Revit Architecture a MEP 2016 - novinky

Co nového přináší Revit 2016? Tento článek obsahuje přehled hlavních novinek a vylepšení BIM aplikace Revit verze 2016 z oblasti Architektura a TZB (MEP).

Společné novinky a vylepšení 

Zobrazení a výkon

Významnou novinkou je zvýšení výkonu zobrazování, protože možnosti Revitu nabízí nový režim Povolit navigaci během překreslení, který vede k rychlejší odezvě při procházení modelu, aniž by se čekalo na dokončení překreslení prvků v každém kroku.

 navigace 2016

Další vylepšení výkonu pro:

  • Načítatelné rodiny - Rychlejší zobrazování více výskytů instancí načítatelných rodin.
  • Připojené soubory - model s připojenými soubory se zobrazuje rychleji. Přepočítání zobrazení se omezuje pouze na linky zahrnuté uvnitř ořezové oblasti.

Ořezání výběru

Jako nová součást karty Upravit je funkce Výběrové okno, díky které se vybrané prvky pomocí jednoho kliknutí zobrazí izolované ořezovým kvádrem v axonometrickém 3D pohledu.

 orezani vyberu_2016

Revize

I ve verzi 2016 došlo k vylepšení možností revizí. Nyní lze vybrat více řádků revizí, lze změnit počáteční číslo numerické posloupnosti např. na nulu nebo kladné číslo, abecední posloupnost je nyní alfanumerická. Lze zadat vlastní posloupnost znaků, každá hodnota může obsahovat jeden nebo více znaků, k hodnotám lze přidat předpona nebo přípona, atd..

 revize 2016

Vylepšené otočení projektového severu

Nyní se při této funkci otáčejí  i prvky detailů specifické pro pohled jako texty, čáry detailu, výplňové oblasti, revizní obláčky, atd..

Otevřít související výkres

Pokud chcete z aktuálního "modelového" pohledu přejít na výkres, kde se tento pohled umístěn, stačí v navigátoru pod pravým tlačítkem zvolit nový příkaz Otevřít výkres.

otevrit vykes_2016

Render

Verze Revitu 2016 přináší novou možnost rendrovat statické obrázky přes Autodesk Raytracer. Jedná se o nové rendrovací jádro Rapid RT, které může využít až 16 jader procesoru a rozšíří tak stávající modul NVIDIA mental ray.

render 2016

Uložení pohledů

Při uložení projektu a ukončení Revitu se nyní uloží také aktuálně otevřené pohledy včetně posunu a zoomu. Při otevření se pak tyto znovu otevřou ve stejné pozici, což přináší zlepšení výkonu při práci s komplexními modely.

Linky v PDF

Snadnější navigace v PDF dokumentech exportovaných z Revitu. Při sdílení projektu elektronicky pomocí PDF jsou nyní všechny pohledy a výkresy prolinkovány. Každý popis pohledu se chová jako hyperlink s odkazem na příslušný pohled.

NOVINKY A VYLEPŠENÍ - ARCHITEKTURA

Vytváření místností

U nástroje místnost přibyl nový režim Automaticky umístit místnosti, který rozpozná jednotlivá ohraničení místností a hromadně je vytvoří. Odeznělo tak manuálnímu jednotlivému vkládání místností v daném podlaží.

mistnosti 2016

Vylepšení IFC

Mnoho prvků ve formátu IFC je nyní možné využít k definování hranic místnosti (stěny, střechy, podlaží, stropy, sloupy, desky, dveře okna). Výjimku tvoří obvodové plášťe.

ifc hranice_mistnosti_2016


Výškové parametry

Nástroje Podlaha, Základová deska, Nosník a Vzpěra nabízí nové parametry Výška dolní plochy, Výška horní plochy, které lze kontrolovat ve vlastnostech prvku.  U konstrukčních podlah a desek je k dispozici ještě Výška dolní plochy nosné části a Výška horní plochy nosné části.
Všechny čtyři nové parametry lze zahrnout do výkazů nebo zohlednit v popiskách jednotlivých kategorií.

vysky konstrukci_2016

Energetická analýza

Došlo též k vylepšení energetické analýzy, nově lze vybrat režim Koncepční objemy a stavební objekty (současně). Volby najdete jako Režim analýzy v Energetickém nastavení.
Navíc nyní lze přímo v Revitu vytvořit i zobrazit energetický analytický model. Odpadla potřeba exportu do gbXML.

energeticka analyza_2016

Novinky a vylepšení - TZB (MEP)

Jednotky průtoku

Pro trubky je nyní možné nastavit jednotky také na litry za minutu (L/min)

jedotky  prutoku_2016

Efektivnější výpočty

Došlo k rozšíření možností nastavení výpočtů pro zefektivnění práce se systémy potrubí a trubek. Přibyla volba Výkon, která nezpracovává žádné systémové výpočty a přispívá ke zvýšení výkonu většiny systémů potrubí a trubek. Volba Pouze objem zlepšuje výkon Revitu při práci se systémy požární ochrany a průduchů.
Podle typu systému se nabízí odpovídající typy výpočtů.

 nast vypoctu_MEP_2016

 nastaveni vypoctu_systemu_2016

Vylepšené uchopování

- Vzdálené uchopení zahrnuje pouze objekty ve viditelné části pohledu a nikoli v mezích pohledu.
- Filtry uchopení se nyní řídí podle míry přiblížení. Pokud se přiblížení zvětší, pro vzdálené uchopení bude k dispozici menší počet prvků.
- Pokud je možnost Uchopit ke vzdáleným objektům zakázána, přichycení ke konektorům v připojených souborech je vyloučeno.

Výrobní součásti

Pro tvorbu přesnějšího modelu lze nyní využít knihovny z výrobních produktů (Autodesk Fabrication) (CADmep, ESTmep a CAMduct) zpracovaných v úrovni detalu LOD 400 (Level of Detail 400).

Ukázkové konfigurace obecného obsahu je možné stáhnout z odkazu uvedeného v nápovědě
www.autodesk.com/revit-2016-mep-fabrication-sample-content-metric 

V každém modelu je možné používat pouze jednu konfiguraci.

vyrobni soucasti_2016

Novinky a vylepšení aktualizace 2015 R2

Součástí novinek jsou rovněž rozšíření Revitu 2015 R2 pro předplatitele, kde je řada praktických vylepšení.

Samostatný popis hlavních vylepšení R2 naleznete zde (PDF).

Instalace

Nová instalace Revitu obsahuje rovnou dostupné jazykové mutace. Tak pro možnost spuštění Revitu například v české nebo anglické verzi již není třeba instalovat jazykové balíčky, ale stačí upravit zástupce pro spuštění.

Aplkace Revit je dostupná opět jako samostatné produkty Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure, nebo v rámci Suite -zejména Building Design Suite Premium 2016 a Building Design Suite Premium Ultimate  2016.

Systémové požadavky

Odkaz na systémové požadavky (anglicky) podle náročnosti modelu a operačního systému.

Odkaz na tento popis novinek Revitu Architecture a MEP 2016 ve formátu PDFnaletnete zde.

 

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white