahrnuje CNC stroje i oblasti manuální práce, včetně montáže, nátěrů a povrchových úprav a nakládání.
 • Detekce požadavků na speciální metody sváření nebo jiných požadavků: lze snadno definovat, detekovat a spravovat více svářecích specializací a jejich pracovního vytížení založeném na jejich certifikaci.
 • Sledování pohybu materiálu: materiály a díly jsou sledovány při průchodu dílnou, aby se zajistili informace pro optimalizace směrování. 
 • Just in Time dodávka dílů pro montážní sestavy: díly související s montáží jsou sledovány, aby všechny dorazily ke svářeči pro výrobu „právě včas".
 • Řízení logistiky a nakládky: správa logistiky více dodavatelů a kontrola dodávky vícenásobných pracovních procesů podle dílů, montážních sestav, etapy, fáze, hmotnosti, velikosti...
 • Analýza výroby: pro optimalizaci výroby lze analyzovat všechny výrobní procesy, každý krok, zařízení, čas a náklady uvnitř dílny. 
 • Porovnání a analýza post-produkce: porovnání výroby tím, že se sleduje čas zpracování pro každou stanici a pro každou akci/proces s možností optimalizovat každé výrobní centrum.
 • Výrobní reporty: možnost reportovat, filtrovat, zobrazovat údaje o výrobě podle časového rozsahu, stroje, projektu,...a zahrnout je do prezentace, souborů formátů PDF, XLS nebo XML, vytisknout...
 • Sledování výroby a stavu projektu: lze sledovat stav projektu od okamžiku objednávky ke stavu výroby v každém kroku, pracovní centra a jednotlivé díly, dodávku a celou cestu od naložení na přepravní prostředek až po montáž na staveništi.
 • Sledování projektu od objednávky přes dopravu až po dodání: centrální správa každé fáze výrobního procesu poskytuje specializované instruktážní návody pro každý proces včetně řezání, vrtání, děrování, svařování, lakování a naložení na vozidlo včetně definice procesu a požadavků.

AW prostredi

Uživatelské prostředí Advance Workshop – modul nářezových plánů

NÁŘEZOVÉ PLÁNY

 • Automatická optimalizace řezání materiálu s flexibilitou manuálního ovládání: výkonná funkčnost nářezových plánů přináší okamžitě značné úspory a automaticky vybere ze skladu optimální tyče a vytváří detailní nářezové plány pro minimalizaci potřebných tyčí a snížení ztrát materiálu. Zpracovává více skladových velikostí a dílů.

PRACOVNÍ CENTRUM

 • Podpora všech hlavních CAM strojů: CAM procesory poskytují CNC data pro požadovaný proces zahrnující všechny aspekty výroby pro všechny hlavní výrobce ocelářských CNC strojů.
 • Definice a editace pořadí výroby: vytvoření a editace pořadí výroby a využití výhody
 • Advance DSTV Viewer: samostatný modul pro prohlížení DSTV/NC souborů.

SPRÁVCE SKLADU

 • Sledovatelnost zajišťuje kvalitu a kontrolu: vyhovění místním standardům se sledovatelností od počátku do konce včetně dodavatelů a svářečských certifikátů. Kontrola položek sledováním původu, procesu, interakce, historie, umístění nebo aplikace.
 • Kompletní řízení zásob a spotřebního materiálu: funkce komplexní správy zásob včetně dodavatelů, materiálových certifikátů, předběžných závazků, data dodání, sledování odpadu a využití zbytků. „Real time" databáze skladu je snadno konfigurovatelná a může se připojit k modulu ERP. Efektivní řízení zásob vám umožní mít správné množství zásob na správném místě ve správný čas. To zajišťuje, že kapitál není zbytečně vázaný a chrání výrobu, pokud nastanou problémy s dodavatelským řetězcem.

PLÁNOVAČ VÝROBY

 • Řízení a plánování výroby: s aktuálními informacemi na vyžádání, s jednoduchým grafickým rozhraním pro přístup k přesným a kvalitním údajům pro zajištění přesné výroby.

PRO KOHO JE URČEN ADVANCE WORKSHOP?

Advance Workshop mohou využít různé typy uživatelů:

 • Servisní centra s dílnou
 • Výrobci ocelových konstrukcí, kteří jsou vybaveni dílnou s CNC stroji a manuálními procesy
 • Výrobci ocelových konstrukcí s dílnou bez CNC strojů (pouze manuální procesy)

Aby GRAITEC Advance Workshop vyhověl různým požadavkům podle typu uživatele, je k dispozici v podobě pěti balíčků. Proto je Advance Workshop vhodný i pro malé firmy a zároveň je rozšiřitelný při růstu uživatele.

ZÁVĚR

GRAITEC Advance Workshop doplnil stávající portfolio BIM aplikací pro stavební projektování (CAD a BIM aplikace) o část týkající se řízení výroby. GRAITEC Advance Workshop nevzniknul úplně na zelené louce – funkcionality, které obsahuje, byly součástí dobře zavedených programů pro výrobu a správu informací E3Workshop a E3DSTViewer vyvinutých italskou společností ERA3, která se stala součástí společnosti GRAITEC koncem minulého roku. Další informace k produktu včetně videoukázek najdete zde.

Tabulka s pakety Advance Workshop     
Pakety  Viewer   Standard   Professional   Premium   Ultimate 
DSTV Viewer   ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
1 x Uživatelská licence  ✔  ✔  ✔  ✔
Správa BIM, dat a dokumentů   ✔  ✔  ✔  ✔
Centrum řízení výroby   ✔  ✔  ✔  ✔
Generátor výpisů a systém čárových kódů  ✔  ✔  ✔  ✔
Správce procesů  ✔  ✔  ✔ 
Nářezové plány  ✔  ✔  ✔
Správa skladu  ✔  ✔
Plánovač výroby  ✔

Více informací o produktu Advance Workshop se dozvíte na webináři, který jsme pro vás připravili na 22.7.2016 od 9:15. Přihlásit se můžete zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white