Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově zdárně pokračuje

Ve společnosti Sweco Hydroprojekt vzniká zdárně projekt přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově. Zkušení projektanti v programovém vybavení AutoCAD Plant 3D, Autodesk Revit a Autodesk Navisworks s podporou firmy GRAITEC pokračují v navrhování stavební a strojní části projektu.

SWECO01

Již od prvotní fáze projektu se všechny návrhy realizují kompletně v 3D modelu. Díky tomu se může hned od začátku předcházet koordinačním nesnázím v podobě kolizí mezi technologickou a stavební částí projektu. Zkušenost v AutoCAD Plant 3D  přinesla zjištění, že je to nástroj intuitivní na používání a nevyvolává samovolné chyby, naopak jim pomáhá předcházet. Uspokojivě řeší problém se zpětnými úpravami specifikací navrhovaných prvků v potrubních větvích, což je pro projektování nezbytné. Program usnadňuje generování izometrických pohledů, tvorbu ortho pohledů a následně tisk dispozičních výkresů. Nesmíme opomenout ani snadné vyhledávání i export v Data Manageru celého projektu, který zároveň hlídá, aby nedocházelo k duplicitám. Kdo pochyboval, že software AutoCAD Plant 3D nezvládá větší projekty, ten již na pochybách není. Momentálně je v projektu kolem 2000 potrubních tras a to není zdaleka konečný stav.

SWECO02

Následná kompletace 3D dokumentace do jednotného BIM modelu v Autodesk Navisworks tvoří ucelený přehled nad celým projektem, který je možné dále poskytovat všem dodavatelům.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white