Revit Structure 2016 - novinky

Co nového přináší Revit 2016? Tento článek obsahuje přehled hlavních novinek a vylepšení BIM aplikace Revit verze 2016 z oblasti konstrukcí (Structure).

Společné novinky a vylepšení 

Zobrazení a výkon

Významnou novinkou je zvýšení výkonu zobrazování, protože možnosti Revitu nabízí nový režim Povolit navigaci během překreslení, který vede k rychlejší odezvě při procházení modelu, aniž by se čekalo na dokončení překreslení prvků v každém kroku.

 navigace 2016

Další vylepšení výkonu pro:

 • Načítatelné rodiny - Rychlejší zobrazování více výskytů instancí načítatelných rodin.
 • Připojené soubory - model s připojenými soubory se zobrazuje rychleji. Přepočítání zobrazení se omezuje pouze na linky zahrnuté uvnitř ořezové oblasti.

Ořezání výběru

Jako nová součást karty Upravit je funkce Výběrové okno, díky které se vybrané prvky pomocí jednoho kliknutí zobrazí izolované ořezovým kvádrem v axonometrickém 3D pohledu.

 orezani vyberu_2016

Revize

I ve verzi 2016 došlo k vylepšení možností revizí. Nyní lze vybrat více řádků revizí, lze změnit počáteční číslo numerické posloupnosti např. na nulu nebo kladné číslo, abecední posloupnost je nyní alfanumerická. Lze zadat vlastní posloupnost znaků, každá hodnota může obsahovat jeden nebo více znaků, k hodnotám lze přidat předpona nebo přípona, atd..

 revize 2016

Vylepšené otočení projektového severu

Nyní se při této funkci otáčejí  i prvky detailů specifické pro pohled jako texty, čáry detailu, výplňové oblasti, revizní obláčky, atd..

Otevřít související výkres

Pokud chcete z aktuálního "modelového" pohledu přejít na výkres, kde se tento pohled umístěn, stačí v navigátoru pod pravým tlačítkem zvolit nový příkaz Otevřít výkres.

otevrit vykes_2016

Render

Verze Revitu 2016 přináší novou možnost rendrovat statické obrázky přes Autodesk Raytracer. Jedná se o nové rendrovací jádro Rapid RT, které může využít až 16 jader procesoru a rozšíří tak stávající modul NVIDIA mental ray.

render 2016

Uložení pohledů

Při uložení projektu a ukončení Revitu se nyní uloží také aktuálně otevřené pohledy včetně posunu a zoomu. Při otevření se pak tyto znovu otevřou ve stejné pozici, což přináší zlepšení výkonu při práci s komplexními modely.

LINKY V PDF

Snadnější navigace v PDF dokumentech exportovaných z Revitu. Při sdílení projektu elektronicky pomocí PDF jsou nyní všechny pohledy a výkresy prolinkovány. Každý popis pohledu se chová jako hyperlink s odkazem na příslušný pohled.

NOVINKY A VYLEPŠENÍ - konstrukce

Ocelové profily

Kategorie Řez stavebním objektem pro konstrukční sloupy a prvky rámových konstrukcí poskytuje nové parametry kót pro sloupy a prvky rámových konstrukcí.

 • Za tepla válcovaná ocel – kóty detailů tvarů řezů,
 • Ocel tvarovaná za studena – kóty tvarů řezů
RST-01a
RST-01b

Parametry výšek

Ke zlepšení vkládání poznámek a výkazů jsou k dispozici následující pole:

 • Výška horní plochy (nosníky, vzpěry, konstrukční podlaží a základové desky),
 • Výška horní plochy nosné části (vícevrstvé konstrukční podlaží a základové desky),
 • Výška dolní plochy nosné části (vícevrstvé konstrukční podlaží a základové desky),
 • Výška dolní plochy (nosníky, vzpěry, konstrukční podlaží a základové desky),
 • Výška reference podlaží (nosníky a vzpěry).

Uvolnění a síly prvků

Aby bylo možné lépe vytvořit návrh dokumentace a připojení a snáze vytvořit detaily, můžete určit koncové síly prvků pro sloupy, nosníky a vzpěry. Tato data lze uvádět ve výkazech a přidávat do popisků poznámek.
RST-02

Otočení pásu příhradového nosníku

Při otočení příhradového nosníku můžete určit, zda se pásy příhradových nosníků otočí spolu s daným příhradovým nosníkem nebo zůstanou zarovnány s rovinou umístění příhradového nosníku.

Místní souřadnicový systém

Při práci s analytickými zatíženími jsou k dispozici následující vylepšení místního souřadnicového systému (LCS).

 • Pomůcka LCS se nyní zobrazí na zakřivených nosnících a obloukových stěnách. Viz část Zobrazení místního souřadnicového systému analytického prvku.
 • Při umísťování hostovaných zatížení orientovaných k místnímu souřadnicovému systému hostitele se pomůcka LCS zobrazí na prvku a uživateli se zobrazí směr zatížení.
 • Nyní bude správně načteno zobrazení zakřivených lineárních analytických prvků orientovaných k místnímu souřadnicovému systému.
RST-03

Plošná zatížení

Při umísťování plošných zatížení jsou k dispozici následující vylepšení.

 • Hostovaná plošná zatížení můžete umístit na povrch obloukové stěny.
 • Můžete použít projektovaná povrchová zatížení. Pomocí parametru Projektované zatížení můžete použít správné měřítko u hodnoty úhlu promítání. Viz část Vlastnosti instance plošného zatížení.

Výkon zobrazení výztuže

Aby se zvýšil výkon a pohledy se otevíraly a aktualizovaly rychleji, je pomocí aplikace Revit znovu generována výztuž pouze u položek viditelných na obrazovce. Dále, pokud je výztuž na obrazovce velmi malá, zobrazí se jako zjednodušené čáry bez ohledu na úroveň detailu přiřazenou k pohledu.

RST-04

Umístění výztuže

Při umísťování výztuže jsou k dispozici následující vylepšení. 

 • Odsazení výztuží: V dialogu Vazby výztuží můžete nyní určit vazby výztuží pro hostitele a vzdálenost odsazení od překrytí.
 • Dialog Vazby výztuží: Při práci s dialogem Vazby výztuží můžete nyní pohled přiblížit, posunout nebo upravit bez nutnosti zavřít dialog.
  RST-05 
 • Zaokrouhlení výztuže: Při určování výchozích hodnot zaokrouhlení výztuže můžete zaokrouhlit na nejbližší přírůstek, další vyšší přírůstek nebo další nižší přírůstek.
  RST-06 
 • Uzamknutí výztuže rovnoběžné s plochou hostitele: Nyní můžete přesně umístit výztuž rovnoběžně s libovolnou plochou hostitele pomocí klávesy SHIFT.
  RST-07 

Tvary výztuží u trajektorií

Aby se zlepšila tvorba detailů výztuží betonu, lze přiřadit tvary výztuží k primárním a alternativním tyčím v systému výztuže podél trajektorie. Viz část Použití alternativních tyčí v systémech výztuží podél trajektorií.

RST-08

Výkazy výztuží

Za účelem zlepšení dokumentace výztuže můžete nyní do výkazů a popisků zahrnout následující parametry a pole:

 • Pomocí položky Značka hostitele se zobrazí název konstrukčního prvku, který je hostitelem výztuže.
 • Pomocí položky Počet hostitelů se zobrazí počet identických konstrukčních prvků hostujících výztuž.
 • Pomocí položky Množství podle prvku se zobrazí vypočítaná hodnota celkového počtu výztuží na hostitele.
RST-09
RST-10

Structural Analysis Toolkit for Autodesk® Revit®

Jsou k dispozici následující vylepšení:

 • Analýza gravitace: Kromě statické analýzy můžete provést analýzu gravitace. Jedná se o typ analýzy, která na základě posouzení přenosu zatížení umožňuje určit, jak se přenáší svislé zatížení z horní části do základů modelu.
  RST-11 
 • Prohlížeč výsledků: Můžete zobrazit a procházet typy výsledků analýzy gravitace.
 • Provedení analýzy: Můžete současně provádět dávku analýz. V dialogu Analýza ve službě Cloud můžete určit typ a parametry pro několik analýz.
 • Web – nástroj 3D Structure Viewer: Výsledky statické analýzy a analýzy gravitace lze zobrazit v nástroji 3D Structure Viewer. Můžete zobrazit i podrobné výsledky. Výsledky pro členy a povrchy jsou uvedeny v místním souřadnicovém systému (LCS).
 • Web – nástroj 3D Structure Viewer: Na mobilních zařízeních můžete přibližovat, oddalovat, posunovat a otáčet model pomocí gest.
 • Web – stránka projektu: Můžete sdílet analýzu se spolupracovníky. Spolupracovníci nemohou upravit výsledky a nemohou je stáhnout do projektu aplikace Revit. Mohou zobrazit výsledky analýzy, zobrazit výkaz a stáhnout model aplikace Robot s výsledky a bez nich.
 • Web – řídicí panel: Kliknutím na kartu Analyzovat > Konstrukční analýza > Otevřít řídicí panel můžete na webové stránce otevřít řídicí panel služby Autodesk® 360 Structural Analysis.
 • Seznam zpráv: Kliknutím na kartu Analyzovat > Konstrukční analýza > Zprávy můžete zapínat a vypínat seznam zpráv s informacemi o provedených analýzách.
RST-12

Novinky a vylepšení aktualizace 2015 R2

Součástí novinek jsou rovněž rozšíření Revitu 2015 R2 pro předplatitele, kde je řada praktických vylepšení.
Samostatný popis hlavních vylepšení R2 naleznete zde (PDF).

Instalace

Nová instalace Revitu obsahuje rovnou dostupné jazykové mutace. Tak pro možnost spuštění Revitu například v české nebo anglické verzi již není třeba instalovat jazykové balíčky, ale stačí upravit zástupce pro spuštění.

Aplkace Revit je dostupná opět jako samostatné produkty Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure, nebo v rámci Suite -zejména Building Design Suite Premium 2016 a Building Design Suite Premium Ultimate  2016.

Systémové požadavky

Odkaz na systémové požadavky (anglicky) podle náročnosti modelu a operačního systému.
Odkaz na popis novinek Revitu Structure 2016 ve formátu PDF naletnete zde.

 

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white