Co bude v novém CADKON+ 2016

Graitec s.r.o. plánuje uvedení nové verze CADKON+ 2016  Stavební konstrukce a TZB na 8.června 2015.

Připravované novinky a vylepšení se týkají jednotlivých profesí i základního CAD jádra. Všechny inovace jsou zařazeny za základě vašich požadavků, které jste zadali přes technickou podporu Helpdesk.

Věříme, že soustavným vývojem CADKONu+ vám přinášíme stále lepší nástroje, které jsou nezbytné pro plnění cílů a požadavků vaší profese.

Co patří mezi hlavní novinky a vylepšení

Zvýšení rychlosti:dot 15

   - Zoomování a posunů pohledů v modelovém a výkresovém prostoru.
   - Základních příkazů při podložené externí referenci.
   - Ovládání hladin.

dot 15Nová funkce eTransmit pro rychlé vytvoření předávacího balíku, který obsahuje daný výkres a k němu připojené a související reference.

dot 15Podpora průhlednosti objektů, umožňující např. průhledné vyplněné šrafování:

   - Ve stavovém řádku je nově tlačítko na ovládání průhlednosti.
   - Průhlednost je možné nastavit v hladinách a v pojmenovaných stavech hladin.
   - Průhlednost je také přidaná v příkazu Kopie vlastností, tzn. průhlednost lze kopírovat z jednoho objektu na druhý.

dot 15Úchopy objektů fungují na vnořené bloky, např. úchop střed na blok stoupačky v externí referenci.

dot 15Zařazen nový ovládací prvek pro přepínání mezi více otevřenými výkresy.

dot 15Rozšířený Průzkumník obsahu o možnost kopírovat rozvržení mezi výkresy.

dot 15Ovládání hladin pracuje také s vnořenými objekty, např. v externích referencích.

dot 15Nová funkce na změnu zobrazení dynamického bloku do výchozího stavu.

dot 15Nová funkce Správce překladů sloužící k hromadné změně číslování skladeb překladů nebo k rychlým úpravám parametrů skladeb, které jsou ve výkresu několikrát použity.

CKplus2016-01

dot 15Ve stávající funkci pro výpočet vody a cirkulace jsme zařadili celou řadu změn. Jedná se např. o podporu vyvažovacích ventilů, snadné dohledání a zvýraznění chyb i ve výkrese, označení stoupaček s písmenem, hlášení chyb duplicit a mnoho dalšího.

dot 15V řezech kanalizace jsou různá vylepšení a opravy při vykreslování revizních šachet, řezů s velkými spády, výškových kót u vedlejších větví a mnoho dalšího.

dot 15Zcela nová funkce pro automatické vytvoření schémat rozvaděčů na základě vložených značek nebo vykreslených kabelů v půdorysech. Program ze značek nebo kabelů zjistí označení, typ, dimenzi, označení rozvaděče a na základě těchto informací automaticky vykreslí příslušná schémata.

CKplus2016-02

dot 15Databázi TZB jsme rozšířili o nové výrobce, schematické značky, vzt tvarovky, vyřešili různé problémy s kompatibilitou se starými projekty, sjednotili hladiny uvnitř bloků a mnoho dalšího.

Zaujali Vás vylepšení verze CADKON+ 2016 nebo máte zájem o další informace? Neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení pro možnost domluvení individuálního předvedení či upřesnění ceny.

Podrobnosti o novinkách a další doplňující informace získáte na připravovaném webináři, o kterém vás budeme informovat v příštím čísle e-news.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white