Advance Steel 2016 - novinky

Jak si jistě mnozí uživatelé produktů Autodesk Advance Steel a Autodesk AutoCAD with Advance Steel všimli, již mají k dispozici ke stažení české i další verze těchto produktů a to nově vše na jediné stránce Autodesk Account.

Novinky Advance Steelu 2016

Advance Steel 2016 byl vydán v dubnu 2015. Tento článek obsahuje přehled novinek a vylepšení produktu Advance Steel 2016 oproti verzi 2015.

Vylepšené uživatelské rozhraní

Nový vzhled ikonek

 • Odpovídající standardu spol. Autodesk
 • Uživatelské rozhraní a paleta nástrojů
 • Správce přípojů
AS2016-WhatsNew-Pic03
  AS2016-WhatsNew-Pic04

Šablony k okamžitému použití

 • Vzhled jako paleta nástrojů
 • Rozdělení na tři skupiny
  - Výkresové styly
  - Výkresové procesy
  - Šablony pro výpisy
 • Magnetismus pro spojení palet
 • Palety lze otevřít / zavřít poklepáním

Nastavení pro lokální trhy

Spojené státy (English US)

 • Aktualizace defaultů
 • Nové profily podle AISC & CISC
 • Vylepšení a nové šablony pro výpisy
 • Výkresové styly seskupeny podle kategorií
 • Nové zobrazení v sestavných výkresech

Austrálie / Nový Zéland (English AUS)

 • Aktualizované globální defaulty
 • Nové plocháče a mapování
 • Výkresové styly seskupeny do kategorií
 • Nové šablony pro:
  - Dílenské výkresy
  - Sestavné výkresy
 • Nové výchozí parametry v knihovně spojů

Nové nástroje pro modelování

Nový koncept pracovní oblasti

 • Zobrazení vybraných prvků
 • Pracovní oblast definovaná uživ.
 • Objekty vně oblasti jsou zobrazeny s nižšími detaily
 • Default pro malé prvky

Zvýšený výkon při zobrazení pohledů na model

Spojité vytváření nosníků

 • Příkaz pro spojité vytváření nosníků
 • Příkaz pro spojité vytváření sloupů
 • Nastavení parametrů po zmáčknutí Esc

Nový příkaz průběžný nosník

 • Počáteční bod druhého nosníku je v koncovém bodě předchozího nosníku

Sledovaní stavu modelu –  stav schválení

 • Nová vlastnost objektu pro dílce
 • Také dostupné pro automatické spoje
 • Stav je asociován s barvami
 • Přizpůsobitelný stav schválení

Informace o galvanizaci

 • Tři nové rozbalovací seznamy
 • Dostupné na úrovni dílce

Výrobní data

 • Nové informace pro výrobu
 • Informace jsou dostupné pro výkresy
 • Rozšířená výměna dat pomocí API

Nový dialog Kontrola modelu

 • Výsledky diagnostiky a technická kontroly v dialogu Oznámení
 • Možnost opravy všech nebo vybraných problémů
 • Prohledávání výsledků kontrol
 • Lepší detekce problémů u plechů a ohýbaných plechů

Vylepšené nástroje pro modelovaní

Vylepšení nástroje Najít objekty

 • Přiřazení barev výsledkům hledání
 • Vícenásobný výběr pro rozbalovacích seznamů
 • K dispozici pro nové vlastnosti objektů

Vylepšení pohledu na model definovaný podle osy rastru

Přizpůsobitelná cesta ke knihovně uživatelských přípojů

Multieditace spřahovacích trnů

AS2016-WhatsNew-Pic12

Nastavení děr (vytvořených automatickými spoji) je přístupné

AS2016-WhatsNew-Pic13

Nové možnosti momentového styku

 • mezery u výztuh
 • úprava pro svar výztuhy
 • zkosení obrysu výztuhy
 • úprava pro svar příložek stojin

Vylepšení dokumentace

Nové možnosti položkování

 • Flexibilní definice formátu
 • Dostupné další tokeny

Token předběžné číslo

 • Dostupný pro jméno NC souboru
 • Lze použít pro gravírování

Vylepšené značky svarů

 • Další vlastnosti svaru
 • Přizpůsobitelný DWG soubor
  - Definice barev svaru ze souboru
  - Styly čar & textu ze souboru
  - Flexibilní kombinace

Nové funkcionality pro výkresy

Texty v kótách

 • Definice pro kótovací čáru
 • Různé možnosti umístění
 • Velká sada dostupných tokenů
 • Manuální editace je možná
 • Přepis kóty
 • Předpona a přípona kóty

Jednotný příkaz pro vytvoření kóty

 • Pro vytvoření svislé a vodorovné kóty je jeden příkaz
 • Funguje jako příkaz kótování AutoCADu

Výpisy v sestavných výkresech

 • Lze zahrnout do prototypu
 • Lze přidat dodatečně manuálně
 • Založeno na novém mechanismu filtrování

Výpis pro každý detail

 • Získejte výpis pro každý detail na výkresu
 • Aktuálně k dispozici pouze pro manuální vytvoření

Nové filtry výpisů

 • Založeno na vyhledávacím filtru
 • Uložené filtry lze znovupoužít
 • Vícenásobný výběr v rozbalovacích seznamech např. funkce objektu

Sledování stavu výkresů

Nový stav schválení

 • Dostupné ve Správci dokumentů  pro:
  - Dílenské výkresy
  - Sestavné výkresy
 • Stav je asociován s barvami
 • Přizpůsobitelný stav schválení

Vylepšené funkcionality pro výkresy

Použijte Správce dokumentů pro přejmenování výkresů

Lepší automatické umístění trojúhelníku sklonu

Zobrazit ACAD entity ve výkresech z kamery camera views

Zpracujte samostatné plechy a nosníky v procesech zvlášť

Kotvy lze popsat manuálně

Vylepšení kótování osového rastru:

 • Kóty jsou umístěné mezi konstrukcí a prodloužením osy rastru
 • Referenční kóty rastru jsou rozděleny po jednotlivých čarách rastru

Vylepšené formáty pro výměnu dat

Advance Steel 2016 Extension pro Autodesk® Revit®

 • Přejmenována přípona souboru
 • Dostupná nápověda – F1
 • Kompatibilní pouze s Revitem 2016

Poznámka:
"Advance Steel 2016 Extension" je samostatné rozšíření stažitelné z Autodesk Exchange Apps.

Interoperabilita s Revit 2016

 • Vylepšení přenosu sloupů:
  - Správná orientace
  - Vylepšený přenos šikmých sloupů
 • Nový systém mapování (průřezy & materiály)
 • Import/export plechů a synchronizace
 • Vylepšení synchronizačního dialogu:
  - Změny polohy a excentricity
  - Natočení nosníků a sloupů

Interoperabilita s Autodesk® AutoCAD® Plant 3D 2016

 • Nyní je používán soubor SMLX
 • Vylepšení rychlosti v Plant 3D pro orto pohledy obsahující objekty z Advance Steelu

Poznámky:
Vyžaduje Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016.
Vyžaduje Advance Steel 2016 Object Enabler, což je speciální program stažitelný z Autodesk Knowledge Network.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white