Představujeme: GRAITEC Advance Power Pack pro Revit

GRAITEC PowerPack pro Autodesk Revit je dynamická, rozšiřující sada nástrojů pro zvýšení produktivity, lepší funkcionalitu a automatizaci postupů napříč odvětvími v aplikaci Revit.
V tomto článku vám představíme tyto zajímavé funkce:
 - Rozpad 3D modelu podle podlaží
 - Viditelnost 3D CAD (správné zobrazování připojeného 3D výkresu)
 - Legendy

Rozpad podle podlaží

Rozpad podle podlaží pomáhá vytvořit explodovaný 3D pohled podle podlaží.

Viditelnost 3D CAD

Funkcí Viditelnost 3D CAD mohou být linkované 3D DWG modely za účelem správného zobrazení převedeny na rodiny Revitu a rodiny pak mohou být aktualizovány podle případných změn 3D modelu.

Legendy

Funkce umožňuje uživateli automatizovaně vytvořit legendy a aktualizovat je, kdykoli je to potřeba.

Více informací o ostatních zajímavých funkcích aplikace GRAITEC PowerPack pro Revit získáte zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white