Domov důchodců v Proseči u Pošné – využití CADKON+ v praxi

"Projekt byl od prvních náčrtů až po dokumentaci pro provedení stavby zpracován programem CADKON+ Architecture a CADKON+ MEP v případě jednotlivých profesí. Funkce, které CADKON+ obsahuje, výrazně zjednodušují tvorbu základních prvků jako výplně otvorů, popisy místností včetně tabulky místností apod. Zároveň umožňuje využití pokročilejších funkcí pro položkování a výkazy prvků do tabulek, ať už se jedná o výplně otvorů nebo další klempířské, zámečnické nebo truhlářské prvky. V profesních částech je pak velkým usnadněním databáze bloků a vytváření veškerých tras pouhým náčrtem s následným přiřazením vlastností, které provede vykreslení všech prvků včetně jejich popisků." Ing. Michal Kot, Projekt Centrum Nova s.r.o.

Domov důchodců v Proseči u Pošné, okres Pelhřimov, se nachází v budově zámku, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou pod rejstříkovým číslem 26040/3-3265. Přístavba nového plně bezbariérového pavilonu nepředstavuje rozšíření kapacity domova, ale má rozvolnit obsazenost současných zcela zaplněných pokojů v domově a především má zajistit ubytování pro seniory s Alzheimerovou chorobou.

2015 08-prosec01

Novostavba nesměla vytvořit novou dominantu zámeckého parku a narušit pohledy na zámek. Proto byl navržen zapuštěný objekt s rovnou zatravněnou střechou. Nový nepodsklepený jednopodlažní pavilon nepravidelného obloukového tvaru je do terénu zakomponován tak, že viditelná zůstala pouze jižní fasáda, u které jsou situovány pokoje klientů. Se stávající budovou zámku je pavilon dispozičně propojen dvěma vnitřními vstupy.
Z konstrukčního hlediska je objekt kombinací stěnového a sloupového nosného systému a kombinací podélného a příčného nosného systému. Nosné stěny jsou převážně zděné z vápenopískových cihel, částečně monolitické železobetonové. Sloupy jsou kompletně zhotoveny jako monolitické železobetonové. Stropní konstrukce je v celém rozsahu provedena jako monolitická železobetonová deska.

2015 08-prosec02

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white