CAD Standardy v SUDOP Brno a.s. – Autodesk v praxi

„Zavedení standardů značně zjednodušilo práci s výkresovými přílohami projektů, které jsou sdíleny větším množstvím projektantů. Nezanedbatelný efekt tato skutečnost měla na sjednocení grafických výstupů z jednotlivých projektů." Ing. Radomír Hanák, SUDOP Brno a.s.

sudop brnoVelké projekty, ve velkých projekčních kancelářích, na kterých participuje velké množství lidí mají jednoho společného jmenovatele: rozdílný přístup zúčastněných k výsledné podobě projektové dokumentace. Jedná se o použití  fontů, barev, typů čar a s tím související množství a charakter hladin. Výsledkem je nejednotný grafický výstup upřednostňující zvyky projektanta, ale nerespektující charakteristické rysy a image firmy jako celku.

Dalším typickým znakem nekoordinovaného kreslení je používání různých typů komplexních čar ve výkresech, které si projektanti sami vytváří nebo stahují z různých zákoutí internetu či si je ,,půjčují,, z profesně zaměřených Cadů. Znáte to nekonečné odklikávání obtěžujících hlášek o nahrazování SHX fontů při otevírání výkresu od kolegy a následné nekorektní zobrazení např. situačních čar?

Tyto a podobné problémy řeší zavedení CAD Standardů zejména ve větších a středních firmách. Jednou z nich, je společnost SUDOP Brno, která zmiňované problémy pociťovala a rozhodla se je řešit určitými opatřeními jako jednotné uložiště SHX souborů, na které jsou odkazovány všechny pracovní stanice, jednotné rozpisky a šablony výkresů.

V roce 2014 byla naší společností GRAITEC provedena implementace CAD standardů v SUDOP Brno u cca 60ti projektantů za účelem odstranění potíží nesprávného zobrazování komplexních čar ve výkresech a sjednocení vizuálního stylu projektové dokumentace.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white