Získejte kontrolu nad vašimi projekty s využitím datového modelu budovy (BIM)

Podle mnohých odborníků a studií zpracovaných po celém světě pomáhá zavedení Building Information Modeling (BIM) developerským firmám zajistit značné úspory již na samém počátku stavebních projektů. Zavedení technologie BIM umožňuje developerům, architektům, projektantům a klientům vytvářet dokumentaci rychleji, s menším počtem chyb, a také identifikovat a odstranit problémy designu projektu již v rané fázi projekčního cyklu.

G bim

V dnešní době jsme v mnoha zemích svědky toho, že developeři, včetně státních institucí, začali chápat význam a přínos BIM pro celý životní cyklus projektu. Sofistikované nástroje BIM technologie usnadňují začlenění ekologických konstrukčních prvků a energeticky úsporných řešení a technologií již na začátku projektu, ale především využití informací v digitálním formátu. To umožňuje provádět široké spektrum simulací a rychle a s minimálními náklady vytvářet variantní návrhy. Přestože tato technologie není stále masově rozšířena, uvědomuje si většina velkých developerských a stavebních firem, že zavedení BIM do procesu výstavby je velmi důležité pro budoucí konkurenceschopnost.

Hlavní výhody BIM pro developerské firmy

Tím, že umožňuje detailní sledování stavebního projektu nejen v průběhu projektování, ale také ve fázi výstavby, technologie BIM přináší komplexní systém pro správu projektu s využitím jediného zdroje dat, digitálního modelu budovy. Nasazením BIM developer zvyšuje pravděpodobnost vysoké návratnosti investice, a to hlavně díky:

  • 3D model a jeho vizuálně jednoduchá a přesná prezentace pomáhá odhalit všechny možné chyby a konfliktní situace. Díky tomu dochází k výraznému snížení dodatečných nákladů a lepšímu využití zdrojů. Toto účinně snižuje náklady spojené se změnami prováděnými v průběhu výstavby. (obrázek Vyhledání kolizí v aplikaci Navisworks.png)

    Kolize navis
     
  • BIM umožňuje díky datovému modelu detailní multikriteriální analýzu včetně simulací mnoha parametrů projektu již v počátečních fázích projekčního cyklu.
  • Tato technologie poskytuje vylepšené nástroje pro dohled na průběh výstavby. BIM nástroje pro spolupráci umožňují snadné a rychlé předávání a zpracování informací. To napomáhá komunikaci mezi developery, architekty, inženýry a klienty.
  • Díky BIM pomáhají developeři klientům přijímat správná informovaná rozhodnutí o projektech.
  • BIM model doplněný o další informace v průběhu výstavby je možné využít jako efektivní nástroj pro předávání budovy a její následnou správu.Technologie BIM nabízí mnoho výhod, její nasazení a efektivní využívání však vyžaduje odbornou pomoc. Společnostem nasazujícím BIM  se při implementaci osvědčil jako partner GRAITEC s.r.o., který poskytuje osvědčené know-how, prověřené stovkami úspěšných implementací po celém světě. Pan Miroslav Kohout ze společnosti GRAITEC řekl: „Naše pobočka ve Velké Británii se významně podílela na tvorbě postupů a standardů využívaných při zavedení BIM do projekční praxe jako standardního nástroje, od kterého Britská vláda očekává snížení investičních nákladů na projekty financované z veřejných zdrojů až o 20%. Se 14 pobočkami a více než 350 zaměstnanci je GRAITEC největším partnerem společnosti Autodesk v oblasti BIM. Nejen mezinárodní zkušenosti, ale také dlouhodobé působení ve stavebnictví v ČR dělá ze společnosti GRAITEC s.r.o. (dříve AB Studio Consulting + Engineering s.r.o.), jediného Platinum partnera Autodesku v ČR, preferovaného partnera pro zavedení moderních technologií. Rádi poradíme a pomůžeme každému, kdo se o BIM zajímá!"

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white